Інститут промислових та бізнес технологій
Українського державного університету науки і технологій

Загальноакадемічна база вибіркових дисциплін

Закон України «Про вищу освіту» гарантує особам, які навчаються у закладах вищої освіти вибір навчальних дисциплін у межах, передбачених відповідною освітньою програмою та навчальним планом, в обсязі, що становить не менш як 25 відсотків загальної кількості кредитів ЄКТС, передбачених для даного рівня вищої освіти.

Реалізацію цього права Національна металургійна академія України забезпечила шляхом впровадження «Організаційно-методичних засад забезпечення вибіркової складової освітньо-професійних програм підготовки фахівців».

 2022-2023 н.р.

Бакалаврат. 1 курс – ПОФАКУЛЬТЕТНИЙ  ПЕРЕЛІК  СТУДЕНТІВ груп ОГ, які обрали загальноакадемічні вибіркові дисципліни бакалаврського рівня у 2022-2023 н.р.

Бакалаврат. 1 курс – СПИСКИ  ОБ'ЄДНАНИХ  ГРУП  (ОГ) для вивчення навчальних дисциплін загальноакадемічної бази вибіркових дисциплін бакалаврського рівня у 2022-2023 н.р.

Бакалаврат. 2 курс – ПОФАКУЛЬТЕТНИЙ  ПЕРЕЛІК  СТУДЕНТІВ груп ОГ, які обрали загальноакадемічні вибіркові дисципліни бакалаврського рівня у 2022-2023 н.р.

Бакалаврат. 3 курс – ПОФАКУЛЬТЕТНИЙ  ПЕРЕЛІК  СТУДЕНТІВ груп ОГ, які обрали загальноакадемічні вибіркові дисципліни бакалаврського рівня у 2022-2023 н.р.

Бакалаврат. 2 курс – СПИСКИ  ОБ'ЄДНАНИХ  ГРУП  (ОГ) для вивчення навчальних дисциплін загальноакадемічної бази вибіркових дисциплін бакалаврського рівня у 2022-2023 н.р.

Бакалаврат. 3 курс – СПИСКИ  ОБ'ЄДНАНИХ  ГРУП  (ОГ) для вивчення навчальних дисциплін загальноакадемічної бази вибіркових дисциплін бакалаврського рівня у 2022-2023 н.р.

Магістратура – ПОФАКУЛЬТЕТНИЙ  ПЕРЕЛІК  СТУДЕНТІВ груп ОГ, які обрали загальноакадемічні вибіркові дисципліни магістерського рівня у 2022-2023 н.р.

Магістратура – СПИСКИ  ОБ'ЄДНАНИХ  ГРУП  (ОГ) для вивчення навчальних дисциплін загальноакадемічної бази вибіркових дисциплін магістерського рівня у 2022-2023 н.р.

 

Розклад занять вибіркових дисциплін

 Бакалаври І курс

 Магістри

 


Додатки