UA    RU    EN   
Ім'я користовача
Пароль
Національна металургійна академія Украіни

Національна металургійна академія Украіни здійснює підготовку бакалаврів та магістрів на денну та заочну форми навчання за наступними спецальностями (спеціалізаціями):

+Показати усі спеціалізації -Сховати усі спеціалізації


101 Екологія - +Спеціалізації (1)

Прийом 2018

Умови прийому на навчання до закладів вищої освіти України в 2018 році

Поточні рейтингові списки вступників в 2018 році

   

Результати додаткового фахового іспиту для вступу на ступінь Магістр від 27.07.2018 

 

Результати фахового іспиту для вступу на ступінь Магістр від 30.07.2018 

 

Результати фахового іспиту для вступу на ступінь Магістр від 31.07.2018 

 

Результати фахового іспиту для вступу на ступінь Магістр від 01.08.2018 

 

Результати іспиту з іноземної мови для вступу на ступінь Магістр від 02.08.2018 

 

Результати іспиту з іноземної мови для вступу на ступінь Магістр від 03.08.2018

 

Результати фахового іспиту для вступу на ступінь Бакалавр на базі ОКР Молодший спеціаліст 

 

Перелік конкурсних предметів необхідних для вступу до Національної металургійної академії України на ступінь Бакалавр на базі повної загальної середньої освіти у 2018 році

п/п

Перелік спеціальностей

Перший конкурсний предмет

Другий конкурсний предмет (профільний)

Третій конкурсний предмет за вибором вступника

1

015.12 Професійна освіта (Металургія)*

Українська мова і література

Математика

1. Фізика

2. Іноземна мова

2

029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа

Українська мова і література

Історія України

1. Математика

2. Іноземна мова

3

035.041 Філологія (германські мови та література (переклад включно) - англійська перша)

Українська мова і література

Іноземна мова

1. Історія України

2. Географія

4

051 Економіка

Українська мова і література

Математика

1. Іноземна мова

2. Географія

5

071 Облік і оподаткування

Українська мова і література

Математика

1. Іноземна мова

2. Географія

6

072 Фінанси, банківська справа та страхування

Українська мова і література

Математика

1. Іноземна мова

2. Географія

7

073 Менеджмент

Українська мова і література

Математика

1. Іноземна мова

2. Географія

8

076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

Українська мова і література

Математика

1. Іноземна мова

2. Географія

9

101 Екологія*

Українська мова і література

Біологія

1. Хімія

2. Географія

11

122 Комп’ютерні науки та інформаційні технології

Українська мова і література

Математика

1. Фізика

2. Іноземна мова

12

131 Прикладна механіка*

Українська мова і література

Математика

1. Фізика

2. Іноземна мова

13

132 Матеріалознавство*

Українська мова і література

Математика

1. Фізика

2. Іноземна мова

14

133 Галузеве машинобудування*

Українська мова і література

Математика

1. Фізика

2. Іноземна мова

15

136 Металургія*

Українська мова і література

Математика

1. Фізика

2. Іноземна мова

16

141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка*

Українська мова і література

Математика

1. Фізика

2. Іноземна мова

17

144 Теплоенергетика*

Українська мова і література

Математика

1. Фізика

2. Іноземна мова

18

151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані ехнології*

Українська мова і література

Математика

1. Фізика

2. Іноземна мова

19

152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка*

Українська мова і література

Математика

1. Фізика

2. Іноземна мова

20

161 Хімічні технології та інженерія*

Українська мова і література

Математика

1. Хімія

2. Біологія

10

183 Технології захисту навколишнього середовища*

Українська мова і література

Математика

1. Фізика

2. Біологія

 До уваги вступників! При вступі до НМетАУ у 2018 році приймаються сертифікати ЗНО отримані у 2016, 2017 та 2018 років (для іноземних мов лише 2018 року)

  

Розраховуй з нами свій конкурсний бал!

Конкурсний бал для вступу на перший курс бакалавра на основі повної загальної середньої освіти розраховується за формулою:

Конкурсний бал (КБ) = (К1·П1 + К2·П2 + К3·П3 + К4·А + К5·ОУ)*РК*ГК*СК,

де П1, П2, П3 – оцінки зовнішнього незалежного оцінювання або вступних іспитів з першого, другого та третього предметів; А – середній бал документа про повну загальну середню освіту переведений в шкалу від 100 до 200 балів, ОУ – бал за успішне закінчення підготовчих курсів НМетАУ за шкалою від 100 до 200 балів при вступі на спеціальності, яким надається особлива підтримка (позначені "*" в таблиці).

Вагові коефіцієнти К1, К2, К3 при вступі на спеціальності, яким надається особлива підтримка складають 0,35, 0,3, 0,2 відповідно, для інших спеціальностей 0,35, 0,35, 0,2, коефіцієнти К4 – 0,1; К5 – 0,05.

