Інститут промислових та бізнес технологій
Українського державного університету науки і технологій

Ступінь "Бакалавр" - Технології та обладнання обробки металів тиском

Під час навчання за бакалаврською освітньою програмою «Технології та обладнання обробки металів тиском» ви отримаєте розуміння властивостей матеріалів, знання сучасних технологій виробництва більшості видів металопродукції, досвід роботи в сучасних програмних продуктах, призначених для моделювання та оптимізації процесів обробки металів тиском, основи комерційного супроводження та постачання металопродукції.
Особливості освітньо-професійної програми полягають у її спрямованості на отримання широкого спектру базових знань з металургії та отримання поглиблених знань з процесів та обладнання обробки металів.
Нашою метою і завданням є надання максимальних можливостей для особистого та професійного розвитку студентів.
 
Основний фокус програми
Підготовка фахівців для організаційно-управлінської та інженерної діяльності в галузі виробництва металів та сплавів з акцентом на комп’ютерне моделювання та проектування процесів і обладнання обробки металів в металургійному виробництві та машинобудуванні.
 
Основні дисципліни
- Вища математика
- Хімія
- Інженерна графіка
- Комп'ютерні технології та програмування
- Фізика
- Кристалографія та матеріалознавство
Механіка
- Електротехніка
- Основи металургії
- Основи обробки металів
- Теплотехніка
- Контроль та автоматизація виробничих процесів
- Теорія обробки металів тиском
- Механічні властивості та опір деформації металів та сплавів
- Конструкції та розрахунки машин і механізмів обробки тиском
- Основи комп’ютерного моделювання
- Теорія процесів обробки металів тиском
- Технологія процесів обробки металів тиском
 
Вибіркові професійні дисципліни (студент може обрати загалом 7 дисциплін)
3 курс
- Наноматеріали
- Стандартизація та метрологія в металургії
- Технології нагрівання металу
4курс
- Обладнання для виробництва плоского прокату
- Споживчі характеристики металопродукції
- Технологічний інструмент прокатного виробництва
- Антикорозійний захист технологічного обладнання
- Захисні покриття та модифікація поверхні виробів
- Захист металів від корозії
- Основи теорії твердого тіла
- Виробництво профільних труб
- Технологічні процеси листового штампування
- Виробництво сортових і гнутих профілів прокату
- Математичне моделювання процесів формовки зварних труб
Також будуть доступні 6 дисциплін загальної підготовки з переліку, який знаходиться тут.
 
Інформаційне та навчально-методичне забезпечення
Реалізація освітньої програми здійснюється з використанням ліцензійного програмного забезпечення: Office 365, QForm UK, Solid Edge, Ansys Student та ін.
Здобувачі освіти мають вільний доступ до стаціонарної та електронної бібліотеки, наукометричних баз даних, Internet та локальної мережі.
Онлайн навчання за освітньою програмою реалізовано з використанням Microsoft Teams.
 
Вступ на навчання
Для вступу на бакалаврську освітню програму «Технології та обладнання обробки металів тиском» зараховуються результати складання Національного мультипредметного тесту (НМТ), які складались в 2022-2024 роках, а також результати Зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО) 2021 року. Для вступу на бюджетну форму навчання конкурсний бал з урахуванням балу підготовчих курсів університету та галузевого та регіонального коефіцієнтів повинен складати 130 балів і вище.


Вгору: Освітнi програми