Інститут промислових та бізнес технологій
Українського державного університету науки і технологій

Суліменко Сергій Євгенійович photo

Суліменко Сергій Євгенійович

кандидат технічних наук, доцент

Контакти:

E-mail: sergey.sulimenko@gmail.com

Телефон : (+38066) 681-04-92

Кімната : М 805

У 1987 році закінчив з відзнакою Дніпропетровський металургійний інститут за фахом "Металургія чорних металів". Після закінчення інституту працював молодшим науковим співробітником на кафедрі електрометалургії в науковій лабораторії "Кольорових металів і сплавів". З 1987 по1990 навчався в аспірантурі. До 2002 року працював в Проблемною лабораторії підготовки металургійної сировини. З 2003 року працює на кафедрі ІЕ та ОП НМетАУ. У 2011 році захистив дисертацію за спеціальністю 05.16.02 - Металургія чорних і кольорових металів та спеціальних сплавів. Є автором та співавтором понад 20 друкованих праць і методичних розробок.

 Google Scholar

orcid.org

Навчальні дисципліни, що викладаються в НМетАУ:

 1. Охорона праці в галузі та цивільний захист.
 2. Нормування антропогенного навантаження на навколишнє середовище.
 3. Екологія міських систем.
 4. Урбоекологія.

 

Напрями наукових робіт:

Отримання частково металізованої залізорудної сировини та вирішення екологічних проблем в агломераційному виробництві.

 

Основні научні праці:

 1.  Сулименко С.Е. Получение частично металлизованного  сырья в стационарном слое/ Металлургическая и горно-рудная промышленность. 2013. - № 4 – с. 10-13
 2. В.Н. Ковшов, В.П. Иващенко, В.А. Петренко Энергосберегающие технологии производства чугуна. Учеб. пособие для студентов ВУЗов. Д. - Запорожье: НМетАУ: Дикое Поле, 2012. - 160 c.
 3. Сулименко С.Е. Применение комплексного подхода при решении эколого-экономических задач производства агломерата. Теория и практика металлургии. – 2013. - № 5-6. - С.129-131
 4. Сулименко С.Е. Перспективные направления создания экологически чистой технологии получения агломерат повышенного качества в   современных условиях. Системные технологии. Региональный межвузовский сборник научных трудов. – Днепропетровск, 2014, - Выпуск 4 (93), с. 32-38
 5. Сулименко С.Е., Бочка В.В., Петренко В.А., Двоеглазова А.А. Технология получения частично металлизованного сырья для доменной плавки. Металлургическая и горно-рудная промышленность. 2015. -№ 4 (295) – с. 13-15
 6. Ковалев Д.А., Ефименко Г.Г, Мартыненко В.П., Лобода В.И., Сулименко С.Е. Способ получения офлюсованных окатышей из высококремнистых железорудных материалов. АС. СССР № 1359323 кл. С 22 В 1/24, опубл. 15.12.87,  Бюлетень № 46
 7. Ігнатов М.В., Ніжегородов Б.О., Мовчан В.П., Верещак В.І., Пугач М.Ю., Суліменко С.Є. Спосіб виробництва окускованої залізорудної сировини. Патент 31693А Україна, МКИ4 С22В 1/16 опубл. 15.12.2000, Бюлетень № 7-ІІ.
 8. Вилупко Є.Є., Ігнатов М.В., Ілюхін О.Я., Верещак В.І., Суліменко С.Є. Спосіб спікання агломерату. Патент на корисну модель 64944, Україна, МПК С22В 1/14 (2006.01) опубл. 25.11.2011, Бюлетень № 22.
 9. Бочка В.В., Суліменко А.С., Сулімекно С.Є. Живильник для зволоження сировинних матеріалів. Патент на корисну модель 89586, Україна, МПК С22В 1/16 (2006.01) опубл. 25.04.2014, Бюлетень № 8.

 
 
G
M
T
 
           
 
 
 
Звуковая функция ограничена 200 символами