UA    RU    EN   
Національна металургійна академія Украіни

Корисне

***** АКАДЕМІЧНА ДОБРОЧЕСНІСТЬ (ПОРЯДНІСТЬ) ***************************************************************************************************************************

Кодекс академічної доброчесності НМетАУ

                                        СТАТТІ ЗА ТЕМОЮ (за матеріалами журналу ФОКУС.ua та ін.)

ПроФФессорський склад         Наука викриття          Відзнака "Академічна НЕдоброчесність-2018"

Порядок скасування рішення спеціалізованої вченої ради про присудження наукового ступеня (проект)

Автоматизована система виявлення плагіату і запозичень в наукових роботах

*****************************************************************************************************************************************

Постановление КМУ №657 от 24.07.2013 "Про затвердження Порядку присудження наукових ступенів і присвоєння вченого звання старшого наукового співробітника"

Постанова КМУ №656 от 19.08.2015"Порядок затвердження рішень про присвоєння вчених звань"

Постанова КМУ №85 від 03-04-2019 Про атестацію наукових працівників

Наказ МОН України від 14.01.2016 №13 "Про затвердження Порядку присвоєння вчених звань науковим і науково-педагогічним працівникам" (Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства освіти і науки № 174 від 06.02.2017) 

Постанова КМ від 06.03.2019 №167 Про порядок проведення експерименту з присудження ступеня доктора філософії 

Порядок підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у вищих навчальних закладах (наукових установах) /Затв. Постановою КМУ від 23 березня 2016 р. № 261

Порядок визнання здобутих в іноземних вищих навчальних закладах накових ступенів (Затв. наказом МОН України від 05.08.2016 №952)

*****************************************************************************************************************************************

Перелік наукових фахових видань України, в яких  можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук (станом на 07.11.2018)

Перелік електронних наукових фахових видань України, в яких  можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук (станом на 07.11.2018)

Наказ Міністерства освіти і науки України від 15.01.2018 №32 "Про затвердження Порядку формування Переліку наукових фахових видань України"

*****************************************************************************************************************************************

Вимоги до оформлення дисертації (Наказ МОН України №40 від 12.01.2017)

Загальні вимоги до оформлення (структури) наукових статей (згідно Постанови Президії ВАК України від 15.01.2003 №7-05/1) 

ВИМОГИ до опублікованої монографії, що подається на здобуття наукового ступеня доктора і кандидата наук

Правила оформлення списку літератури до наукової роботи або публікації (дисертація, автореферат, стаття та ін.) згідно вимог ВАК (Бюлетень ВАК України. – 2008. - №3. - С. 9-13)

Презентації-тренінги "Як публікуватися в міжднародних виданнях, що рецензуються" (сайт МОН України)

Наукові журнали й книжки в БД Scopusа також інші бази компанії Elsevier /«Ельзевір»/

Перелік наукових видань, індексованих у Web of Science (Master Journal List)

Усі українські журнали в Scopus та Web of Science (на 25.10.2018)

Як написати наукову статтю для журнала, що індексований у міжнародних наукометричних базах даних Scopus та Web of Science

Матеріали з бібліометрії та наукометрії (Система "Бібліометрика української науки")

Покрокова інструкція зі створення профілю науковця в системі  Google Scholar

Дещо про головне: ResearchGate, Academia.edu, eLibrary.ru, РИНЦ, Science Index та ін. Що корисно знати вченому

Скопинський В.М. Як написати наукову статтю: проблеми, шляхи вирішення, поради авторам. ВІДЕОЛЕКЦІЯ (російською)

 Рекомендації видавництва Elsevier з підготовки статті для публикації в міжнародних наукових журналах з високими рейтингами

Рекомендації видавництва Thomson Reuters з підготовки статті для публікації, тематичному пошуку наукової інформації, пошуку пов'язаних статей та ін.

Каталоги національної бібліотеки України ім. В.І.Вернадського (книжкові видання і компакт-диски; журнали та подовжувані видання; автореферати дисертацій; реферативна база даних; наукова періодика України)

Сайт "Наукова періодика України" (база наукової періодики в Україні з посиланнями на сайти журналів, в т.ч. з відкритим доступом)

Сайт "Українські наукові журнали" (інформація про українські наукові журнали, в т.ч. про їх присутність в наукометричних базах)

Список безкоштовних наукових баз даних та пошукових систем

Інформаційно-довідкова система з універсальної десяткової класифікації (УДК) - російською мовою

Онлайн-довідник УДК - українською мовою

Розшифровка формул УДК - російською мовою

Документи та публікації Всесвітнього банку, відкритий банк знань

*****************************************************************Укладач Ю.О. Ступак  ************************************************************facebook banner   twitter banner   youtube banner   instagramm banner
mon banner   banner osvita-dnepr   ДНУ ім. Олеся Гончара   Урядова гаряча лінія
(C) 2006-2019 nmetau.edu.ua

Візитка

Спеціальності

Співробітники

Новини

Учбові матеріали

Історія

Корисне