Український державний університет науки і технологій
Інститут промислових і бізнес технологій

Бібліотека інформує

 

Це було нещодавно, це було давно

 

2021 р. – рік змін у навчальній та науковій діяльності НМетАУ. Ми стали інститутом у складі університету. Час покаже позитивні або негативні моменти цих перетворень.

Але у нас є історія, наша історія, історія розвитку та процвітання металургійної академії. І ми нею пишаємося. Вона відображена у виданнях:

 

1. Державна металургійна академія України [Текст]: Історія становлення вузу та розвитку його науково-педагогічних шкіл/ за ред. акад. НАН України Ю.М. Тарана-Жовніра. - Дніпропетровськ: Пороги, 1999. - 312 с. 

2. Державна металургійна академія України  [Текст]: проспект/ під заг. ред. Ю.М. Тарана-Жовніра. - Дніпропетровськ: "Преса України", 1999. - 62 с.

3. Національна металургійна академія України в іменах [Текст]: енциклопедичний довідник/ редкол.: ректор НМетАУ, проф.  О.Г. Величко та ін. - Дніпропетровськ: АРТ-ПРЕС, 2008. - 320 с.

 

               

 

4. Національна металургійна академія України [Текст]: презентаційне видання/ ред. кол.: ректор НМетАУ, проф. О.Г. Величко та ін. - К.:Логос Україна, 2015. - 320 с.

5. Дніпропетровщина - регіон ідей: Науковий потенціал Дніпропетровщини [Текст]: інформаційний збірник науково-інноваційних ідей розвитку Дніпропетровської області. Вип. 2 '2010/ уклад.: Г.Б. Мегега, А.Л. Демура, О.І. Демчик та ін., відпов. за випуск д.т.н., проф. С.Ф. Власов. - Дніпропетровськ, 2010. - 62 с.

6. Історія розвитку бібліотеки НМетАУ:(1930-2012) [Текст] / С.М. Фахрутдінова; МОНУ, НМетАУ. - Дніпро: НМетАУ, 2021. - 54 с. - російською мовою.

 

              

 

Думка написати про бібліотеку НМетАУ виникла давно. І ось нарешті, "Історія розвитку бібліотеки НМетАУ: (1930-2012)" побачила світ.

Не всі події вдалося висвітлити, не про всіх співробітників докладно розповісти. Але найважливіші моменти у роботі бібліотеки знайшли свій відбиток на сторінках даного видання.

З повною впевненістю можу сказати, що в успіху кожного вченого, викладача та студента є і частка праці співробітників бібліотеки.

Тих, хто зацікавився історією розвитку бібліотеки, запрошуємо відвідати читальний зал наукової літератури (новий корпус бібліотеки, 2-й поверх).

Видання буде цікавим і студентам інституту.

Зам. директора НТБ УДУНТ Фахрутдінова С.М.

Бібліотека інформує

 

До уваги професорсько-викладацького складу, студентів та аспірантів  

Clarivate запрошує на безкоштовний навчальний вебінар 

13 січня 2022, 16:15–17:15 

Тема: Аналіз грантової підтримки та ефективності співпраці в Web of Science та InCites 

Реєстрація: https://bit.ly/3pHtRQZ 

Слухачі, що прослухали більше 90 % основного часу вебінару, протягом трьох робочих днів отримують сертифікат учасника.

Реєстрацію на вебінар відкрито: перейдіть за посиланням, натисніть Register, заповніть анкету.

Зверніть увагу, що Webex не підтримує операційну систему XP. 

Бібліотека інформує

 

«Григір Тютюнник – мужність доброти»

 

До 90-річчя від дня народження українського письменника Григіра Тютюнника

 

 

Григір Тютюнник

(05.12.1931 – 06.03.1980)

 

Він був такий добрий, що соромився своєї доброти

і намагався хоча б зовні виглядати суровим.

