Інститут промислових та бізнес технологій
Українського державного університету науки і технологій

Каракаш Євген Олександрович photo

Каракаш Євген Олександрович

кандидат технічних наук, доцент

Контакти:

E-mail: yevgenkarakash@gmail.com

Телефон : (+38095) 751-67-63

Кімната : Б-211

Працює в НМетАУ з 1999 р. Автор 7 наукових статей в галузі термодинаміки і тепломасообміну в доменних повітронагрівачах, а також 2 патентів України.

Навчальні дисципліни, що викладає в НМетАУ:


1. Експериментальні дослідження теплотехнічних процесів.
2. Основи наукових досліджень за фахом.
3. Використання вторинних енергоресурсiв в промисловостi.
4. Технологічне проектування за фахом.
5. Утворення шкідливих речовин та організація їх знешкодження.

Напрямок наукових праць:
1. Підвищення ресурсо- і энергоефективності нагрівання доменного дуття: створення математичної моделі розрахунку теплової роботи доменного повітронагрівача; рециркуляція димових газів при нагріванні доменного дуття; стійкість вмонтованої камери горіння повітронагрівача.
2. Зниження шкідливих викидів при роботі доменних повітронагрівачів.

Основні наукові праці:
1. Грес Л.П., Каракаш Е.А., Флейшман Ю.М., Щурова Н.И. Математическое моделирование тепловой работы доменного воздухонагревателя // Металлургическая теплотехника: Сб. научн. тр. НМетАУ. - Днепропетровск: "ПП Грек О.С.", 2006. - С. 99 - 109.

2. Gres L.P., Karakash E.A. Influence of the recirculation products of combustion on parameters of the heat-exchange of blast-furnaced stoves // Acta Metallurgica Slovaca. - 2002. - N 8. - P. 36 - 39.

3. Грес Л.П., Каракаш Е.А. Исследование особенностей механизма образования азотсодержащих соединений в доменной печи// Системные технологии.- 2003.- N 5.- С. 39 - 45.

4. Грес Л.П., Игнатов Н.В., Каракаш Е.А. Утилизация теплоты отходящих газов из хвостовой части агломашины // Металлургическая теплотехника: Сб. научн. тр НМетАУ. Т. 7. - 2003. - С. 41 - 46.

5. Грес Л.П., Донсков Е.Г., Каракаш Е.А. и др. Повышение стойкости воздухонагревателей и увеличение температуры горячего дутья на доменных печах КГГМК "Криворожсталь" // Cталь. - 2004. - N 6. - С. 56 - 69.