Інститут промислових та бізнес технологій
Українського державного університету науки і технологій

Силабуси

Обов'язкові дисципліни для здобувачів освітньої програми "Облік і аудит"
зі спеціальності 071 - Облік і оподаткування:
      1) бакалаврський рівень
      2) магістерський рівень

Вибіркові дисципліни для здобувачів освітньої програми "Облік і аудит"
зі спеціальності 071 - Облік і оподаткування:
      1) бакалаврський рівень
      2) магістерський рівень