Інститут промислових та бізнес технологій
Українського державного університету науки і технологій

Навчально-методичні видання


Додатки

kaplmath_2401.pdf (kaplmath_2401.pdf 845 kb)

103 Швачич Г.Г. Основи дискретної математики. Частина III. Основи теорії графів 2014 (shvachich_g.g._osnovy_diskretnoy_matematiki._chast_iii._osnovy_teorii_grafov_2014.pdf 1047 kb)

Швачич Г.Г., Бартенєв Г.М., Онищенко О.В., Толстой В.В. Основи дискретної математики. Частина III. Основи теорії графів 2014

104 Швачич Г.Г. Вища математика. Конспект лекцій. Частина V. Криві другого порядку (shvachich_g.g._vysshaya_matematika._konspekt_lektsiy._chast_v._krivye_vtorogo_poryadka.pdf 320 kb)

Швачич Г.Г., Бартенєв Г.М., Дук О.М., Ткаченко О.Г., Толстой В.В., Целуйко Н.В. Вища математика. Конспект лекцій. Частина V. Криві другого порядку