Національна металургійна академія України

Всеукраїнська конференція молодих вчених «Молоді вчені – від теорії до практики» (Україна, НМетАУ)

Вперше конференція була проведена у 2010 р. зі студентами Державного інституту підготовки та перепідготовки кадрів промисловості / ДІПОпром / і Національної металургійної академії України / НМетАУ /. У той час ДІПОпром працював у складі навчально-наукового комплексу з НМетАУ. У 2013 р. після реорганізації ГІПОпрома в структурний підрозділ НМетАУ - Інститут інтегрованих форм навчання / ІнІФН / організатором конференції є НМетАУ.

Час проведення: лютий-березень.

Формати участі: очно, заочно.

Легітимність і особливості: Інститутом модернізації змісту освіти МОН України конференція щорічно включається до переліку міжнародних і всеукраїнських конференцій здобувачів вищої освіти і молодих вчених. З 2019 р враховуючи фактичний склад учасників, міжнародний статус конференції був замінений на всеукраїнський.

Основні напрямки (секції):

- металургія, машинобудування, металообробка;
- економіка, управління, менеджмент;
- інформатика, обчислювальна техніка, IT технології. Математика;
- освіту, педагогіка, психологія;
- метрологія, стандартизація, сертифікація. Екологія та охорона навколишнього середовища;
- природні, гуманітарні, соціально-політичні науки.

Мови конференції: українська, англійська, російська.

Після закінчення конференції всі учасники, які надіслали доповіді (тези), отримують збірник матеріалів у вигляді книги або електронному (СД), а також сертифікат, що підтверджує опублікування матеріалів у збірнику.

ЗАГАЛЬНЕ ЗНАЙОМСТВО:    Стаття в газеті НМетАУ "Кадри металургії" (№1 2020 р., с. 7)       СЕРТИФІКАТ УЧАСНИКА /зразок/ 

ЗБІРНИКИ (Архів)*:     2019      2020      2021

ЧЕРГОВА КОНФЕРЕНЦІЯ (Інформація та документи): ХIII конференція "Молоді вчені 2021 - від теорії до практики" запланована на лютий-березень 2022 року**. Як і в попередні роки, заявку на проведення чергової конференції буде спрямовано в установленому порядку до Інституту модернізації змісту освіти МОН України для включення до Переліку наукових конференцій з проблем вищої освіти і науки на 2022 рік.

Посилання для завантаження / перегляду:    Інформація про конференцію        Заявка        Зразок оформлення статті (шаблон)

* - Інформація щодо публікацій у збірниках, які видані до 2019 р. надається вченим секретарем конференції після запиту.

** - Формат проведення (очно/заочно) буде залежати від поточної епідеміологічної ситуаціїВгору: Конференції