Інститут промислових та бізнес технологій
Українського державного університету науки і технологій

Освітньо-професійна програма "Галузеве машинобудування (бакалавр)",
спеціальность: 133 - Галузеве машинобудування

Кваліфікації

бакалавр

Навики

Опис