Інститут промислових та бізнес технологій
Українського державного університету науки і технологій

Міжнародна науково-технічна конференція «Надійність та динаміка важких машин» RDHM-2018

zastavka2018.jpg 

Міністерство освіти і науки України

Національна металургійна академія України (НМетАУ)

 Національна академія наук України - Інститут чорної металургії ім. З.І. Некрасова (ІЧМ)

Даніеле Хеві Машинері Інжиніринг

 

Міжнародна науково-технічна конференція «Надійність і динаміка важких машин» RDHM-2018

(Присвячується 80-річчю академіка НАН України Вадима Івановича Большакова)

Дніпро, Україна 30 жовтня 2018 р

 

 

 

Шановні колеги!

Запрошуємо Вас взяти участь в III-й Міжнародній конференції «Надійність і динаміка важких машин».

 

        Міжнародна науково-технічна конференція відбудеться 30 жовтня - 1 листопада 2018 року на базі Національної металургійної академії України.
З 2013 року це третя конференція, яку організатори проводять з даної тематики. На конференції планується розглянути питання зв’язку динамічних процесів в важких машинах промислового виробництва та транспорту із їх надійністю; встановити тенденції розвитку методів динамічного аналізу, оцінювання надійності та довговічності механічних систем. В результаті роботи конференції будуть намічені перспективні напрями досліджень в області надійності та динаміки важких машин, запропоновані технічні рішення для промисловості та транспорту в області діагностування технічного стану механічних систем, а також їх обслуговування та ремонту, рекомендовані методи створення елементів конструкцій з гарантованим рівнем якості. Академік В.І. Большаков зробив великий внесок в вирішення проблем, яким присвячена конференція. Зокрема, це стосується задач динаміки прокатних станів, а також синтезу систем завантаження великих доменних печей.


ТЕМАТИЧНІ НАПРЯМКИ РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ

1. Секція. Надійність складних механічних систем.

2. Секція. Динаміка та міцність механічних систем.

3. Секція. Діагностування та технічне обслуговування важких машин.

4. Секція. Системи завантаження доменних печей.

 

ПРОГРАМНИЙ КОМІТЕТ

Величко Олександр Григорович – доктор технічних наук, професор, член-кореспондент НАН України, ректор НМетАУ

члени комітету

Альгин Володимир Борисович -  доктор технічних наук, професор, 
заступник генерального директора по науковій роботі Обʼєднаного інституту машинобудування НАН Біларусі

Брезінова Жанетта - PhD, професор кафедри технології матеріалів Технічного університету Кошице

Вереньов Валентин Володимирович  -  доктор технічних наук, старший науковий співробітник ІЧМ ім. З.І. Некрасова НАН України

Добров Ігор Вʼячеславович  -  доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри прикладної механіки НМетАУ

Іщенко Анатолій Олексійович - доктор технічних наук, професор кафедри механічного обладнання металургійних заводів Приазовського державного технічного університету

Крампіц Міхаель – доктор-інженер, провідний спеціаліст компанії MWE

Мамедов АрифТапдиг-огли - доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри конструкційних матеріалів і технології металів Азербайджанського технічного університету

Марущак Павло Орестович - доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри автоматизації технологічних процесів і виробництв Тернопільського національного технічного університету ім. Івана Пулюя

Огінський Йосип Кузьмич - доктор технічних наук, завідувач кафедри металургійного обладнання Запорізької державної інженерної академії

Прентковскіс Олег - доктор технічних наук, професор, декан транспортного факультету Технічного університету ім. Гедимінаса

Сладковскі Олександр -  доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри логістики та авіаційних технологій Сілезіанського технологічного університету

Учитель Олександр Давидович -  доктор технічних наук, проректор НМетАУ

Цибаньов Георгій Васильович -  доктор технічних наук, завідувач відділу втоми та термовтоми Інституту проблем міцності ім. Г.С. Пісаренка НАН України  

Шмідт Райнер – доктор-професор, головний конструктор компанії MWE  

 

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ

Співголови:

Білодіденко С. В. (Дніпро, НМетАУ)

Муравйова І.Г. (Дніпро, ІЧМ)

Члени комітету:

Баглай А.В. (Харків, «Діамех-Україна»)

Балуев Р. (Даніелі Хеві Машинері Інжинирінг)

Біліченко Г. М. (Дніпро, НМетАУ)

Власов А.А. (Запоріжжя, ЗДІА)

Кононов Д. О. (Дніпро, НМетАУ)

Кошик Є.(Даніелі Хеві Машинері Інжинирінг)

Малич М. Г. (Дніпро, НМетАУ)

Пєлих І.В. (Дніпро, «Євраз-ДМЗ»)

Червінський А.Є. (Дніпро, НМетАУ)

Юнаков О. М. (Дніпро, ІЧМ)

Секретар оргкомітету: Гануш В. І.  (Дніпро, НМетАУ).

З усіх питань звертатися в секретаріат конференції: Гануш Василь Іванович  тел.+38 0562  47 22 45, +38 067 564 72 43

Для реєстрації он-лайн натисніть тут.

Інформаційне повідомлення.

Програма конференції.

Збірник праць конференції

 

Звертаємо увагу учасників конференції RDHM-2018 про зміну карткового рахунку Приватбанку. Зараз це картка № 5363 5423 0547 4935. Решта без змін.

Web-сторінка: https://nmetau.edu.ua/ua/mdiv/i2043

e-mail: kaf.mamp@metal.nmetau.edu.ua             

            nadeznost2013@gmail.com 


Додатки

konf._2018_1_ua.doc (konf._2018_1_ua.doc 5742 kb)

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ

conference_rdhm-2018_information_message__lbr_1_rbr_.docx (conference_rdhm-2018_information_message__lbr_1_rbr_.docx 5659 kb)

programniy_komitet__lbr_3_rbr_.docx (programniy_komitet__lbr_3_rbr_.docx 37 kb)

program_commitee.docx (program_commitee.docx 19 kb)