В. Мельник

 

У 60-ті роки ХХ століття поруч із відомими письменниками, такими як Олесь Гончар, І. Сенченка, зазвучали нові імена: Є. Гуцало, В. Дрозд, чиї твори то хвалили, то різко критикували. Але коли в періодичних виданнях з'явилися перші оповідання Григіра Тютюнника, стало зрозуміло, що в літературу прийшла людина, здатна сказати своє слово.

 

1.    Тютюнник Г.М. Вогник далеко в степу: оповідання та повісті / автор. переклад. з укр. Н. Дангулової. - М.: "Молода гвардія", 1982. - 350 с.

 До книги увійшли оповідання, написані Г. Тютюнником в останні роки, та найкращі його твори. Більшість із них присвячена трудівникам села. Повісті «Климко», «Вогник далеко в степу» розповідають про важке військове та повоєнне дитинство українських дітей та підлітків.

 

2.   Тютюнник Г. Холодна м'ята: повість; Оповідання/ автор. переклад. з укр. Н. Дангулової. - М.: «Известия», 1981. - 383 с.

До збірки «Холодна м'ята», окрім оповідань, увійшла повість «Оточення» – автобіографічний твір Г. Тютюнника. Цілі фрагменти повісті перегукуються з документальними спогадами про автора «Коріння», що також увійшли до цієї книги.

...

Бібліотека інформує

 

Плекаймо нашу мову українську.

 

Мова – це величне надбання людства. Вона не лише найпотужніший засіб спілкування, знаряддя мислення, а й історія народу, необхідна умова його існування. Мова спрямована як у внутрішній світ людини, її психіку, так і в зовнішній світ природи і людських взаємин. Вона є основою зростання особистості.  Кожен, хто прагне досягти успіху, створити себе,неодмінно має володіти культурою мовлення, тобто навчитися дотримуватись усталених норм усної і писемної форм літературної мови, використовувати усі її виражальні засоби залежно від стилю, жанру, типу.

 

 Мова кожного народу неповторна і - своя;

в ній гримлять громи в негоду, в тиші - трелі солов'я.

На своїй природній мові і потоки гомонять;

зелен-клени у діброві по-кленовому шумлять.

Солов'їну, барвінкову, колосисту - на віки –

українську рідну мову в дар мені дали батьки.

Берегти її, плекати буду всюди й повсякчас,

бо ж єдина - так, як мати, мова в кожного із нас!

Оксана Забужко

 

Пропонуємо до вашої уваги книги, присвячені культурі української мови, які представлені на виставці "Плекаймо нашу мову українську"

 (новий корпус бібліотеки, 2-й поверх,ЧЗНЛ).

 

«Плекаймо нашу мову українську» 

 

 

1. Ткаченко О.Б. Українська мова і мовне життя світу. - К.: Спалах, 2004. - 272 с.

Працю присвячено розвиткові й сучасному станові української мови в усіх труднощах її становлення, що дістають всебічне висвітлення (географічне, історичне, соціолінгвістичне, культурологічне тощо) в зіставленні з відповідними ситуаціями інших мов світу. Написана в популярній формі книга призначається всім шанувальникам української мови, насамперед представникам суспільних наук. 

2. Мацько Л.І., Кравець Л.В. Культура української фахової мови: навчальний посібник. - К.: ВЦ «Академія», 2007. – 360 с.

Навчальний посібник створено відповідно до сучасних концепцій викладання української мови за професійним спрямуванням і зорієнтовано на формування у студентів мовнокомунікативних компетенцій. У ньому розглянуто загальні відомості з курсу культури сучасної української мови, стилістичну диференціацію сучасної української мови, специфіку професійної, наукової і ділової мови, текстові норми наукового та офіційно-ділового стилів, правила формування наукової роботи і ділових паперів. Особливу увагу приділено культурі публічного виступу, діалогу, етиці мовного і професійного спілкування. Засвоєнню проблематики, наближенню знань до практичних потреб сприятимуть запропоновані завдання та вправи, додатки, короткий термінологічний словник. Призначається для студенті вищих навчальн ...

