Інститут промислових та бізнес технологій
Українського державного університету науки і технологій

Романько Ярослав Вікторович photo

Романько Ярослав Вікторович

кандидат технічних наук, доцент

Контакти:

E-mail: yaroslav.romanko2014@gmail.com

Телефон : (+38050) 636-65-71

Кімната : Б-302

Закінчив з відзнакою НМетАУ в 2003 році за фахом "Теплофізика". З 2003 по 2006 рік проходив навчання в аспірантурі на кафедрі ТЕМП НМетАУ за фахом 05.14.06 - "Технічна теплофізика й промислова теплоенергетика". З 2003 року працює асистентом на кафедрі ТЕМП.

Навчальні дисципліни, що викладає в НМетАУ:
1. Утилізація теплоти та теплоутилізаційні пристрої.
2. Основи обчислювальної теплофiзики.
3. Теплотехнічне обладнання промислових печей.
4. Числові методи і моделювання на ЕОМ.
5. Теплотехнiка та теплоенергетика.

Напрямок наукових праць:
Дослідження нагрівання промковшів машини безперервного лиття заготовок.

 

 

Посилання на наукометричні ресурси:   Google Scholar 

 

Основні наукові праці:

1. Ольшанский В.М., Гупало Е.В., Романько Я.В. Нагрев материалов во взвешенном слое с учетом тепловых потерь // Металлургическая теплотехника. Сб. научн. трудов НМетАУ. - Днепроетровск: НМетАУ. - 2002. - Т. 6. - С. 143 - 147.

2. Романько Я.В., Решетняк С.И. Моделирование разогрева промежуточного ковша // Металлургическая теплотехника. Сборник научных трудов НМетАУ. - Днепропетровск: "ПП Грек О.С.", 2006. - С. 303 - 312.

3. J. Romanko, S. Reshetnjak. The study of honeycomb regenerator with a filter-bed // Second International Conference on Contemporery Problems of Thermal Engeneering. June 21 - 25, 2004, Gliwice - Ustron, Poland. - Р. 297 - 301.

 4. Романько Я.В. Исследование сушки промежуточного ковша с помощью математической модели/Я.В. Романько, С.И. Решетняк  //Металлургическая теплотехника. Сб. научных трудов НМетАУ.- Днепропетровск, 2010.- С. 190–196.

5. Романько Я.В. Моделирование цилиндрического регенератора с радиальным движением теплоносителей/Я.В. Романько, С.И. Решетняк, Романько В.В.// Технічна теплофізика та промислова теплоенергетика. Збірник наукових праць, випуск 3.– Дніпропетровськ: Нова ідеологія, 2011. – С. 204–210.