Інститут промислових та бізнес технологій
Українського державного університету науки і технологій

Саввін Олександр Віталійович photo

Саввін Олександр Віталійович

кандидат технічних наук, доцент

Контакти:

E-mail: A_savvin@email.ua

Телефон : (+38067) 887-68-96

Кімната : М 810-1

У 1992 році закінчив з відзнакою ДМетІ за фахом "автоматизація прокатного виробництва". У 1995 році закінчив аспірантуру. Кандидатську дисертацію захистив в 1997 р під керівництвом проф. В.П. Бобилєва за спеціальністю "Технічні засоби захисту навколишнього середовища". З 2003 року доцент кафедри інженерної екології та охорони праці НМетАУ. Співавтор патенту України, більше 40 наукових статей і методичних розробок. Керує процесом впровадження в навчальний процес дистанційних методів навчання. Фахівець у галузі графічних і математичних програм: Adobe Photoshop, Illustrator, InDesign, Page Maker, Corel DRAW, QuarkXPress, MathCAD.

  Google Scholar

 Навчальні дисципліни, що викладаються в НМетАУ:

  1. Метеорологія і кліматологія.
  2. Моделювання та прогнозування стану довкілля.
  3. Системний аналіз якості навколишнього середовища.
  4. Геоінформаційні системи в екології.
  5. Картографiчнi методи в екологiї.


Напрямок наукових праць:
Утилізація відходів металургійного виробництва.Основні наукові праці:

1 . Bobylev V., Savvin A., Zragevsky A. Working out an ecologically clean metallurgical ladles monolithic pouring refractory lining drying technology // Stahl und eisen. - 1996. - October (Special). - P. 37-40.
 
2. Бобилєв В.П., Саввін А.В. Пристрій для змішування та гранулювання сипучих матеріалів. Патент UA 20429 А Украины. Опубликован 15.07.1997. Бюл. №1.
 
3. Бобылев В.П., Саввін О.В.,  Турищев В.B., Гордиенко О.В. Теоретические основы повышения эколого-технологической эффективности гранулирования  и упрочнения окатышей // Теория и практика металлургии .   – 2007. № 4 – 5.  С. 39-43.
 
4. Белоножко М.В., Саввін О.В., Белоножко К.М. Принятие решений о соответствии результатов измерений действующим нормам // Збірник статей    V Міжнародної науково-практичної конференції «Теорія та практика вирішення екологічних проблем в металургійній та гірничо-видобувній промисловості». – Дніпропетровськ: вид. «Типографія Україна», 2011. – С. 166-171.
 
5. Бобилєв В.П., Саввін О.В., Матухно О.В., Познякова Д.В. Математичне моделювання екологічних задач з обмеженням // Системні технології. – Дніпропетровськ, НМетАУ, 2015. – №1. С. 189-195.

6. Саввін О.В., Сухарева М.В., Мешкова А.Г. Результати досліджень деяких закономірностей руху матеріалу в рециркуляційному грануляторі // Металургійна та гірничорудна промисловість. – 2021. - 3. – С.74-81.

7. O. Kuzenkov, V. Busher, O. Chornyi, A. Nikolenko, V. Kuznetsov and O. Savvin. Nonlinear Analysis of Bifurcatory Properties of Mathematical Model of Subpopulation Dynamics in the Case of a Single Niche for Subpopulation. 2022 IEEE 3rd International Conference on System Analysis; Intelligent Computing (SAIC), Kyiv, Ukraine, 2022, pp. 1-5, doi: 10.1109/SAIC57818.2022.9923003. http://surl.li/sgtcc

8. Я.В. Ярошенко, О.В. Бобров, Д.В. Ципленков, В.В. Кузнецов, О.В. Саввін Системи акумуляції електроенергії/ ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ НАЦІОНАЛЬНОГО ГІРНИЧОГО УНІВЕРСИТЕТУ. № 71, 2022, с. 131-144. https://doi.org/10.33271/crpnmu/71.131

9. V. Kuznetsov , M. Tryputen , A. Nikolenko , D. Tsyplenkov , V. Kuvaiev , O. Savvin. IDENTIFICATION OF THE THERMAL PROCESS IN AN INDUCTION MOTOR. ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ НАЦІОНАЛЬНОГО ГІРНИЧОГО УНІВЕРСИТЕТУ. № 71, 2022, с. 116-130. Doi: 10.33271/crpnmu/71.116

10. Rimar M., Fedak M., Kulikov A., Bilonozhko M., Rudko K., Martynova V., Yeromin O., Savvin O., Sukha I., Krenicky T. Calculation of the probability of test object compliance with the specified requirements and non-binary decision-making rules // MM Science Journal 2024, 2024-March, Р. 7250–7255 DOI : 10.17973/MMSJ.2024_03_2023148
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=58925799300&origin=recordpage