Украинский государственный университет науки и технологий
Институт промышленных и бизнес технологий

Поздравляем студента группы МЕ06-16-М кафедры электрометаллургии ПАЛАША Богдана Валериевича News icon

Поздравляем

студента группы МЕ06-16-М кафедры электрометаллургии

ПАЛАША Богдана Валериевича,

занявшего ІІІ место во втором туре Всеукраинского конкурса студенческих научных работ по специальности

 136 "Металлургия"

с работой "ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ПРОЦЕССОВ ПОЛУЧЕНИЯ ОСОБО ЧИСТОГО ЦИРКОНИЯ", которая была выполнена под руководством Полякова Георгия Анатолиевича

 

Тяжелая утрата News icon

С прискорбием сообщаем, что 05.01.2021 на 92 году ушел из жизни ГАСИК МИХАИЛ ИВАНОВИЧ, выдающийся ученый-электрометаллург, академик Национальной академии наук Украины, доктор технических наук, профессор, трижды лауреат государственной премии Украины в области науки и техники, заслуженный деятель науки и техники Украины.
Светлая память о Михаиле Ивановиче навсегда останется в наших сердцах, а его достижения найдут достойное продолжение в его учениках.

Рассписание дистанционных консультаций преподавателей кафедры электрометаллургии на период действия карантина

Внимание студентам.

В период действия карантина (12.03.20-03.04.20) занятия проводятся в режиме дистанционных консультаций в соответствии с расписанием, которое приведено в разделе "Дистанционное обучение"

 

Поздравляем Юбиляра News icon

30 июня 2019 года исполнилось 90 лет Заслуженному деятелю науки и техники Украины, академику Национальной Академии Наук Украины, академику Академии наук Высшей школы Украины, трижды лауреату государственной премии Украины, лауреату премии Совета Министров СССР, лауреату премии АН ВШ Украины, лауреату трёх именных премий НАН Украины, доктору технических наук, профессору ГАСИКУ Михаилу Ивановичу. 

Михаил Иванович возглавляет кафедру с 1973 года. Является основателем электрометаллургического факультета, который возглавлял с 1978 по 1986 год. Подготовил 14 докторов и 56 кандидатов технических наук. 

Коллектив кафедры электрометаллургии поздравляет своего руководителя с Днём рождения!!! Желает счастья, крепкого здоровья и дальнейших творческих успехов.

Первинна акредитаційна експертиза освітньо-професійних програм «Електрометалургія сталі і феросплавів», «Спеціальна металургія», «Металургія кольорових металів» News icon

У відповідності з наказом Міністерства Освіти і Науки України №103-л від 22 січня 2019 року з 06 лютого на кафедрі електрометалургії розпочали працювати експертні комісії з акредитації освітньо-професійних професійних програм другого (магістерського) вищої освіти: "Електрометалургія сталі і феросплавів", "Спеціальна металургія", "Металургія кольорових металів".

Комісії працюють в наступному складі:

1. З акредитації освітньо-професійних програм "Електрометалургія сталі і феросплавів", "Спеціальна металургія": 

  • Голова комісії - Михаленков Костянтин Вікторович, виконуючий обов’язки завідувача кафедри фізико-хімічних основ технології металів Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», доктор технічних наук, професор.
  • Члени комісії: Цивірко Едуард Іванович, професор кафедри машин і технології ливарного виробництва Запорізького національного технічного університету, доктор технічних наук, професор; Руських Володимир Петрович, завідувач кафедри металургії чорних металів Державного вищого навчального закладу «Приазовський державний технічний університет», кандидат технічних наук, доцент. 

2. З акредитації освітньо-професійних програм "Металургія кольорових металів": 

  • Голова комісії - Овчинников Олександр Володимирович, завідувач кафедри обладнання та технології зварювального виробництва Запорізького національного технічного університету, доктор технічних наук, професор.
  • Член комісії: Aфтанділянц Євгеній Григорович, завідувач кафедри  технології конструкційних матеріалів і матеріалознавства Національного університету біоресурсів і природокористування, доктор технічних наук, професор

Термін роботи комісії 6-8 лютого 2019 року.

 Під час експертної оцінки комісія перевірила достовірність інформації, фактичний стан кадрового, навчально-методичного, матеріально-технічного та інформаційного забезпечення, зміст і якість підготовки фахівців та їх відповідність нормативним вимогам, стан міжнародних, освітніх, наукових зв'язків, наукової діяльності та залучення до неї здобувачів вищої освіти за освітньо-професійною програмою, яка підлягає акредитації.

