Національна металургійна академія України

Конференції

 Інститут має більш ніж 15-річний досвід організації та проведення наукових конференцій (в тому числі й за межами України). За підтримки керівництва НМетАУ інститут щорічно організовує та проводить чотири конференції:

 - Міжнародна конференція «Стратегія якості в промисловості і освіті» (проводиться з 2005 року в Болгарії, на базі Технічного університету м. Варна);

 - Міжнародна конференція «Інноваційні технології в науці та освіті. Європейський досвід» (проводиться з 2017 року в провідних університетах країн Євросоюзу);

 - Всеукраїнська конференція «Молоді вчені 2020 – Від теорії до практики» (проводиться з 2010 року на базі НМетАУ та Нікопольського факультету НМетАУ);

 - Всеукраїнська конференція «Молодь і наука. Практика інноваційного пошуку» (започаткована у 2019 році, проводиться на базі НМетАУ та Нікопольського факультету НМетАУ).

 Вказані конференції щорічно включаються Інститутом модернізації змісту освіти МОН України до переліку наукових конференцій з проблем вищої освіти і науки. У Переліку-2021 - поз. 324, 580, 637, 941 (переглянути Перелік МОН - 2021).

 З 2017 р. учасникам міжнародних конференцій (див. вище) оргкомітет надає можливість стажування за міжнародною програмою (з отриманням сертифікату від ТУ-Варна), а також можливість скластиіспит з англійської мови для отримання сертифікату відповідно до Загальноєвропейської рекомендації з мовної освіти (рівень В2). Вказані можливості надаються тільки за умови особистої присутності (участі) на конференції в країні її проведення.

Головою оргкомітету усіх конференцій є ректор НМетАУ, член-кор. НАН України, д.т.н. проф. О.Г. Величко. Співголовою та відповідальним за організацію й проведення заходів є директор ІнІФН, проф. Т.С. Хохлова. До складу оргкомітетів конференцій, що організовує ІнІФН, входять провідні вчені академії, а також представники інших вищих навчальних закладів та наукових установ з України та країн Європейського Союзу. Як правило, ці ж установи є співорганізаторами заходів.