Національна металургійна академія України

Фаїзова Ольга Латифівна photo

Фаїзова Ольга Латифівна

Завідувач кафедри

кандидат економічних наук, доцент

Контакти:

E-mail: see@below

Телефон : (0562) 47-18-87

Кімната : A-310

Працює в НМетАУ з _____ р. Автор _____ наукових праць

Адреса електронної пошти для консультацій студентів:   

Основні наукові інтереси: 

 Соціальна структура трансформаційної економіки; проблеми та перспективи становлення середнього класу в Україні; нематеріальні активи підприємства як фактор зростання ринкової вартості підприємства

 

Посилання на наукометричні ресурси Google Scholar   Index Copernicus   Science Index (РИНЦ)

 

Основні наукові праці

 Фаізова О.Л. Класоутворюючі тенденції постекономічної трансформації світової економіки  / О.Л. Фаізова, С.О.Фаізова, В.Д. Козенкова // Збірник наукових праць. «Європейський вектор економічного розвитку». – Д,: Вид-во ДУЕП, 2012. – Випуск 2 (13). – С.564 – 570. (Внесений у міжнародну наукометричну базу Index Copernicus).