Інститут промислових та бізнес технологій
Українського державного університету науки і технологій

Освітньо-професійна програма "Проєктний менеджмент / бакалавр",
спеціальность: 073 - Менеджмент

Кваліфікації

бакалавр менеджменту

Навики

Випускники спеціальності 073 - Менеджмент (освітньо-професійна програма "Проєктний менеджмент") отримують знання сучасних методів, методик та технологій реалізації функцій проєктного менеджменту, зокрема при плануванні та організації виконання проєктної діяльності, мотивації проєктної команди, контролі якості проєкту та його продукту, набувають навичок в управлінні ризиками та змінами впродовж життєвого циклу проєкту, визначенні оптимальних сценаріїв розвитку проєкту для досягнення стратегічних цілей підприємств та установ, у тому числі при реалізації інноваційних стратегій розвитку