Інститут промислових та бізнес технологій
Українського державного університету науки і технологій

Освітньо-професійна програма "Управління, технології та обладнання виробництва та обробки металів",
спеціальность: 136 - Металургія

Галузь

Навики

Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми металургії у професійній діяльності або у процесі навчання, що передбачає застосування теоретичних положень та методів інженерії і характеризується комплексністю та невизначеністю умов

 

Опис

Об’єктом вивчення є наукові основи, сучасні технології та обладнання підприємств металургії, зокрема - виробництва чорних металів та феросплавів, виробництва труб різного сортаменту й призначення, а також технології комп’ютерного моделювання і проектування технологічних процесів у зазначених галузях промисловості.

Теоретичний зміст предметної області – система фундаментальних понять з фізики, хімії, фізичної хімії, теорії металургійних процесів, метало- та матеріалознавства та ін., що необхідні для якісного опанування дисциплін фахової підготовки.

Методи, методики і технології – методи теоретичного і практичного дослідження процесів і технологій виробництва, розливки та позапічної обробки чавуну, сталі, феросплавів та спеціальних сплавів, а також виробів з них, що отримують на сучасних технологічних лініях для розливки металів і обробки металів тиском.