Інститут промислових та бізнес технологій
Українського державного університету науки і технологій

Кафедра екології, теплотехніки та охорони праці

Єрьомін Олександр Олегович photo

Завідувач кафедри: Єрьомін Олександр Олегович

Контакти:

Адреса НМетАУ, пр. Гагаріна, 4, м. Дніпропетровськ, 49600, Україна

E-mail: oler11oler@gmail.com

Телефон: (+38056) 746-24-73

Альтернативна сторінка: https://fb.me/NMetAU.ETOP Ми в соціальних мережах:             

Завантажити рекламний буклет

Кафедра екології, теплотехніки та охорони праці


НМетАУ є провідним металургійним ВНЗ України, традиції якого гарантують високу якість підготовки фахівців.
З 2015 року, відповідаючи європейському підходу універсальності утворення, у металургійній академії відбулося об'єднання кафедр екології та теплотехніки, що створило можливість підготовки фахівців зі спеціальностей:
- 101. Екологія;
- 183. Технологія захисту навколишнього середовища;
- 136. Металургія;
- 144. Теплоенергетика.

На всіх спеціальностях є можливість навчання за бюджетні кошти. Також можливе навчання на контрактній основі.

На кафедрі готуються фахівці із широкою технічною ерудицією та поглибленими знаннями в напрямках промислової екології, захисту навколишнього середовища та промислової безпеки.


Навчання

Навчання на кафедрі ведеться за двома формами - денною та заочною (тільки для працюючих студентів).

 

У НМетАУ діє кредитно-модульна система навчання, що забезпечує можливу мобільність студентів для навчання у Вузах України і країнах зарубіжжя. Відсутні іспити (є диференційовані заліки). Навчальний рік триває 4 семестри (чверті).

На кафедрі функціонує аспірантура та здійснюється керівництво науковою діяльністю здобувачів по металургії чорних металів і теплоенергетиці. На базі кафедри проводяться міжнародні конференції: "Теорія та практика рішення екологічних проблем у гірничодобувній і металургійній промисловості", "Промислова теплотехніка" і щорічна наукова конференція "Молода академія", де беруть участь студентські роботи.


Переваги навчання в металургійній академії на каф. екології, теплотехніки та охорони праці:
1) Є бюджетні місця
2) Можливість укладання контракту. Вартість контракту одна з найнижчих у регіоні.
3) Вільний вибір магістратури. По закінченні навчання та присвоєння кваліфікації бакалавра у випускників відкривається можливість надійти в магістратуру на бюджетній або контрактній основі. Спеціальність у магістратурі може будь-якою.
4) Навчання за кордоном. У процесі навчання, уже по закінченню першого курсу, є можливість продовження навчання за кордоном у вигляді:
- стажувань
- проходження практики,
- очного та заочного навчання,
- дипломування (з одержанням двох дипломів державного зразка).
5) У нас укладені прямі договори по академічному обміну:

6) Друга вища освіта (для всіх спеціальностей академії).


Працевлаштування

Студенти кафедри проходять практику на провідних підприємствах регіону, ведуть активну дослідницьку діяльність, приймають участь у міських й обласних проектах.
Випускники кафедри можуть:
- продовжувати навчання в аспірантурі;
- працювати в екологічній поліції й екологічній інспекції, в управліннях екології, енергозбереження, обласних і міських енергетичних компаніях;
- працювати в інспекції по охороні праці;
- працювати на підприємствах у підрозділах, що займаються енергетикою, екологією, промисловою безпекою й охороною праці.

ЗНО (Може змінюватися залежно від Правил прийому у ВНЗ):


1. Українська мова та література.
2. Математика для спеціальностей
- 183. Технологія захисту навколишнього середовища; - 136. Металургія; - 144. Теплоенергетика або
Біологія для спеціальності 101. Екологія
3. (На вибір абітурієнта)
Фізика або Історія України (136. Металургія та 144. Теплоенергетика)
Історія України або Іноземна мова (183. Технологія захисту навколишнього середовища та 101. Екологія)
Додатково: 1,01 - регіональний к-т,
1,03 галузевий к-т (техніч. спец).
4÷4,5 бали за курси.