З висновками експертних комісій можна ознайомитися за посиланнями:

  • ОПП "Електрометалургія сталі і феросплавів": ВИСНОВКИ
  • ОПП  "Спеціальна металургія": ВИСНОВКИ
  • ОПП "Металургія кольорових металів": ВИСНОВКИ

Моніторинг реалізації проекту Erasmus+ EDUQAS «Імплементація системи забезпечення якості освіти через співробітництво університету – бізнесу – уряду у ЗВО» News icon

11 жовтня 2018 року у м. Київ в Інституті вищої освіти Національної академії педагогічних наук України відбувся моніторинг реалізації проекту Erasmus+ «Імплементація системи забезпечення якості освіти через співробітництво університету – бізнесу – уряду у ЗВО» (EDUQAS), в якому взяли участь представники всіх українських університетів- партнерів, а також представник МОН України.

Даний захід зазвичай проводиться Національним Erasmus+ офісом на другому році реалізації проектів програми Еразмус+ з метою моніторингу плану виконання завдань проектів, визначення досягнень та прогалин, а також надання критичних зауважень та рекомендацій щодо досягнення мети проектів.

 

Навчальний візит до Королівського технологічного інституту в рамках проекту EDUQAS News icon

10-14 вересня представники Національної Металургійної академії України: проректор з науково-педагогічної роботи професор Шатоха В.І., доцент кафедри електрометалургії Жаданос О.В. та начальник міжнародного відділу Петренко А.Л. взяли участь у тренінгах на базі Королівського технологічного інституту (м. Стокгольм, Швеція) в рамках реалізації проекту Erasmus+ «Імплементація системи забезпечення якості освіти через співробітництво університету – бізнесу – уряду у ЗВО» (EDUQAS). На цих заходах представники НМетАУ разом з колегами з партнерських закладів вищої освіти України та Казахстану вивчали шведський досвід забезпечення та оцінювання якості освіти.

Основные результаты и достижения Международного проекта PICASA News icon

PICASA является TEMPUS проектом, который финансируется Европейским Союзом и реализуется в Армении, Грузии, Белоруссии и Украине. PICASA было создано с целью содействие признанию систем высшего образования  в странах восточного соседства,путем разработки и интеграции аспектов интернационализации в структурных и культурных компонентах управления высшими учебными заведениями.

Международный образовательный семинар «Интернационализация высшего образования: опыт ЕС Темпус проектов PICASA и UNIVIA» News icon

21 декабря 2016 ведущий менеджер проектов отдела международного сотрудничества Ирина Сорокина приняла участие в семинаре «Интернационализация высшего образования: опыт ЕС Темпус проектов PICASA и UNIVIA», который был организован Министерством образования и науки Украины.

Укрепление партнерства молодых ученых Национальной металлургической академии Украины с высшими учебными заведениями республики Беларусь рамках международных проектов News icon

Молодые ученые Национальной металлургической академии Украины активно участвуют в международных проектах, развивая и укрепляя сотрудничество с зарубежными высшими учебными заведениями-партнерами. Так в рамках международного проекта CERES «Центр передовых знаний для молодых ученых», который финансируется при поддержке Европейской Комиссии, по приглашению Белорусского государственного университета информатики и радиоэлектроники (БГУИР), 2 декабря 2015 в городе Минск молодые ученые Национальной металлургической академии Украины доцент кафедры электрометаллургии Жаданос Александр и ассистент кафедры технологического проектирования Константин Билан прочитали лекцию студентам этого вуза.

Международная научная конференция молодых ученых "Молодежь в науке-2015" News icon

03.12.2015 в рамках форума Young Eurasian Scientist Forum в Минске прошла международная научная конференция молодых ученых "Молодежь в науке-2015". Данное мероприятие собрало более 400 участников из Беларуси, Украины, Армении, Казахстана,  ЕС и других стран. В составе украинской делегации были представители совета молодых ученых Национальной металлургической академии Украины: Белан  Константин, Трофименко Анна, Жаданос Александр и Сорокина Ирина, которые приняли участие в конференции в рамках рамках международного проекта CERES «Центр передовых знаний для молодых ученых», который финансируется при поддержке Европейской Комиссии, в секциях “Физика и математика”, “Информационные технологии”, “Материаловедение”. В ходе проведения конференции наши делегаты смогли познакомиться с гостеприимной столицей, коллегами и местными крупными университетами. 

К 90-ЛЕТИЮ ОРГАНИЗАЦИИ КАФЕДРЫ ЭЛЕКТРОМЕТАЛЛУРГИИ НМЕТАУ News icon

Первая кафедра электрометаллургии в вузах страны была организована в 1925 году в составе Днепропетровского горного института.

Инициатором и заведующим кафедрой был доцент кафедры металлургии  стали ДГИ, выпускник металлургического факультета Екатеринославского горного института ТЕЛЬНЫЙ Степан Иванович, много сил и энергии приложивший для создания и развития кафедры как кузницы кадров для молодой электрометаллургической промышленности.

