Національна металургійна академія України

Нікопольський ф-т

Нікопольський факультет НМетАУ є структурним підрозділом Навчально-наукового Інституту інтегрованих форм навчання НМетАУ і продовжує славетні традиції відомого в Нікополі та далеко за його межами ДІПОпрому, пропонуючи всім, хто має бажання і можливість учитися, отримати вищу освіту рівня «бакалавр» або «магістр» за спеціалізаціями, найбільш затребуваними роботодавцями м. Нікополя.

Факультет був створений у 1998 році як підрозділ Державного інституту підготовки та перепідготовки кадрів промисловості - ДІПОпрому (наказ Міністра освіти України і Міністра промислової політики України від 13.10.98 р. № 362/373, наказ ректора НМетАУ Ю.М. Тарана, Голови Вченої ради комплексу «НМетАУ-ДІПОпром» від 29.10.98 р. №118) і до 2013 р. працював у складі учбово-наукового комплексу «НМетАУ-ДІПОпром». Всі роки існування ДІПОпрому (1996-2013 рр.) Його незмінним ректором був засновник інституту та факультету - Станіслав Тихонович Пліскановській - відомий металург, заслужений діяч науки і техніки України, академік Академії вищої школи України, лауреат державних премій України і СРСР, доктор технічних наук , Почесний професор НМетАУ. У 2013 р. наказом Міносвіти України (№630 від 28.05.2013) ДІПОпром був приєднаний до НМетАУ і продовжує свою роботу в складі академії як окремий структурний підрозділ - Навчально-наукового Інституту інтегрованих форм навчання (директор ННІнІФН - проф. Т.С. Хохлова), до складу якого увійшов і Нікопольський факультет НМетАУ. Детальна інформація - на сторінці факультету.