Національна металургійна академія України

Історія

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ІНТЕГРОВАНИХ ФОРМ НАВЧАННЯ НМетАУ

Навчально-науковий інститут інтегрованих форм навчання (ІнІФН) – учбово-науковий підрозділ НМетАУ, створений в 2013 році згідно розпорядження Кабінету Міністрів України (від 06.03.2013 р. №117-р) шляхом реорганізації Державного інституту підготовки та перепідготовки кадрів промисловості (ДІПОпром), який функціонував з 1996 року як самостійний заклад вищої освіти ІІІ рівня акредитації.

Більш ніж 15-річна історія інституту (до 2013 р. – ДІПОпрома) – це історія становлення нової системи підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації спеціалістів для підприємств гірничо-металургійного комплексу /ГМК/ України, в максимальній мірі адаптованої до сучасних економічних реалій, потреб ринку праці та вимог роботодавців. З набуттям Україною в 1990 р. незалежності та переходом до нових форм власності й господарювання, існуюча до того часу система підготовки кадрів для підприємств ГМК залишилася без державної підтримки, через що відповідні навчальні заклади і центри були вимушені перейти до роботи в нових умовах або припинити свою діяльність.

Розуміючи ситуацію, що склалася, заслужений діяч науки і техніки України, доктор технічних наук професор С.Т. Пліскановський виступив з ініціативою про створення інституту, який би відповідав вимогам часу. Завдяки його зусиллям, у 1996 році, спільним наказом Міністерства промисловості та Міністерства освіти України (№187/332) був створений Державний інститут перепідготовки та підвищення кваліфікації керівників та спеціалістів металургійного комплексу України (ІПК МК). Пізніше, наказом Міністерства освіти і науки України та Міністерства промислової політики (№93/115 від 01.03.2001 р.), він був перейменований на Державний інститут післядипломної освіти керівників і спеціалістів металургійного комплексу України, а потім спільним наказом вищевказаних Міністерств (№87/140 від 24.02.2004 р.) перейменований на Державний інститут підготовки та перепідготовки кадрів промисловості (ДІПОпром). ДІПОпром був акредитований Міністерством освіти і науки України за ІІІ рівнем.

 В 1998 р., за підтримки ректора НМетАУ академіка НАН України Ю.М. Тарана, з метою впровадження ступеневої системи підготовки фахівців для промислових підприємств, проведення спільних наукових досліджень, ефективного використання матеріально-технічної бази, спільної розробки навчального забезпечення, був створений Міжвідомчий навчально-науковий комплекс НМетАУ-ДІПОпром (наказ Міністерства освіти та Міністерства промислової політики України від 17.03.1998р. №106/90). Таке співробітництво дало змогу залучити до навчального процесу професорсько-викладацький склад найвищої кваліфікації, перш за все – з числа викладачів НМетАУ. Для забезпечення високої якості підготовки фахівців до навчального процесу залучалися також викладачі провідних вишів міста – Дніпропетровського національного університету ім. О. Гончара, Національного гірничого університету, державного університету залізничного транспорту та інших.

Всі роки існування ДІПОпрому (1996-2013 рр.) його незмінним ректором був Станіслав Тихонович Пліскановський - відомий металург, заслужений діяч науки і техніки України, академік Академії вищої школи України, лауреат державних премій України і СРСР, докт. техн. наук, професор (докладніше – див. в Інтернет-енциклопедії). У липні 2015 року, відзначаючи великий внесок С.Т. Пліскановського у розвиток національної металургії та Національної металургійної академії, на урочистому засіданні Вченої ради НМетАУ йому було урочисто присвоєне звання "Почесний професор НМетАУ" (фото).

                       

Співпраця інституту з НМетАУ в межах створеного комплексу дозволила тільки за перші п’ять років (1998-2003 рр.) передати кафедрам академії для спільного з ними використання в навчальному процесі близько 150 сучасних (на той час) персональних комп’ютерів, десятки одиниць оргтехніки (мультимедійні проектори, плоттери, сканери та ін.). До бібліотечного фонду академії від ДІПОпрому надійшло понад 10 тис. примірників підручників та навчальних посібників на загальну суму 235 тис. грн. (близько 45 тис. $ за курсом 2003 р.).

З 1997 року інститут здійснював свою діяльність в складі 3-х факультетів: металургійного (м. Кривий Ріг, декан – д.т.н., проф. О.Д.Учитель); технологічного (м. Нікополь, декан – доц. В.М. Рубанов); інженерно-економічного (м. Дніпропетровськ, декани – к.е.н., доц.. М.М. Лісовенко, д.т.н., проф. В.В. Бочка).

Значний внесок в становлення та розвиток інституту свого часу внесли відомі фахівці НМетАУ, що працювали в ньому: О.Д. Учитель, Л.Ф. Пузирькова-Уварова, В.К. Цапко, О.П. Грудєв, М.І. Ханін, В.С. Єгоров, В.В. Бочка, О.П. Єгоров, В.М. Друян, Д.Є. Козенков та ін.

За роки діяльності (1996-2013 рр.) ДІПОпромом було підготовлено понад 10 тис. спеціалістів, 3000 пройшли перепідготовку та підвищення кваліфікації. На відміну від багатьох «класичних» вишів Дніпропетровська, значна частина випускників була підготовлена інститутом за договорами з підприємствами. Цьому сприяло те, що графік навчання в ДІПОпромі дозволяв суміщувати навчання з роботою - до 60-80 % студентів ДІПОпрому проходили навчання, працюючи на підприємствах та в організаціях, що практично виключало проблеми проходження практики та подальшого працевлаштування випускників.

Стабільними замовниками ДІПОпрома на підготовку спеціалістів були ВАТ „ДМЗ ім. Петровського”, ВАТ "Нижньодніпровський трубопрокатний завод", ПАТ «Арселор-Міттал-Кривий Ріг», Нікопольські трубні та феросплавний заводи, ВАТ "Дніпропетровський трубопрокатний завод", ВАТ "Комінмет", ДП „Виробниче об'єднання „Південний машинобудівний завод”, а також підприємства малого і середнього бізнесу Придніпровського регіону.

В інституті постійно впроваджувалися інноваційні технології організації навчального процесу, нові напрями підготовки фахівців, не рідко – вперше в Дніпропетровську й Україні. Серед таких слід відзначити проекти з впровадження дистанційного навчання (бронзова медаль в номінації «Розробка та впровадження у навчальний процес дистанційної форми освіти» на Міжнародній виставці «Сучасна освіта в Україні-2003», м. Київ), впровадження в навчальний процес on-line відео лекцій для студентів Нікопольського та Криворізького факультетів з використанням мережі Інтернет, відкриття (вперше серед вишів України) нового напряму підготовки спеціалістів з якості, стандартизації та сертифікації, отримання сертифікату на систему управляння якістю навчального процесу за міжнародним стандартом ISO 9001:2009 та інші.

Значна увага приділялася в інституті розвитку міжнародного співробітництва – інститут на підставі відповідних угод співпрацював з, Технічним університетом м. Варна (Болгарія), Технологічним університетом м. Брно (Чехія), Московським університетом економіки та статистики (Росія). З 2005 р. інститут щорічно організовував і проводив в Болгарії (ТУ-Варна) міжнародну конференцію «Стратегія якості в промисловості та освіті», завдяки чому географія міжнародного співробітництва була значно розширена. Статистика конференції свідчить, що кількість держав, представники яких брали участь в конференції, зросла з 4-х (перша конференція) до 10…12 (в наступні роки), а кількість представлених університетів у 2012-2013 рр. досягла 200, з яких близько 40% - з країн СНД та далекого зарубіжжя. Міжнародна діяльність інституту не залишилася не поміченою - в 2009 р. на міжнародній виставці навчальних закладів (м. Київ) інститут був нагороджений бронзовою медаллю в номінації «Міжнародне співробітництво в галузі освіти і науки».

З листопада 2013 р. за одностайної підтримки трудових колективів НМетАУ та ДІПОпрома, інститут був приєднаний до академії і продовжує свою діяльність в складі НМетАУ як новий підрозділ, створений на базі ДІПОпрома – Інститут інтегрованих форм навчання НМетАУ (ІнІФН НМетАУ). Директором інституту призначено проф. Т.С. Хохлову, яка багато років працювала в ДІПОпромі на посаді першого проректора. 

Основні завдання інституту сьогодні та на найближчі роки, не зважаючи на реорганізацію, залишаються незмінними - впровадження та вдосконалення передових освітніх технологій, розвиток нових напрямів підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації, розвиток міжнародного співробітництва з навчальними закладами близького та далекого зарубіжжя з використанням багаторічного досвіду, накопиченого НМетАУ та ДІПОпромом.