Інститут промислових та бізнес технологій
Українського державного університету науки і технологій

Освітньо-професійна програма "Облік і аудит",
спеціальность: 071 - Облік і оподаткування

Кваліфікації

бакалавр, магістр

Навики

Опис