Бібліотека інформує

 

До уваги професорсько-викладацького складу, студентів та аспірантів

 

Надано

можливість працювати з платформою EBSCO у форматі безкоштовного тестового доступу до 31 грудня 2021 року.

Для налаштування доступу скористайтеся інструкцією, розміщеною на сайті ДНТБ України за посиланням:

https://bit.ly/3ivt3uA

Коротке інформаційне відео про алгоритм пошуку наукової інформації та можливості використання EBSCOhost, доступне за посиланням:

https://bit.ly/3qS3xV9

 Адміністрація бібліотеки.

Бібліотека інформує

  

До 200-річчя від дня народження Достоєвського Ф.М.

 

 

Федір Михайлович Достоєвський

(1821-1881)

Портрет роботи В.Г. Перова. 1872 р.

Москва, Державна Третьяковська галерея.

 

 

«Творчість Достоєвського є російське слово про вселюдське.

Глибоке читання Достоєвського завжди є подією в житті, вона обпалює, і душа отримує нове вогняне хрещення.

Людина, яка долучилася до світу Достоєвського, стає новою людиною».  Н.А. Бердяєв

 

 Дитинство і юність

 

</tbody ...

Федір Достоєвський народився 11 листопада 1821 року в сім'ї лікаря московської Маріїнської лікарні для бідних, який мав звання штаб-лікаря, Михайла Достоєвського та Марії Нечаєвої.

Дитинство майбутнього письменника, його братів і сестер пройшло у Москві, у тій лікарні, де служив глава сімейства. І хоча Достоєвські жили більш ніж скромно, сам Федір Михайлович називав дитинство найкращим часом у своєму житті. Вечорами в сім'ї часто влаштовували читання різних творів: від «Історії держави Російської» Карамзіна до віршів Жуковського, а нянька Олена Фролова розповідала дітям казки народів світу, що й зародило у молодому серці Федора любов до літератури.

Після отримання Михайлом Достоєвським права на спадкове дворянство сім'я обзавелася невеликим маєтком у Тульській губернії та літо проводила там.

Особлива увага у вихованні дітей приділялася освіті. Батько особисто викладав своїм дітям латину, а наймані вчителі навчали російської словесності та французької мови, арифметики, географії, а також Закону Божого. Крім того, кілька років Федір із старшим братом Михайлом навчалися у престижному московському пансіоні.

Після того як у 1837 році Федір Достоєвський втратив матір, його разом із братом відправили вчитися до Петербурга – до Головного інженерного училища. Але сам Федір Михайлович уже тоді розумів, що його майбутнє не буде пов'язане з точними науками, душа тяжіла до поезії та літератури.

Училище майбутній письменник закінчив у 1843 році і був одразу зарахований польовим інженером-підпоручиком до Петербурзької інженерної команди. Але служба за спеціальністю тривала близько року, остаточно вирішивши, що це «не його» шлях, Федір Достоєвський подав у відставку і зайнявся літературою.

Інформація із бібліотеки

 

Шановні користувачі бібліотеки! 

Фонд бібліотеки поповнився новими виданнями.

 

Співробітники бібліотеки висловлюють велику подяку шановним авторам.

 

 

  1.    1.  Повышение энергоэффективности нагрева доменного дутья: монография/ Л.П. Грес, С.А. Карпенко, А.А. Науменко, В.П. Иващенко, А.О. Еремин, Е.А. Каракаш, Е.В. Гупало; под ред. д.т.н., проф. Л.П. Греса. – Днипро: 2021. - 612 с.

 

  У монографії наведені загальна характеристика теплообмінників регенеративного і рекуперативного типів і методи підвищення енергоефективністі, а також способи модернізації існуючих повітронагрівачів і теплообмінників для нагріву компонентів горіння.

   Призначена для фахівців металургійних і машинобудівних підприємств, проектних і науково-дослідних інститутів, а також студентів, аспірантів і докторантів металургійних спеціальностей вузів.  

