Український державний університет науки і технологій
Інститут промислових і бізнес технологій

Кафедра адміністрування, управління та підприємництва

Фаїзова Ольга Латифівна photo

Завідувач кафедри: Фаїзова Ольга Латифівна

Контакти:

Адреса 49005, Дніпропетровськ, пр. Гагарина, 4, комн. А-310.

E-mail: see@below

Телефон: (0562) 47-18-87Працює в НМетАУ з _____ р. Автор _____ наукових праць. 

 

Навчальні дисципліни, що викладає в НМетАУ:

Адреса електронної пошти для консультацій студентів:  

Основні наукові інтереси:

 Соціальна структура трансформаційної економіки; проблеми та перспективи становлення середнього класу в Україні; нематеріальні активи підприємства як фактор зростання ринкової вартості підприємства. 

 

Посилання на наукометричні ресурси Google Scholar   Index Copernicus  Science Index   РИНЦ

 

Основні наукові праці

Фаізова О.Л. Класоутворюючі тенденції постекономічної трансформації світової економіки  / О.Л. Фаізова, С.О.Фаізова, В.Д. Козенкова // Збірник наукових праць. «Європейський вектор економічного розвитку». – Д,: Вид-во ДУЕП, 2012. – Випуск 2 (13). – С.564 – 570. (Внесений у міжнародну наукометричну базу Index Copernicus)