Національна металургійна академія України

Навчально-науковий інститут інтегрованих форм навчання

Хохлова Тетяна Станіславівна photo

Директор: Хохлова Тетяна Станіславівна

Контакти:

Адреса 49005 м.Дніпропетровськ, пр.Гагаріна, б.4 (кімн. 280)

E-mail: kh_gipo@ukr.net

Телефон: +38 (056) 746-32-57Інститут інтегрованих форм навчання НМетАУ (ІнІФН) продовжує славетні традиції відомого в Дніпропетровську і далеко за його межами ДІПОпрому (Державний інститут підготовки та перепідготовки кадрів промисловості), створеного в 1997 р. спільним наказом Міністерства промисловості і Міністерства освіти України.

ДІПОпром, як вищий навчальний заклад, був акредитований за ІІІ рівнем і працював з 1997 по 2013 рр. на повному госпрозрахунку у складі учбово-наукового комплексу «НМетАУ-ДІПОпром». Всі роки існування інституту його очолював відомий металург, заслужений діяч науки і техніки України, академік Академії вищої школи України, лауреат державних премій України та СРСР, докт. техн. наук, професор Станіслав Тихонович Пліскановський (детальніше – див. в Інтернет-енциклопедії).

До складу ДІПОпрома входили три факультети – інженерний (м. Дніпропетровськ), технологічний (м. Нікополь) і металургійний (м. Кривий Ріг), які здійснювали за договорами з підприємствами, організаціями та фізичними особами підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації спеціалістів, переважно - за безвідривною формою навчання. За 16 років роботи інститут підготував понад 14 тис. кваліфікованих спеціалістів, більшість з яких працюють в сфері виробництва, в т.ч. керівниками підприємств, бізнес-структур і державних установ.

Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 06 березня 2013 р. №117-р «Про реорганізацію вищого навчального закладу «Державний інститут підготовки та перепідготовки кадрів промисловості» інститут увійшов до складу НМетАУ як структурний підрозділ, на базі якого створений «Інститут інтегрованих форм навчання».

Згідно з Положенням про інститут, затвердженим Вченою радою НМетАУ (протокол №1 від 26.01.2015), до структури ІнІФН увійшли декілька підрозділів та кафедр, в т.ч. створена Вчена рада, яка діє відповідно до затвердженого «Положення про вчену раду ІнІФН».

 Інститут має більш ніж 15-річний досвід організації та проведення наукових конференцій (в тому числі й за межами України). За підтримки керівництва НМетАУ інститут щорічно організовує та проводить чотири конференції:

 - Міжнародна конференція «Стратегія якості в промисловості і освіті» (проводиться з 2005 року в Болгарії, на базі Технічного університету м. Варна);

 - Міжнародна конференція «Інноваційні технології в науці та освіті. Європейський досвід» (проводиться з 2017 року в провідних університетах країн Євросоюзу);

 - Всеукраїнська конференція «Молоді вчені – від теорії до практики» (проводиться з 2010 року на базі НМетАУ та Нікопольського факультету НМетАУ);

 - Всеукраїнська конференція «Молодь і наука. Практика інноваційного пошуку» (започаткована у 2019 році, проводиться на базі НМетАУ та Нікопольського факультету НМетАУ).

 Вказані конференції щорічно включаються Інститутом модернізації змісту освіти МОН України до Переліку наукових конференцій з проблем вищої освіти і науки в системі Міністерства освіти і науки України.  З 2017 р. учасникам зазначених міжнародних конференцій оргкомітет надає можливість стажування за міжнародною програмою (з отриманням сертифікату від ТУ-Варна). Більш детальна інформація щодо конференцій розміщена у відповідному розділі (перейти до "Конференції").

 

ДО УВАГИ СТУДЕНТІВ! Організація навчального процесу в період 01.02.2021 по 19.06.2021

ДО УВАГИ АБІТУРІЄНТІВ! Календарний план ЗНО і особливості вступної кампанії-2021

Сторінка у Фейсбуці   znachok_feysbuka-012.jpg  Страница в Фейсбуке


СТРУКТУРНІ ПІДРОЗДІЛИ:

Нікопольський факультет (м. Нікополь)

Відділ організації навчального процесу та інформаційного забезпечення

Нікопольський регіональний центр моніторингу освіти і соціального партнерства

В складі ІнІФН функціонують три кафедри (наведені нижче)


Кафедри:

Кафедра теорії, технології та автоматизації металургійних процесів

Кафедра адміністрування, управління та підприємництва

Кафедра гуманітарних, фундаментальних та загальноінженерних дисциплін