  Монографія присвячена наукової і творчої співпраці колективів концерну «СоюзЕнерго» і Національної металургійної академії України.

 

 

 

 

 

   

  2. Розробка сталей для металопродукції залізничного призначення: монографія/ О.І. Бабаченко,Г.А. Кононенко, О.В. Рослик, К.М. Росленко, Р.В. Подольський. - Дніпро: «Домінанта-принт», 2020.-29 с.

 

   У монографії отримали розвиток наукові положення про закономірності впливу хімічного складу та структурного стану феритно-перлітних сталей, які застосовуються для виробництва залізничної металопродукції (колеса та рейки), на їх службові та експлуатаційні технічні властивості (зносостійкість, чутливість до термічного впливу при гальмуванні).

 Монографія призначена для наукових та інженерно-технічних с ...

Бібліотека інформує

 

До уваги професорсько-викладацького складу, студентів та аспірантів 

Надано доступ до Bentham Science 

Національна металургійна академія отримала безкоштовний доступ до електронних ресурсів видавництва Bentham Science, який діятиме до 15 грудня 2021р.

Доступ до ресурсів здійснюється з усіх комп’ютерів академії, маючих кабельний интернет-зв’язок.

Нагадуємо, що для користувачів також відкрит доступ до бази даних Web of Science.

Адміністрація бібліотеки.

Бібліотека інформує

Шановні читачі!

 

До 80-річчя трагедії Бабиного Яру бібліотека підготувала книжкову виставку «Незабутнє!».

В часи Другої Світової війни на території України нацисти створили 50 гетто і понад 180 великих концентраційних таборів. Жорстокою була політика фашистів. Людство ніколи не забуде масового знищення населення. Бабин Яр став місцем масових розстрілів мирних жителів м. Києва та радянських військовополонених. За два дні, 29 і 30 вересня 1941 року, розстріляно до 34 тисяч євреїв.Бабин Яр – це трагедія перш за все єврейського і українського народів, яку приніс нашим народам фашизм.

 

1. Безсмертя. Книга Памяті України. 1941-1945/ гол. І.О. Герасимов.- К.: «Книга Памяті України», 2000. - 944 с.: іл.

У цьому томі історико-меморіального серіалу «Книга Пам’яті України» вперше опубліковано аналітико-документальний матеріал про вагомий внесок українського народу в перемогу над фашизмом. Це видання – скромна данина незгасної пам’яті про тих, хто загинув на полях битв за честь, свободу і незалежність Батьківщини. Узагальнено дані про військові втрати України у роки Великої Вітчизняної і другої світової воєн. Оприлюднено понад 300 документальних фото і кадрів кінохроніки воєнних літ.

2. Довженко О. Незабутнє (1941-1943): оповідання/О. Довженко.- К.: «Дніпро», 1980. - 190 с.

До збірки увійшли відомі розповіді А.П. Довженка періоду Великої Вітчизняної війни, що оспівують мужність і героїзм радянських людей в боротьбі з фашизмом.

                                        

 

3. Дзюба І.М. Україна у пошуках нової ідентичності: статті, виступи, інтерв’ю, памфлети/ І.М. Дзюба.-К.: «Україна», 2006. – 848 с. – (Б-ка Шевченківського комітету).

Відверта, правдива розмова про наше недавнє минуле і сьогодення, про духовні підвалини української незалежності. Особливу увагу автор приділяє проблемам української ідентичності за сучасних умов, ролі вітчизняної культури в консолідації суспільства, у подоланні загроз, що постають нині перед Українською державою.

 4. Полторак А.И. Нюрнбергский процесс (Основные правовые проблемы)/ А.И. Полторак. – М.: «Наука», 1966. - 352 с.

Нюрнберзький процес зіграв величезну роль в історії міжнародних відносин і міжнародного права. Це був перший у світовій історії міжнародний судовий процес над агресією і агресорами. Нюрнберзький процес розкрив найтяжчі, небачені в історії злочину проти цілих народів. 

