Інститут промислових та бізнес технологій
Українського державного університету науки і технологій

Конференції

 Інститут має більш ніж 15-річний досвід організації та проведення наукових конференцій (в тому числі й за межами України). За підтримки керівництва НМетАУ інститут щорічно організовує та проводить три конференції:

 - Міжнародна конференція «Стратегія якості в промисловості і освіті» (проводиться з 2005 року в Болгарії, на базі Технічного університету м. Варна);

 - Міжнародна конференція «Інноваційні технології в науці та освіті. Європейський досвід» (проводиться з 2017 року в провідних університетах країн Євросоюзу);

 - Всеукраїнська конференція «Молоді вчені – від теорії до практики» (проводиться з 2010 року на базі НМетАУ /УДУНТ/ та Нікопольського факультету НМетАУ /УДУНТ/).

Вказані конференції щорічно включаються Інститутом модернізації змісту освіти МОН України до переліку наукових конференцій з проблем вищої освіти і науки

 З 2017 р. учасникам міжнародних конференцій (див. вище) оргкомітет надає можливість стажування за міжнародною програмою (з отриманням сертифікату від ТУ-Варна), а також можливість скласти іспит з англійської мови для отримання сертифікату відповідно до Загальноєвропейської рекомендації з мовної освіти (рівень В2). Вказані можливості надаються тільки за умови особистої присутності (участі) на конференції в країні її проведення.

Головою оргкомітету всіх конференцій є член-кор. НАН України, д.т.н. проф. О. Величко. Співголовою та відповідальним за організацію та проведення заходів є декан НФ УДУНТ, проф. Т.С. Хохлова. До складу оргкомітетів названих вище конференцій входять провідні вчені ІПіБТ УДУНТ, а також представники інших вищих навчальних закладів та наукових установ з України та країн Європейського Союзу. Як правило, ці ж установи є співорганізаторами заходів.