Учасникам Всеукраїнської олімпіади НМетАУ нараховуються додаткові бали до сертифікату зовнішнього незалежного оцінювання з предмету олімпіади в обсязі до 20 балів.

Остаточно конкурсний бал балансується на регіональний (РК), галузевий (ГК), сільський (СК) коефіцієнти шляхом його множення на їх добуток, причому: регіональний коефіцієнт (РК) для НМетАУ дорівнює 1,02; галузевий коефіцієнт (ГК) дорівнює 1,02 для поданих заяв з пріоритетностями 1 та 2 на спеціальності, яким надається особлива підтримка та 1,00 в інших випадках; сільський коефіцієнт (СК) дорівнює 1,02 для осіб, зареєстрованих у сільських населених пунктах, які здобули повну загальну середню освіту у навчальних закладах, що знаходяться на території сільських населених пунктів у рік вступу, та 1,00 в інших випадках.

 Приклад розрахунку конкурсного балу при вступі

 

Коефіцієнти

1 предмет

2 предмет

3 предмет

Атестат

Курси

Регіональний

Пріоритетний

Сільський

Конкурсний

бал

0,35

0,3

0,2

0,1

0,05

1,02

1,02

1,02

Бали ЗНО

150

150

150

150

 

 

Заява на спеціальність "136 металургія",

пріоритет №3,

не приймав участь у олімпіаді НМетАУ,

не відвідував курси підготовки до вступу,

проживає в місті

(150)·0,35=

52,5

150·0,3=

45

150·0,2=

30

150·0,1=

15

не відвідував

діє

відсутній

відсутній

142,35

-

142,5*1,02=

Заява на спеціальність "136 металургія",

пріоритет №1,

приймав участь у олімпіаді НМетАУ,

закінчив курси підготовки до вступу,

проживає в сільській місцевості

Олімпіада +20

 

 

 

Бал за курси 200

діє

діє

діє

169,26

(150+20)·0,35=

59,5

150·0,3 =

45

150·0,2 =

30

150·0,1=

15

200·0,05=

10

159,5·1,02·1,02·1,02=

 

 

 Строки прийому заяв і документів, вступних екзаменів, конкурсного відбору та зарахування на навчання

Етапи вступної кампанії

Денна форма навчання

Навчання без відриву від виробництва

вступники на основі 

повної загальної середньої освіти

повної загальної середньої освіти

Початок прийому заяв та документів у паперовій або електронній формі

12 липня 2018 року

12 липня 2018 року

Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які мають право складати вступні випробування, а також проходять співбесіду, що проводить НМетАУ

о 18.00 годині

20 липня 2018 року

о 18.00 годині

20 липня 2018 року

Закінчення прийому заяв та документів у паперовій або електронній формі від осіб, які не складають вступних випробувань

о 18.00 годині

26 липня 2018 року

о 18.00 годині

26 липня 2018 року

Строки проведення вищим навчальним закладом співбесід

з 21 липня до

23 липня 2018 року

з 21 липня до

23 липня 2018 року

Строки проведення вищим навчальним закладом вступних випробувань

з 21 липня до

26 липня 2018 року

з 21 липня до

26 липня 2018 року

Термін оприлюднення рейтингового списку вступників за результатами співбесіди та за квотами-2

не пізніше 12.00 години 24 липня

не пізніше 12.00 години 24 липня

Строки виконання вступниками, які отримали рекомендації за результатами співбесіди та за квотами-2, вимог до зарахування

на місця державного замовлення до 18.00 години 25 липня

на місця державного замовлення до 18.00 години 25 липня

Терміни зарахування вступників за результатами співбесіди та за квотами-2

за державним замовленням не пізніше 12.00 – 26 липня;

за державним замовленням не пізніше 12.00 – 26 липня;

Термін оприлюднення рейтингового списку вступників (у тому числі за квотами-1 та квотами-3)

не пізніше 12.00 години 01 серпня

не пізніше 12.00 години 01 серпня

Строки виконання вступниками, які отримали рекомендації, вимог до зарахування

на місця державного замовлення до 18.00 години 06 серпня;

на місця за кошти фізичних та юридичних осіб не пізніше 15 серпня

на місця державного замовлення до 18.00 години 06 серпня;

на місця за кошти фізичних та юридичних осіб не пізніше 15 серпня

Терміни зарахування вступників

за державним замовленням не пізніше 12.00 – 7 серпня;

за кошти фізичних та юридичних осіб – після зарахування на місця державного замовлення – не пізніше 15 серпня

за державним замовленням не пізніше 12.00 – 7 серпня;

за кошти фізичних та юридичних осіб – після зарахування на місця державного замовлення – не пізніше 15 серпня

Терміни переведення на вакантні місця державного  замовлення осіб, які зараховані на навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб на основі повної загальної середньої освіти (відповідно до цих Правил прийому)

не пізніше 18 серпня

не пізніше 18 серпня

 

 