Вище представлена виставка знаходиться на абонементі художньої літератури (кім. 417А)

Запрошуємо всіх бажаючих ознайомитися з книжковою виставкою.

Адміністрація бібліотеки.

Бібліотека інформує

До уваги професорсько-викладацького складу, студентів та аспірантів

Clarivate та Антиплагіат запрошують авторів наукових публікацій на безкоштовний навчальний вебінар:

 «Як перестати турбуватися і почати публікуватися»

 

Дата вебінару: 29 вересня 2021 р.

Час проведення: 11:00 - 13.00

Умови участі: безкоштовно з попередньою реєстрацією за посиланням:

  Програма вебінару:

 

Тема 1: «Автор та «Антиплагіат»: від любові до ненависті ...»

Тема 2: «Активність публікації: швидше, вище, сильніше»

Передбачено СЕРТИФІКАТ учасника, який буде розісланий до 6 жовтня на зазначену при підключенні до вебінару електронну пошту всім, хто прослухає більше ніж 90% часу вебінару.

Бібліотека інформує

 

Нове надходження.

 

 

 З такою дарчим написом передав до бібліотеки монографію «Реометалліка» (2 екз.) доктор технічних наук, шановний професор Шломчак Георгій Григорович.

 

 

Подія зараз неординарна. З кожним роком скорочується кількість видаваних наукових видань, що потрапляють в книжковий фонд бібліотеки.

У представленої монографії висвітлюються результати досліджень фундаментальних особливостей розвитку деформацій реологічно різних металів при складних видах навантаження.

Описуються виявлені автором невідомі раніше явища і закономірності пластичної течії металів. Викладений матеріал об'єднаний загальною назвою «Реометалліка», супроводжуваний цілим рядом діаграм і таблиць.

Автор пише: «Принципово нові технології повинні базуватися на всебічних знань про метал і використанні цих знань не за принципом «Тиснути метал », а допомагати йому пластично текти, але ... в потрібному напрямку». Доповнити знання і допоможе дане видання.

Взявши книгу в руки, відчуваєш тепло і великий обсяг знань, які вклав у неї автор. Монографія видана з великим естетичним смаком.

Монографія призначена для наукових співробітників та фахівців в області «Металургія», «Матеріалознавство», «Машинобудування», а також докторантів, аспірантів і студентів, які навчаються за відповідними спеціальностями.

Запрошуємо відвідати бібліотеку (ЧЗНЛ - нова бібліотека, 2 поверх) та ознайомитися з представленим виданням: Реометалліка: монографія / Г.Г. Шломчак. - Дніпро: Ліра, 2021.- 312 с., Іл. 155.

Директор бібліотеки        С.М. Фахрутдінова

Бібліотека інформує

До уваги професорсько-викладацького складу, студентів та аспірантів

 

Державна науково-технічна бібліотека України за підтримки Міністерства освіти і науки України у співпраці з ORCID протягом вересня та жовтня 2021 року (29 вересня, 1 жовтня, 4 жовтня), проведе ряд вебінарів та майстер-класів на тему: “Використання постійних ідентифікаторів учених та установ, їх роль у науковій екосистемі. Інструменти ORCID для науковців”.

Вебінари відбудуться в онлайн режимі з використанням платформи ZOOM та з прямою трансляцією на Youtube каналі ДНТБ України.

На вебінарах будуть розглянуті такі теми:

Тема 1: “Постійні ідентифікатори та переваги їх використання для дослідників, установ та дослідницької інфраструктури. Про проект створення Національної електронної науково-інформаційної системи URIS (Ukrainian Research Information System). Переваги використання ORCID для науковців та установ”.
Тема 2: "Початок роботи з профілем науковця в ORCID (майстер-клас)”.
Тема 3: “Інтеграція наукових робіт дослідника в ORCID (майстер-клас)”.

