Інститут промислових та бізнес технологій
Українського державного університету науки і технологій

 

 

 Б І Б Л І О Т Е К А 

  

 Кажуть,  що  книга  зникає; я думаю, що це неможливо.

                                                                   Хорхе Луїс Борхес

 

Фахрутдінова С.М.

     Бібліотека є навчальним, науковим, інформаційним та культурно-освітнім структурним підрозділом Національної металургійної академії України. Робота бібліотеки спрямована на створення умов для плідної наукової, навчальної та практичної діяльності студентів, викладачів, адміністративних і науково-технічних кадрів академії. У своїй діяльності бібліотека керується положеннями Конституції України, законами України «Про освіту», «Про бібліотеку і бібліотечну справу», нормативними актами та документами з бібліотечної справи органів управління вищими навчальними закладами України, «Типовим положенням про бібліотеку вищого навчального закладу Міністерства освіти України".  Загальне методичне керівництво бібліотекою здійснює Науково-методична комісія Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, регіональні та обласні методичні поради бібліотек вищих навчальних закладів.

       Щороку обслуговується близько 13 тис. читачів, книговидача становить більш ніж 600 тис. прим. Читачів обслуговують: 3 абонементи, 1 читальна зала, інформаційно-методичний відділ. Книжковий фонд бібліотеки - багатогалузевий і становить близько 500 тис. примірників. Він укомплектований літературою по металургії, машинобудуванню, хімічної технології, економіки, інформаційних технологій, соціальних наук, а також художньою літературою. Обслуговування читачів здійснюють абонемент навчальної літератури (новий корпус бібліотека, 1-й поверх), абонемент науково-технічної літератури (к. 259), абонемент художньої літератури (к. 417А), читальний зал наукової літератури та періодики (новий корпус бібліотеки, 2-й поверх).

 

            

    

                    

         

 *****************************************************************************************************

 

У 2020 році бібліотека видзначила свій 90-річний ювілей. 

 

 

Колектив бібліотеки в фойє нового корпусу бібліотеки.  2020 р

 

**********************************************************************************************

 

 У 2012 році було відкрито новий корпус бібліотеки.

Це стало визначною подією не тільки для бібліотеки

та її співробітників, але і для всієї академії.

 

Знаменною подією у 2012 році для бібліотеки та її працівників стало відкриття нового приміщення бібліотеки, на поверхах якого розміщено: абонемент навчальної літератури, читальний зал наукової літератури та періодичних видань, довідково-бібліографічний відділ та відділ культури та виховної роботи.

 

Колектив бібліотеки у новому корпусі  

 

   Абонемент учбової літератури

 

 Читальна зала наукової літератури та періодики

 

Інформаційно-методичний відділ

 

  Студентська читальна зала

 

Абонемент художньої літератури

 

На сьогодні книжковий фонд становить 477786 примірників. Нині у штаті бібліотеки працює 25 осіб. Бібліотека є важливим навчальним, науково-інформаційним та культурно-просвітницьким підрозділом академії.

За успіхи в організації бібліотечної справи і пропаганди книги бібліотека  та її співробітники неодноразово заохочувалися грамотами та подяками керівних органів та академії: 12 працівників отримали грамоти та подяки МОН України, Л.М. Феденко і Л.П. Ковальова нагороджені знаком «Відмінник освіти України».

 

У 2015 році до 85-річчя бібліотеки був створений фільм "Бібліотеці НМетАУ - 85 років" .

 


Колектив бібліотеки у фойє культурно-просвітницького відділу 


Додатки

Проект положення про репозитарій.pdf (proekt_polozhennya_pro_repozitariy_nmetau.pdf 80 kb)