Інститут промислових та бізнес технологій
Українського державного університету науки і технологій

Освітньо-професійна програма "Комплаєнс металургійного виробництва / магістр",
спеціальность: 136 - Металургія

Кваліфікації

магістр металургії

Навики

Випускники ОПП "Комплаєнс металургійного виробництва" здатні до системної аналітики техніко-технологічних та технологоекономічних аспектів виробничої діяльності металургійного виробництва, до розробки та реалізації управлінських рішень щодо його інноваційного розвитку в умовах невизначеності та ризику і мають компетенції металургійного та управлінського спрямування, що сприяють інноваційному розвитку металургійної промисловості.