Інститут промислових та бізнес технологій
Українського державного університету науки і технологій

Машиністов Віктор Єгорович photo

Машиністов Віктор Єгорович

кандидат технічних наук, доцент

Контакти:

E-mail: mashvic@i.ua

Телефон : (+38095) 802-16-98

Кімната : 466

Бібліометричний портрет у Google  академія

https://scholar.google.com.ua/citations?user=R3iLLIMAAAAJ&hl=ru

Перелік основних наукових праць:

Машинистов В.Е., Галкин О. Ф. Технология утилизации радиоактивно загрязненного металла на металлургических предприятиях. METALJORNAL (електронне видання) http://www.metaljournal.com.ua/Utilization-technology-of-radioactively-contaminated-metals-from-smelters/  Дніпропетровськ, 2015. Сторінок 5.

Mashinistov V.Ye., Galkin O.F. Technology for utilization of the metal contaminated with radioactivity at the enterprises of metallurgy. Metallurgical and Mining Industry. Electronic journal. http://www.metaljournal.com.ua/assets/MMI_2014_6/MMI_2015_2/043Balakin-2.pdf  Дніпропетровськ, 2015, №2, С.277-281.

Машинистов В.Е., Галкин О. Ф. Оценка радиационной обстановки при утилизации радиоактивно загрязненного металла с использованием эффекта самодезактивации. METALJORNAL (електронне видання) http://www.metaljournal.com.ua/Assessment-of-the-radiation-situation-in-the-disposal-of-radioactively-contaminated-metal-using-self-deactivation-effect/ Дніпропетровськ, 2015. Сторінок 6.

Кобзарь О.Р.,Алпаєв Є.М.,Машиністов В.Є. Утилизация металлических радиоактивных отходов на основе эффекта самодезактивация. Всеукраінський конкурс студентських наукових робіт. Львівський державний університет безпеки життєдіяльності, 2015, 4 стр.

Машинистов В.Е.,Галкин О. Ф. Практические аспекты утилизации радиоактивно загрязненного металла на металлургических предприятиях. METALJORNAL (електронне видання) http://www.metaljournal.com.ua/Practical-aspects-of-the-utilization-of-radioactively-contaminated-metals-from-smelters/ Дніпропет-ровськ, 2015. Сторінок 5.

Mashinistov V.Ye., Galkin O.F. Evaluation of the radiation situation in utilization of metal contaminated with radioactivity using the effect of self-decontamination. Metallurgical and Mining Industry. Electronic journal. http://www.metaljournal.com.ua/assets/MMI_2014_6/MMI_2015_4/044-Balakin1.pdf  Дніпропетровськ, 2015, №4, С.303-306.

Balakin V.F., Mashinistov V.Ye., Galkin O.F. Practical aspects of utilization of the radioactively contaminated metal in metallurgical plants. Дніпропетровськ, 2015, №4, С.307-311.

Участь у конференціях:

В.Ф. Балакин, В.Е. Машинистов, О.Ф. Галкин, А.Р. Кобзарь, Е.И. Алпаев. Утилизация металлических радиоактивных отходов на основе эффекта самодезактивация. XI Міжнародна конферен­ція: Стратегія якості у промисловості і освіті. Т№2.  1 - 7 червня 2015 г., Технічний університет г. Варна (Болгарія), с.593-596.

Машинистов В.Е., Галкин О. Ф. Использование эффекта сомадезактивации в решении проблемы утилизации радиоактивных отходов.  28 международная НПК «Инновационный потенциал мировой науки ХХІ века», http://nauka.zinet.info/28/Mashinistov.php Запорожье. 8-13 октября 2014, стр.10-11.

Машинистов В.Е., Галкин О. Ф. Прогнозирование радоационной обстановки при утилизации радиоактивно загрязненного метала в металлургии. 31 международна НПК «Инновационный потенциал мировой науки ХХІ века», http://nauka.zinet.info/31/mashinistov.php Запорожье. 25 февр-1 март 2015,2 Стр.

Кобзарь О.Р.,Алпаєв Є.М.,Машиністов В.Є. Радіаційна безпека при утилізації радіоактивно забрудненого металу на металургійних підприємствах. Збірник наукових праць Х Міжнародної науково-практичної конференції молодих вчених, курсантів та студентів. Львівський державний університет безпеки життєдіяльності, м. Львів, 2015 р., с. 382-384

Машинистов В.Є., Дереза Ю.А. Технология электрохимической очистки воды от радионуклидов. Збірник статей учасників Тридцять четвертої Міжнародної науково-практичної конференції"Інноваційний потенціал світової науки - ХХI сторіччя"http://nauka.zinet.info/34/mashynistov.php Південноукраїнський Гуманітарний альянс Громадське Об ’єднання «Соціальна дія» Запоріжжя, 13 - 17 жовтня 2015 року, c.22-25. www.nauka.zinet.info

Алпаєв Є.М. Машиністов В.Є. Радіаційна безпека при плавці радіоактивно забрудненого металу у металургійних печах. Збірник наукових праць 42-гої Міжнародної науково-технічної конференції молоді ПАО Запоріжсталь. Збірник наукових праць 42-гої Міжнародної науково-технічної конференції молоді ПАО Запоріжсталь.