Інститут промислових та бізнес технологій
Українського державного університету науки і технологій

Ступінь "Магістр" - Обробка металів тиском

 

Магістерська освітня програма «Обробка металів тиском» реалізується за спеціальністю 136 Металургія і спрямована на розвиток Ваших інженерних компетенцій. Особливості освітньо-професійної програми полягають у її спрямованості на отримання поглиблених теоретичних та практичних знань з використання методів комп’ютерного моделювання для дослідження, удосконалення та оптимізації процесів пластичної деформації та обробки металів.

Нашою метою і завданням є надання максимальних можливостей для особистого та професійного розвитку студентів! 

 

Основний фокус програми

Підготовка фахівців, здатних розробляти, оптимізувати і використовувати сучасні та перспективні технології металургійного виробництва з акцентом на процеси виробництва металопродукції різними видами обробки металів тиском.

 

Основні дисципліни

- Процеси та машини обробки тиском
- Технології обробки тиском кольорових металів і сплавів
- Дефекти та контроль якості металовиробів
- Спеціальні види прокатки
- Скінченноелементний аналіз процесів пластичної деформації
- Оптимізація процесів обробки металів
 

Вибіркові професійні дисципліни (студент може обрати 4 дисципліни)

- Виробництво тонкого плоского прокату
- Виробництво та обробка сучасних сталей
- Основи наукових досліджень
- Сучасні практико-орієнтовані навчальні процеси
- Комп’ютерне моделювання процесів екструзії
- Технології виробництва біметалів
- Комп’ютерне проектування та моделювання технологічних процесів
- Виробництво порожнистих фасонних профілів
- Виробництво профільних труб
- Деформаційно-термічна обробка металів та сплавів
- Деформація металу в багатовалкових калібрах
- Забезпечення якості продукції на металургійних підприємствах  

Також будуть доступні 2 дисципліни загальної підготовки з переліку, який знаходиться тут.

 

Інформаційне та навчально-методичне забезпечення

Реалізація освітньої програми здійснюється з використанням ліцензійного програмного забезпечення: Office 365, QForm UK, Solid Edge, Ansys Student та ін.
Здобувачі освіти мають вільний доступ до стаціонарної та електронної бібліотеки, наукометричних баз даних, Internet та локальної мережі.
Онлайн навчання за освітньою програмою реалізовано з використанням Microsoft Teams.

 

Вступ на навчання

Для вступу на магістерську освітню програму «Обробка металів тиском» зараховуються сумарний бал за двома іспитами (обидва іспити є обов’язковими):

- єдиний вступний іспиту (ЄВІ, зараховуються результати складання в 2023 та 2024 роках, іспит проводиться Українським центром оцінювання якості освіти)
- фаховий іспит (складається в Українському державному університеті науки і технологій з 17.07.2024 по 28.07.2024)

 Вгору: Освітнi програми