Інститут промислових та бізнес технологій
Українського державного університету науки і технологій

Освітньо-професійна програма "Інформаційні технології та моделювання в економіці / бакалаврcький рівень",
спеціальность: 051 - Економіка

Галузь

05 - Соціальні та поведінкові науки

Навики

Більше інформації про спеціальність за посиланням: https://www.youtube.com/watch?v=94itfAuu_gw&feature=youtu.be

Випускники володітимуть:

 • знаннями з економіки підприємства, фінансів, обліку і аудиту, маркетингу, менеджменту, програмування, роботи з ПК;
 • інструментарієм дослідження, аналізу, моделювання та прогнозування економічних систем і процесів на всіх рівнях управління;
 • найсучаснішими програмними засобами обробки інформації в різних галузях економіки України;
 • навичками з електронної комерції, прийомами та методами роботи в Internet.

Випускники можуть працювати на посадах:

 • керівника малого підприємства;
 • керівника аналітичного центру з обробки економічної, фінансової та облікової інформації;
 • керівника підрозділу комп’ютерних послуг;
 • інженера-програміста;
 • інженера з автоматизованих комп’ютерних систем;
 • розробника інформаційних та експертних систем в економіці, менеджменті, маркетингу, фінансово-кредитної сфери;
 • інженера з програмного забезпечення комп’ютерів;
 • економіста (з планування, з фінансової роботи, з бухгалтерського обліку та аналізу господарської діяльності).

А також, випускники матимуть можливість виконувати наступні виробничі функції:

• проектну • аналітичну • технологічну • експлуатаційну • методичну • прогностичну • контрольну • впровадницьку • навчальну • дослідницьку • організаційну • управлінську.

Перспективи для студентів

Під час навчання за спеціальністю ви будете мати можливість:

 • отримання другої вищої світи;
 • продовження навчання в аспірантурі та докторантурі;
 • вивчення декількох (за вибором студентів) іноземних мов;
 • цікавого і корисного використання вільного часу (в академії працюють художні студентські колективи, спортивні секції тощо);
 • проживання в гуртожитках академії;
 • відпочинку у спортивно-оздоровчому таборі академії.

Опис

 

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 051 "ЕКОНОМІКА" = ЕКОНОМІКА + ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ + ІНОЗЕМНА МОВА

(ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА "ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ТА МОДЕЛЮВАННЯ В ЕКОНОМІЦІ")

ЩО ЦЕ?

Управління економікою і бізнесом з використанням інформаційних технологій

ЩО Я БУДУ ВИВЧАТИ?
Економіку, менеджмент, фінанси, бухгалтерський облік, іноземну мову за професійним спрямуванням, застосування інформаційних технологій в економіці, моделі і метоли управління економікою.

В ЧОМУ МОЯ ПЕРЕВАГА як спеціаліста за спеціальністю 051 "ЕКОНОМІКА" ДЛЯ РОБОТОДАВЦЯ?
Серед економістів - професійні знання у сфері IT-технологій і знання іноземної мови. Серед фахівців з інформаційних технологій - наявність економічної складової освіти.

ПЕРЕВАГИ спеціальності 051 "ЕКОНОМІКА" в НМетАУ:
- можливість щомісячної оплати за навчання;
- працевлаштування після отримання освіти;
- практична підготовка на підприємствах під час навчання;
- паралельне здобуття другої вищої освіти в закордонних вишах (диплом за спеціальністю 051 "ЕКОНОМІКА" + диплом іноземного закладу освіти);
- поглиблене вивчення іноземної мови і програмування за бажанням студента;

- очні консультації викладачів та в режимі онлайн;
- участь у конкурсах, міжнародних проектах з можливістю отримання грантів і винагород.

КИМ Я МОЖУ СТАТИ?
Економістом, банківським аналітиком, керівником економічного підрозділу, бухгалтером, менеджером, маркетологом, фахівцем з інформаційних технологій.