Інститут промислових та бізнес технологій
Українського державного університету науки і технологій

Загальноуніверситетський каталог вибіркових дисциплін (ІПБТ)

Закон України «Про вищу освіту» гарантує особам, які навчаються у закладах вищої освіти вибір навчальних дисциплін у межах, передбачених відповідною освітньою програмою та навчальним планом, в обсязі, що становить не менш як 25 відсотків загальної кількості кредитів ЄКТС, передбачених для даного рівня вищої освіти.

Реалізацію цього права ІПБТ (Національна металургійна академія України) забезпечила  шляхом впровадження «Організаційно-методичних засад забезпечення вибіркової складової освітньо-професійних програм підготовки фахівців».

2023-2024

Бакалаврат. 4 курс – ПОФАКУЛЬТЕТНИЙ  ПЕРЕЛІК  СТУДЕНТІВ груп ОГ, які обрали загальноакадемічні вибіркові дисципліни у 2023-2024 н.р.

Бакалаврат. 4 курс – СПИСКИ  ОБ'ЄДНАНИХ  ГРУП  (ОГ) для вивчення навчальних дисциплін загальноакадемічної бази вибіркових дисциплін  у 2023-2024 н.р


Додатки