Інститут промислових та бізнес технологій
Українського державного університету науки і технологій

Сухарева Марина Віталіївна photo

Сухарева Марина Віталіївна

старший викладач

Контакти:

E-mail: mvsv23@ukr.net

Телефон : (+38095) 778-99-05

Кімната : М 808

Закінчила ДМетІ в 1980 році за спеціальністю «Промислова теплоенергетика». Після закінчення аспірантури працювала молодшим науковим співробітником кафедри промислової теплоенергетики. З 1995 року працювала асистентом кафедри інженерної екології та охорони праці. З 2012 року старший викладач цієї кафедри та заступник завідувача кафедри з навчальної роботи. Є співавтором п'яти винаходів, кількох наукових статей і більше 20 методичних розробок.

 Google Scholar

Навчальні дисципліни, що викладає в НМетАУ:

  1. Ґрунтознавство.
  2. Ландшафтна екологія.
  3. Заповідна справа.
  4. Радiоекологiя.

 

Напрямок наукових праць:

Антропогенне забруднення ґрунту.
Рекультивація земель.
Дослідження можливостей вторинного використання відходів виробництва.
Екологічна освіта в інтересах сталого розвитку.

 

Основні наукові праці:

  1. Бабенко Л.В., Пустоварова Т. М., Сухарева М. В., Корягин Д. В. «К вопросу перспективы использования полигона для утилизации твердых бытовых отходов» - Збірник статей V Міжнародної науково-практичної конференції «Теорія та практика вирішення екологічних проблем у металургійній та гірничо-видобувній промисловості» – 08 – 11 листопада 2011. – Дніпропетровськ. - НМетАУ. – с.114 – 120.
  2. Бабенко Л.В., Пустоварова Т. М., Сухарева М. В. «К проблеме утилизации твердых бытовых отходов» - Збірник статей V Міжнародної науково-практичної конференції «Теорія та практика вирішення екологічних проблем у металургійній та гірничо-видобувній промисловості» – 08 – 11 листопада 2011. – Дніпропетровськ. - НМетАУ. – с.124 – 129.
  3. Дослідження можливості знешкодження ціанідів гальваностоків реагентним засобом. Бобилєв В.П., Сухарева М.В., Мєшкова А.Г. Збірник  статей VІ Міжнародної науково-практичної конференції «Теорія та практика вирішення екологічних проблем у металургійній та гірничо-видобувній промисловості». –Дніпропетровськ. – НМетАУ, 2013.
  4. Дослідження та розробка рекомендацій щодо стандартизації та оновлення найбільших рекреаційних зон м. Дніпропетровська. Пустоварова Т.М., Сухарева М.В., Мєшкова А.Г. Збірник статей VІ Міжнародної науково-практичної конференції «Теорія та практика вирішення екологічних проблем у металургійній та гірничо-видобувній промисловості». – Дніпропетровськ. – НМетАУ, 2013.
  5. Бобилєв В.П., Мєшкова А.Г., Сухарева М.В. Дослідження можливості знешкодження стічних вод, які містять хром, методом сорбції з регенерацією хромат-іонів // Теория и практика металлургии: Общегосударственный научно-технический журнал. – Днепропетровск: НМетАУ, № 1-2, 2014, – С. 94-98.
  6. Дослідження можливості знешкодження ціанідів гальваностоків реагентним способом / Мєшкова А.Г., Сухарева М.В. // Международная конференция: Литье: Металлургия. - Запорожская торгово-промышленная палата, 2014. 353-355с.