Етапи вступної кампанії

Денна форма навчання

Навчання без відриву від виробництва

вступники на основі 

ОКР Молодший спеціаліст

ОКР Молодший спеціаліст

Початок прийому заяв та документів у паперовій формі

12 липня 2018 року

12 липня 2018 року

Закінчення прийому заяв та документів

о 18.00 годині

24 липня 2018 року

о 18.00 годині

24 липня 2018 року

Строки проведення вищим навчальним закладом вступних випробувань

25 липня до

31 липня 2018 року

25 липня до

31 липня 2018 року

Термін оприлюднення рейтингового списку вступників

не пізніше 12.00 години 01 серпня

 

не пізніше 12.00 години 01 серпня

 

Строки вибору вступниками місця навчання

До 18.00 години 07 серпня

До 18.00 години 07 серпня

Терміни зарахування вступників

за державним замовленням не пізніше 12.00 – 8 серпня;

за кошти фізичних та юридичних осіб – після зарахування на місця державного замовлення відповідного напряму – не пізніше 15 серпня

за державним замовленням не пізніше 12.00 – 8 серпня;

за кошти фізичних та юридичних осіб – після зарахування на місця державного замовлення відповідного напряму – не пізніше 15 серпня

 

 

Етапи вступної кампанії

Денна форма навчання

Навчання без відриву від виробництва

вступники на основі освіти

базова та повна вища освіта (для здобуття ступеню Магистр)

базова та повна вища освіта (для здобуття ступеню Магистр)

Початок прийому заяв та документів у паперовій формі

12 липня 2018 року

12 липня 2018 року

Закінчення прийому заяв та документів

о 12.00 годині

26 липня 2018 року

о 12.00 годині

26 липня 2018 року

Строки проведення вищим навчальним закладом вступних випробувань

27 липня до

3 серпня 2018 року

27 липня до

3 серпня 2018 року

Термін оприлюднення рейтингового списку вступників

не пізніше 12.00 години 06 серпня

 

не пізніше 12.00 години 06 серпня

 

Строки вибору вступниками місця навчання

До 18.00 години 09 серпня  

До 18.00 години 09 серпня  

Терміни зарахування вступників

за державним замовленням не пізніше 12.00 – 10 серпня;

за кошти фізичних та юридичних осіб – після зарахування на місця державного замовлення відповідного напряму – не пізніше 15 серпня

за державним замовленням не пізніше 12.00 – 10 серпня;

за кошти фізичних та юридичних осіб – після зарахування на місця державного замовлення відповідного напряму – не пізніше 15 серпня

 

Графік проведення вступних іспитів до Національної металургійної академії України у 2018 році для здобуття ступеня Магістр

 

Тарифи на навчання 

 

За детальною інформацією про порядок та умови вступу до НМетАУ у поточному році рекомендуємо звернутися до Приймальної комісії

З питань прийому на рівень Бакалавр на базі повної середньої освіти:
кімната 151,152, телефон (056) 745-33-71.

З питань прийому на рівень Бакалавр на базі ОКР Молодший спеціаліст:
кімната 261, телефон (0562) 47-42-60

З питань прийому на рівень Магістр:
кімната 112, телефон (0562) 47-44-10

З питань прийому до аспірантури і докторантури:
кімната 327, телефон (0562) 47-43-47

Програми вступних іспитів до аспірантури

Вартість навчання в аспірантурі і докторонтурі


З питань вступу звертайтеся до Приймальної комісії:
понеділок - п'ятниця 10.00 - 15.00

субота - 09.00 - 14.00

неділя - вихідний

e-mail:priem.kom@i.ua

 


ПРОГРАМИ ПІДГОТОВКИ ДО ВСТУПУ:

Підготовчі курси для вступу на 1 курс:

Навчання за програмами підвищення кваліфікації і перепідготовки кадрів

Спеціальний факультет підготовки та перепідготовки: (0562) 47 44 97


Зображення

image poster071.jpg

image plakat_03_2__lbr_1_rbr_.jpg

image finansi_plakat.jpg

image kopiya_feysbuk.jpg

image plakat_kaf.politekonomii.jpg


Додатки

zavdannya_iz_blankom_vidpovidi_z_olimpiadi_matematika_.pdf (zavdannya_iz_blankom_vidpovidi_z_olimpiadi_matematika_.pdf 447 kb)

zavdannya_iz_blankom_vidpovidi_z_olimpiadi_literatura_pl_.pdf (zavdannya_iz_blankom_vidpovidi_z_olimpiadi_literatura_pl_.pdf 100 kb)

Програми іспитів для вступу на базі ПЗСО (programi_ispitiv_dlya_vstupu_na_bazi_pzso.rar 14268 kb)

Ліцензія (litsenziya_2017.pdf 186 kb)facebook banner   twitter banner   youtube banner
mon banner   banner osvita-dnepr   ДНУ ім. Олеся Гончара   Урядова гаряча лінія
(C) 2006-2017 nmetau.edu.ua

Інформація

Новини

Питання

Рішення приймальної комісії

Положення про приймальну комісію

Тарифи на навчання