Інститут промислових та бізнес технологій
Українського державного університету науки і технологій

Кравцов Сергій Володимирович photo

Кравцов Сергій Володимирович

старший викладач

Контакти:

E-mail: S_lion@rambler.ru

Телефон : +38(056) 746 25 45

Кімната : М805

У 2000 році закінчив НМетАУ за спеціальністю "Екологія". З 2003 року, після закінчення аспірантури, працює асистентом кафедри.

Є співавтором наукових статей і більше 10 методичних розробок. Має досвід роботи в графічних пакетах: Corel Draw, Adobe photoshop, Компас.

Google Scholar

 Навчальні дисципліни, що викладаються в НМетАУ:   

 1. Розробка та експлуатацiя систем захисту повiтряного басейну.
 2. Вступ до фаху.
 3. Переробка вiдходiв промислових i комунальних господарств.
 4. Основи екології.
 5. Екологія та безпека життєдіяльності.


  Напрямок наукових праць:

 1. Процеси переробки металовмісних відходів виробництв чорної металургії.
 2. Технологічні аспекти брикетування дрібнодисперсних металовмісних матеріалів.


Основні наукові праці:

 1. Кравцов С.В. Дослідження ефективності використання відходів електроферосплавного виробництва в якості вторинної металургійної сировини // Теория и практика металлургии: Общегосударственный научно-технический журнал – Днепропетровск: НМетАУ, 2015. - № 1-2. – С. 198-201.
 2. Кравцов С.В., Мєшкова А.Г. Переработка цинкосодержащих  отходов предприятий черной металлургии  с получением металлизованных окатышей  // Материалы международной научно-практической конференции «Литье. Металлургия. 2015», Запорожье, 2015. – 330-332с.
 3. Мєшкова А.Г., Кравцов С.В. Анализ направлений повышения экологической безопасности литейного производства // Материалы международной научно-практической конференции «Литье. Металлургия. 2015», Запорожье, 2015. – 344-347с.
 4. Бобылев В.П., Кравцов С.В. Опыт применения и особенности производства брикетов из металлосодержащих отходов. // Охорона навколишнього середовища промислових регіонів як умова сталого розвитку України: збірник тез доповідей VІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції, 13 грудня 2012 р. - Запоріжжя: ЗДІА, 2012.
 5. В.П. Бобылев, С.В. Кравцов, В.В. Турищев. Проблемы экологизации  ферросплавного производства по каналу использования твердых отходов// Металлургическая и горнорудная промышленность/2005. - № 6. С.109-112.
 
 
G
M
T
 
           
 
 
 
Звуковая функция ограничена 200 символами