Інститут промислових та бізнес технологій
Українського державного університету науки і технологій

Факультет на даний час забезпечує навчання за освітньо-професійною програмою "Металургія", що передбачає дві спеціалізації. Більш детальну інформацію надано на відповідній сторінці випускової кафедри (кафедра Теорії, технології та автоматизації металургійних процесів).

ПЕРЕЙТИ