Інститут промислових та бізнес технологій
Українського державного університету науки і технологій

Освітньо-професійна програма "Колісні і гусеничні транспортні засоби",
спеціальность: 133 - Галузеве машинобудування

Кваліфікації

магістр

Навики

Опис