Інститут промислових та бізнес технологій
Українського державного університету науки і технологій

Прийом 2022

ПРИЙОМ 2022

 Результати фахових іспитів ІПБТ УДУНТ у 2022 році для здобуття ступеня «Магістр» від 16.09.2022

 Результати фахових іспитів ІПБТ УДУНТ у 2022 році для здобуття ступеня «Магістр» від 15.09.2022

 Результати фахових іспитів ІПБТ УДУНТ у 2022 році для здобуття ступеня «Магістр» від 14.09.2022

 Результати співбесіди з іноземної мови ІПБТ УДУНТ у 2022 році для здобуття ступеня «Магістр» від 14.09.2022

 Графік проведення фахових іспитів ІПБТ УДУНТ у 2022 році для здобуття ступеня «Магістр»

Реєстрація для спеціальностей галузей знань 05 Економіка та 07 Управління та адміністрування для участі у МТНК/МКТ для вступу для здобуття другого (магістерського) рівня вищої освіти на спеціальну сесію 19.09.2022 року

Для реєстрації вступникам необхідно надіслати лист на електронну адресу приймальної комісії priem.kom@i.ua наступного змісту:

1. Тема листа: Прізвище, ім'я, по батькові вступника

2. Текст листа: Я, Прізвище, ім' я, по батькові, номер облікової картки платника податків, прошу зареєструвати мене для участі у МТНК (для спеціальностей галузей знань 05 Економіка та 07 Управління та адміністрування) або МКТ (для спеціальності ПРАВО, вказати іноземну мову) для вступу для здобуття другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю (назва спеціальності), форма навчання (денна або заочна).
Фотокопії моїх документів додаються.
Контактні телефони (актуальні номера телефонів вступника)

3. До листа всупник прикріплює:
- фотокопію документа, що посвідчує особу;
- фотокопію облікової картки платника податків;
- фотокартку для документів;
- копію документа про здобутий ступінь вищої освіти (диплом бакалавра, спеціаліста або магістра с додатком)
- копію медичного висновку за формою первинної облікової документації 086-3/о (у разі необхідності створення особливих умов для проходження вступного випробування).
- фотокопію заповненої власноруч заяви-анкети

Якщо у Вас виникли питання щодо реєстрації, звертайтесь по телефону: 063 370-42-95

 

Документи,    які    подаються      в  приймальну  комісію    при  вступі

 1. ПРИЙОМ НА ПЕРШИЙ  КУРС (на базі повної загальної середньої освіти): 

- 4 кольорові фотокартки  розміром   3 х 4 см 

- копія паспорта та ідентифікаційного коду 

- оригінал та копію документа про повну загальну середню освіту з додатком 

- сертифікат Українського центру оцінювання якості освіти та/або мотиваційний лист 

- довідка з місця роботи або копію трудової книжки (для заочної форми навчання) 

- за наявності пільгових документів необхідно надати копії цих документів 

- приписне або військовий квиток (для військовозабов’язаних) 

  2. ПРИЙОМ НА СКОРОЧЕНИЙ ТЕРМІН НАВЧАННЯ (після технікуму, коледжу): 

- 4 кольорових фотокартки розміром 3 х 4 см 

- копія паспорта та ідентифікаційного коду 

- оригінал диплому молодшого спеціаліста з додатком 

- оригінал документа про повну загальну середню освіту з додатком. 

- сертифікат Українського центру оцінювання якості освіти та мотиваційний лист 

- довідка з місця роботи або копію трудової книжки (для заочної форми навчання) 

- приписне або військовий квиток (для військовозабов’язаних) 

- за наявності пільгових документів необхідно надати копії цих документів 

3. ПРИЙОМ НА СТУПІНЬ МАГІСТР (на базі вищої освіти): 

 

- 4 кольорових фотокартки розміром 3 х 4 см 

- копія паспорта та ідентифікаційного коду 

- оригінал та диплому про вищу освіту з додатком 

- довідку з місця роботи або копію трудової книжки (для заочної форми навчання) 

- сертифікат МТНК (для окремих спеціальностей) та/або мотиваційний лист 

- приписне або військовий квиток (для військовозабов’язаних) 

- за наявності пільгових документів необхідно надати копії цих документів

 

Якщо у Вас виникли питання, звертайтесь:  

З питань прийому на рівень Бакалавр на базі повної середньої освіти:

кімната 151, телефон (063) 370-42-94 

З питань прийому на рівень Бакалавр на базі ОКР Молодший спеціаліст:

кімната 261, телефон (063) 370-42-93 

З питань прийому на рівень Магістр:

кімната 112, телефон (063) 370-42-95

З питань прийому до аспірантури і докторантури: 

кімната 327, телефон (056) 746-31-53 

Програми вступних іспитів до аспірантури 

Вартість навчання в аспірантурі і докторонтурі 


З питань вступу звертайтеся до Приймальної комісії:
понеділок - п'ятниця 10.00 - 16.00 

неділя - вихідний 

e-mail:priem.kom@i.ua

 

ПРОГРАМИ ПІДГОТОВКИ ДО ВСТУПУ: 

Підготовчі курси для вступу на 1 курс: