Інститут промислових та бізнес технологій
Українського державного університету науки і технологій

До виконання випускних кваліфікаційних робіт

Переддипломна практика

________________________________________________________________________________________________________________________________

 Робоча програма переддипломної практики

________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Методичне забезпечення випускних кваліфікаційних робіт

________________________________________________________________________________________________________________________________

Методичні вказівки до виконання випускних кваліфікаційних робіт зі спеціальності 136 - Металургія

Методичні вказівки до виконання розділу «Охорона праці та захист навколишнього середовища» у випускних кваліфікаційних роботах 

Орієнтовна структура випускної кваліфікаційної роботи

Приклади оформлення посилань на джерела інформації в «Переліку посилань» пояснювальної записки випускної кваліфікаційної роботи

________________________________________________________________________________________________________________________________

Тематика випускних кваліфікаційних робіт у 2022-2023 н.р. 

Фахове спрямування «Технологія виробництва труб та технологічне проєктування»

Аналіз технології виробництва залізничних коліс, розробка програмного забезпечення розрахунків сил  на пресах 20МН та 50МН
Аналіз технології, обладнання та розрахунок технологічних параметрів виробництва холоднодеформованих труб малого розміру
Аналіз технології та проектний підхід до технологічного проектування виробництва холоднодеформованих труб з високими вимогами до точності та якості на станах ХПТ 2-40Б
Аналіз технології та розрахунок технологічних параметрів виробництва насосно-компресорних труб на ТПА 30-102
Аналіз технології та розробка електронного довідника з технологічного проектування виробництва холоднодеформованих вуглецевих труб загального призначення на станах ХПТ-32
Аналіз технології, обладнання та розрахунок технологічних параметрів гарячої прокатки труб на безперервному стані 30-102
Аналіз технології та розробка програм технологічних розрахунків виробництва холоднодеформованих труб з титану та сплавів на станах ХПТ-55
Аналіз технології, розрахунок технологічних параметрів виробництва труб на ТПА 30-102за стандартомAPI 5 CT в умовах ТОВ «ІНТЕРПАЙП НІКО ТЬЮБ»
Технологічне проектування ділянок станів KPW25 в умовах ПрАТ «СЕНТРАВІС ПРОДАКШН ЮКРЕЙН»
Аналіз технології, розрахунок технологічних параметрів виробництва гарячекатаних труб нафтового сортаменту на ТПА 5-12"
Аналіз технології та розрахунок технологічних параметрів виробництва труб з корозійних хромонікелевих сталей
Аналіз технології, обладнання та розрахунок технологічних параметрів виробництва холоднодеформованих труб на стані ХПТ 90
Аналіз технологій та інструменту для виробництва труб підвищеної точності з вуглецевих та легованих сталей волочінням на коротких оправках, розробка технологічних розрахунків
Аналіз технологій та розробка електронного довідника для  технологічного проектування виробництва труб з вуглецевих і низьколегованих сталей роликовою прокаткою
Аналіз технології прокатки труб із сталі 20 на автоматичному стані 350, розрахунок технологічних параметрів
Аналіз технології та розрахунок технологічних параметрів виробництва гарячекатаних труб на ТПА 30-102 із сталі St 37 за  стандартом DIN 1629 в умовах ТОВ «ІНТЕРПАЙП НІКО ТЬЮБ»
Аналіз технологій та розробка технологічних розрахунків  виробництва холоднотягнутих труб  з вуглецевих сталей волочінням без оправки

Фахове спрямування «Металургія чорних металів та феросплавів»

Аналіз та технологічні особливості виплавки флюсу АНФ 6 в умовах АТ «НЗФ»
Аналіз та розробка технології виплавки феросиліціюФС65в умовах АТ «НЗФ»
Аналіз та технологічні особливості виплавки феромарганцю ФМн75 в умовах АТ «НЗФ»
Аналіз та технологічні особливості виплавки високовуглецевого ферохрому
Аналіз та розробка технології виплавки низькофосфористого феросилікомарганцю МнС 12
Аналіз та розробка технології виплавки феросиліціюФС75 в умовах АТ «НЗФ»
Аналіз та технологічні особливості виплавки феронікелю в умовах ТОВ “Побужський феронікелевий комбінат”
Аналіз та розробка технології виплавки середньовуглецевого феромарганцю ФМн88


Вгору: Дистанційне навчання