Національна металургійна академія України

Кафедра інтелектуальної власності та управління проектами

Корогод Наталія Петрівна photo

Завідувач кафедри: Корогод Наталія Петрівна

Контакти:

Адреса Кафедра інтелектуальної власності та управління проектами (к. 235, 236, 246), Механіко-машинобудівний факультет, НМетАУ, пр.Гагаріна 4, Дніпро 49600, Україна

E-mail: kaf.is@metal.nmetau.edu.ua

Телефон: 056 746 30 44У січні 2018 року у результаті об’єднання двох кафедр створено кафедру інтелектуальної власності та управління проектами (ІВ та УП), керівником якої на цей час є Корогод Наталія Петрівна. Кафедра ІВ та УП здійснює навчальний процес підготовки магістрів за освітньо-професійними програмами (ОПП) «Інтелектуальна власність» та «Управління проектами» спеціальності 073 «Менеджмент» за денною та заочною формами навчання (на базі бакалаврату)

Навчаючись за ОПП «Інтелектуальна власність», студенти отримують знання та навички, необхідні для вирішення питань правової охорони, економічних проблем, комерціалізації та захисту прав ІВ. Зміст навчальних дисциплін включає: право промислової власності, авторське і суміжне право та їх захист, економіку ІВ, набуття прав ІВ, маркетинг ІВ, патентно-інформаційні дослідження, управління ІВ та ін.

В сучасних умовах розвитку міжнародної економічної інтеграції, об'єкти права ІВ, такі як винаходи, корисні моделі, промислові зразки, торговельні марки, ноу-хау, комп'ютерні програми, твори літератури та мистецтва тощо, - забезпечують конкурентноздатність і додатковий прибуток підприємству. Основним джерелом успіху стає сукупність знань, якими володіє підприємство чи організація, так званий інтелектуальний капітал, головною складовою якого є ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ВЛАСНІСТЬ. Саме тому, спеціальність ІВ набуває все більшої актуальності. Попит на фахівців у сфері ІВ стрімко зростає. Сьогодні кожен творець, автор об'єктів ІВ повинен вміти захистити результати своєї творчої діяльності та знати механізм їх комерціалізації як особливого виду продукту (послуги).

Навчаючись за ОПП «Управління проектами», студенти отримують знання і навички щодо принципів, методів й інструментів управління проектами, а також розглядають питання планування, контролю, організації, мотивації й координації в рамках проекту. Зміст навчальних дисциплін включає: зміст проекту, прийняття управлінських рішень у проекті, зацікавлені сторони проекту, ресурсне забезпечення проекту, ризики проекту та управління ними, управління якістю в проекті та ін.

Наші випускники підготовлені для всіх галузей, в яких працюють підприємства та організації. Вони можуть займати первинну посаду фахівця з питань ІВ, менеджера – маркетолога, менеджера проектів та інші посади, пов’язані з діяльністю у сфері ІВ та УП.

Викладачами кафедри також проводяться навчальні зайняття для студентів 2-4 -х курсів інших спеціальностей, для яких викладаються дисципліни: Основи інтелектуальної власності і патентознавства, Правове забезпечення підприємництва та національної безпеки та інші. Для студентів 5-х курсів (магістрів і спеціалістів всіх спеціальностей) викладаються дисципліни Основи інтелектуальної власності, Інтелектуальна власність, Управління проектами.

Контакти:

Зав.каф. ІВ та УП Корогод Н.П.: 746-30-44

тел. кафедри: 066-728-62-07.

e-mail: kaf.is@metal.nmetau.edu.ua;   ip.pmkaf@i.ua

Наша сторінка у Faсebook: https://www.facebook.com/groups/1435438323200072/