UA    RU    EN   
Національна металургійна академія Украіни

Національна металургійна академія України (НМетАУ) - найстаріший вищий металургійний навчальний заклад України, була заснована як заводське відділення Катеринославського вищого гірничого училища у жовтні 1899 року. В 1912 році відділення було перетворено у металургійний факультет Катеринославського гірничого інституту, на базі якого у 1930 році був створений Дніпропетровський металургійний інститут. У 1993 р. Постановою Кабінету Міністрів України ВНЗ надано статус Державної металургійної академії України, а у 1999 році Указом Президента України - статус Національної.


Регіональний науковий семінар Приднепровського Наукового Центру НАН України News icon

Наукова секція (регіональний науковий семінар Придніпровського Наукового Центру НАН України «Сучасні проблеми управління та моделювання складних систем» відбудеться в НМетАУ,24.06.2016 р., о 15-00, конференц зал.

Доповідач:  Гнатушенко Вікторія Володимировна.
Тема докладу: «Моделі та методи підвищення якості процесів передачі трафіку в бездротових мережах»

 

Підсумки роботи експертної комісії з акредитації підготовки фахівців зі спеціальності 8.18010011 «Інтелектуальна власність» галузі знань 1801 «Специфічні категорії»

У період з 11.05.2016 р. по 13.05.2016 р. включно в НМетАУ працювала експертна комісія, утворена Наказом Міністерства освіти і науки України від 21.04.2016 р. № 739 л, яка проводила акредитаційну експертизу підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» зі спеціальності 8.18010011 «Інтелектуальна власність» галузі знань 1801 «Специфічні категорії». Висновки експертної комісії наведено у вкладці «Підсумки роботи експертної комісії з акредитації підготовки фахівців зі спеціальності 8.18010011 «Інтелектуальна власність» галузі знань 1801 «Специфічні категорії» на сторінці кафедри.

Склад експертної комісії:

Цибульов Павло Миколайович – доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри «Інтелектуальної власності і права» відокремленого структурного підрозділу «Інститут інтелектуальної власності Національного університету «Одеська юридична академія» в м. Києві

Солощук Михайло Миколайович - кандидат технічних наук, доцент, завідувач кафедри «Інформатика та інтелектуальна власність» Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут» у м. Харкові

14 червня 2016р. відбулося засідання ради з забезпечення якості освітньої діяльності і підготовки фахівців НМетАУ

Були заслухані доповіді зав. кафедри прикладної механіки проф. Доброва І.В. (Про уніфікацію вимог до оформлення курсових проектів (робіт) та індивідуальних    завдань    відповідно    до    міжнародної    й    вітчизняної нормативної документації в умовах дотримання академічної доброчесності) та зав. кафедри управління проектами проф. Кадильнікової Т.М. (Про підсумки конкурсу кращих методичних розробок академії)

  

Вітаємо! News icon

 

Вітаємо Кавац Олену Олександрівну, доцента кафедри ІТС, з присудженням їй стипендії Кабінету Міністрів України для молодих учених.


facebook banner   fkantati banner   twitter banner
mon banner   banner osvita-dnepr   ДНУ ім. Олеся Гончара
(C) 2006-2015 nmetau.edu.ua

Випускники

Історія

Ректори академії