 Форма реєстрації учасника на серію вебінарів доступна за посиланням:

https://dntb.gov.ua/form

З детальною програмою вебінарів можна ознайомитись за посиланням:

https://docs.google.com/document/d/1rKO3sUVEb6fUaEUP19Aa4pkmPOqSvTSrzGtDgm1DWsk/edit

 Адміністрація бібліотеки

Бібліотека інформує

 До уваги професорсько-викладацького складу, студентів та аспірантів. 

 

Запрошуємо Вас взяти участь у вебінарах від Clarivate

(В онлайн-режимі на базі інтернет-сервісу Cisco Webex)

 

8 вересня 2021

Тема: Швидке і коректне оформлення публікації з EndNote

Реєстрація за посиланням:

16:15–17:15 https://bit.ly/3lSfHeh 

9 вересня 2021

Тема: Нові та старі можливості Web of Science Core Collection
Реєстрація за посиланням:

10:15–11:15 https://bit.ly/3iEoU7R

16:15–17:15 https://bit.ly/3jNua8z 

Адміністрація бібліотеки

Бібліотека інформує

Шановні викладачі, співробітники та студенти академії!

Вітаємо вас з початком нового навчального року і запрошуємо пройти перереєстрацію на абонементах учбової та наукової літератури.

Новоприбулих студентів запрошуємо записатися до бібліотеки на абонементі учбової літератури,

який знаходиться на 1-му поверсі нового корпусу бібліотеки. 

Бібліотека працює для читачів з 1000 до 1645 год.

Вихідні: субота, неділя. 

Адміністрація бібліотеки.

До уваги професорсько-викладацького складу, студентів та аспірантів

 

Запрошуємо Вас взяти участь у вебінарі компанії Clarivate

 Тема: Оновлений Journal Citation Reports

На вебінарі буде розглянуто: новий інтерфейс програми; основні показники, які можна визначити для видання; чому не розраховуєтьcя імпакт фактор для суто гуманітарних видань; що показує нова метрика Journal Citation Indicator (JCI); як застосувати інструмент для підбору та оцінки видання для публікації власних результатів та для формування стратегії розвитку видання.

8 липня 2021

Реєстрація:

10:15–11:15 https://bit.ly/3x1rwl5

16:15–17:15 https://bit.ly/35qVseq

Адміністрація бібліотеки

До уваги професорсько-викладацького складу, студентів та аспірантів

 

Надано можливість працювати дистанційно з платформою ScienceDirect без прив’язки до IP-адреси установи.

Для налаштування доступу скористайтеся інструкцією, розміщеною на сайті ДНТБ України за посиланням:

https://bit.ly/3uydbuP

Адміністрація бібліотеки

Бібліотека інформує

 

Запрошуємо всіх ознайомитись з книжковими новинками, 

які представлені на виставці на абонементі наукової літератури (кімн. 259).

 

 

 

 

1. Гуткевич С.О., Пугачова К.М. Магістерська робота: методика написання та захисту: навчальний посібник по методиці написання магістерської роботи для студентів спеціальності «Міжнародні економічні відносини»/ С.О. Гуткевич, К.М. Пугачова; НУХТ. – Київ: Гельветика, 2017. – 200с. 

Посібник містить практичні поради магістрантам з моменту вибору теми, написання тексту рукопису, до моменту захисту магістерської роботи. 

2. Ходаков В., Кірюшатова Т., Захарченко Р.М. Прикладні програми в комп’ютерних технологіях обробки облікової інформації: навчальний посібник для студентів вузів/ В.Є. Ходаков, Т.Г. Кірюшатова, Р.М. Захарченко; під ред. В.Є. Ходакова. – Херсон: ОЛДІ-ПЛЮС, 2017. – 334с. 

У навчальному посібнику розроблено комплекс лабораторно-практичних робіт з вивчення дисциплін «Комп’ютерні технології обробки облікової інформації», «Інформаційні системи обліку, аудиту, контролю», «Інформаційні системи та технології в управлінні», «Автоматизація виробництва та автоматизовані системи управління», «Корпоративні інформаційні системи». Посібник містить навчальні завдання, вправи і питання для самоконтролю.

3. Комп’ютерні технології для дизайнерів: навч. посібник/ А.В. Шеховцов, Г.Н. Полєтаєва, Д.О. Крючковський, Р.В. Бараненко; за ред. О.В. Чепелюк. – Херсон: ОЛДІ-ПЛЮС, 2017. – 318с.

Розглядаються основи роботи зі створення WEB-сторінок при використанні HTML; графічного редактору для створення двовимірної анімації Macromedia Flash. 

 

                               

                                           

4. Маєвська Л.М. Етнопедагогіка: навч. посібник/ Л.М. Маєвська. – Херсон: ОЛДІ-ПЛЮС, 2017. – 288с.

Навчальний посібник підготовлений для студентів вищих навчальних закладів. Посібник стане також в нагоді викладачам вищої школи ...

До уваги професорсько-викладацького складу, студентів та аспірантів

   Запрошуємо Вас взяти участь у вебінарах компанії Clarivate.

Всі заходи безкоштовні, проходять у двох повторах, у Webex (необхідна попередня реєстрація). Обирайте зручний час, переходьте за вказаними посиланнями та натиснувши на слово Register, заповніть реєстраційну форму. Передбачено сертифікат учасника для тих, хто відвідає більше 90 % основного часу вебінару.

 9 березня 2021
Тема: Можливості ресурсів Clarivate для успішної грантової заявки
Реєстрація:
10:15–11:15 https://bit.ly/3qgCtf7
16:15–17:15 https://bit.ly/3jFSoB8

 10 березня 2021
Тема: Хижацькі видання: розпізнати і не припуститися помилки
Реєстрація:
10:15–11:15 https://bit.ly/3jFKibT
16:15–17:15 https://bit.ly/3qfT82n

 

   

Бібліотека інформує

 

До уваги професорсько-викладацького складу, студентів та аспірантів

 

Запрошуємо Вас взяти участь у спільному вебінарі від Clarivate та «Антиплагиат»

(В онлайн-режимі на базі інтернет-сервісу Cisco Webex)

 «Publish not perish, или как не погибнуть при публикации»

4 березня 9:00–11:00

Необхідна попередня реєстрація за посиланням https://bit.ly/2NxxJn6

До уваги професорсько-викладацького складу, студентів та аспірантів

Вебінари від фахівців компаніїі Elsevier для українських користувачів

з питань ефективного використання платформи ScienceDirect

(В онлайн-режимі на базі інтернет-сервісу Zoom)

 

Тема: Початок роботи з ScienceDirect

Опис: Приєднуйтесь до вебінару, щоб дізнатися, як розпочати роботу з ScienceDirect. Дізнайтеся більше про створення та налаштування свого облікового запису, а також про варіанти віддаленого доступу, які забезпечать вам комфортну роботу з будь-якої точки світу.

18 лютого 2021 року, о 12.00 год. (англійською мовою): https://elsevier.zoom.us/webinar/register/WN_MMnURcxxQaWx1hzqiySotA

19 лютого 2021 року, о 10.00 год. (українською мовою): https://elsevier.zoom.us/webinar/register/WN_ZYPWvZZAT26j2irrksVB7g

  

Тема: ScienceDirect: багатство знань

Опис: під час цього вебінару буде продемонстровано, як можна знайти та отримати доступ до відповідного значущого та цікавого наукового вмісту. Неважливо, шукаєте ви журнали, книги чи інші документи – у ScienceDirect все це легко доступно. Буде розглянуто питання, як ефективно шукати літературу та як залишатися в курсі справ щодо розвитку певної галузі знань.       

23 лютого 2021 року, о 10.00 год. (українською мовою): https://elsevier.zoom.us/webinar/register/WN_ZRW4C9JlR0moq_d-eG4A_w

25 лютого 2021 року, о 13.00 год. (англійською мовою): https://elsevier.zoom.us/webinar/register/WN_t4T8ccQ9QkCvHIKCb-i-uA