С 1930 г. кафедра электрометаллургии в составе организованного в этом же  году Днепропетровского металлургического института. В период 1930 – 1941 г.г. зав. кафедрой С.И.Тельный и доц. С.И.Хитрик с творческим коллективом кафедры создали базу для проведения учебной и научной работы. Совмещая должности директора по научной работе ДМетИ и зав. кафедрой, С.И.Тельный создал научную школу и руководил всей научно-исследовательской работой института.

Среди выпускников кафедры в период 1930–1941г.г. – целая плеяда инженеров, впоследствии ставших видными учеными и руководителями крупных металлургических предприятий. Их вклад в развитие теории и технологии черной и цветной металлургии отмечен присуждением Ленинской премии, которой удостоены: Лешке Г.П. – замминистра цветной металлургии, Трегубенко А.Ф. – директор завода «Днепроспецсталь», Шульте Ю.А. – проректор Запорожского машиностроительного института, Бабенко В.В. – главный инженер проектного института «Гипросталь» (г.Харьков).

Научно-педагогический авторитет кафедры в области подготовки инженеров-электрометаллургов для создававшейся в тридцатые годы электрометаллургической промышленности страны был высоким. Начиная с 1932г., в связи с сооружением на Урале электросталеплавильных заводов, по решению директивных органов страны в ДМетИ на кафедру электрометаллургии направлялись студенты групп 4-го курса Уральского индустриального института (УПИ) для получения образования инженеров по специальности электрометаллургия стали и ферросплавов. Защита дипломных проектов была в УПИ с участием в комиссии  доц. С.И.Хитрика.

После освобождения г. Днепропетровска от немецко-фашистских захватчиков с 1943 по 1973 г.г. коллектив кафедры электрометаллургии возглавлял С.И.Хитрик, д.т.н., заслуженный деятель науки и техники.

За годы научной и педагогической работы С.И.Хитрик, коллектив кафедры вложили много труда в подготовку высококвалифицированных специалистов и научных кадров высшей квалификации в области ферросплавного и электросталеплавильного производства, цветной металлургии и абразивной промышленности. По решению директивных органов были созданы Проблемная лаборатория ферросплавов, по решению Госкомитета по координации научных исследований три лаборатории отраслевых министерств черной, цветной металлургии и станкостроительной промышленности.

Под его непосредственным руководством десятки его учеников защитили кандидатские и докторские диссертации, посвященные  решению актуальных проблемных задач на Запорожском, Никопольском, Стахановском ферросплавных заводах, электрометаллургическом заводе «Днепроспецсталь», Днепровском алюминиевом заводе и Запорожском абразивном комбинате.

Значительный вклад в развитие теории и практики электрометаллургии, подготовки инженерных и научных кадров внесли д.т.н., проф. Чуйко Н.М. (1903 – 1983г.г.), докторант, к.т.н. Ем П.А. (1925 – 1967 г.г.).  Результаты мног ...

Международная научно-практическая конференция СОВРЕМЕННАЯ МЕТАЛЛУРГИЯ: ПРОБЛЕМЫ И РЕШЕНИЯ News icon

9-11 декабря 2015 года в Национальной металлургической академии Украины состоялась Международная научно-практическая конференция CОВРЕМЕННАЯ МЕТАЛЛУРГИЯ: "ПРОБЛЕМЫ И РЕШЕНИЯ", посвященная 90-летию кафедры электрометаллургии Национальной металлургической академии Украины.

Цель конференции - обсуждение текущего состояния металлургической промышленности, обобщение перспективных направлений ее развития, интеграция общих знаний в электрометаллургическое производство, объединение научных и практических направлений металлургической промышленности.

Материалы конференции размещены на веб-странице кафедры электрометаллургии НМетАУ (https://nmetau.edu.ua/ru/mdiv/i2009/p221) и опубликованы в отдельном сборнике.

YES-І Евразийский Форум молодых ученых News icon

YES - под таким девизом в НАН Беларуси прошел Первый Европейский Форум молодых ученых. С 1 по 4 декабря 2015 молодые ученые из Белоруссии, Украины, Казахстана и Армении защищали свои научные работы, заявленные в виде проектов. Представленные к участию проекты имели практическую ориентацию и были нацелены на решение актуальных задач для стран-участников Форума.

В рамках проекта CERES, финансируемого при поддержке Европейской Комиссии, молодым ученым из стран-партнеров проекта была предоставлена ​​возможность стать участниками Форума и XII Международной научно-практической конференции «Молодежь в науке - 2015». Представители Национальной металлургической академии Украины, Национального транспортного университета (Украина), Опытно-производственной компании «Радий» (Украина), Университета Жилины (Словакия), Белорусского государственного университета информатики и радиоэлектроники, Гомельского государственного университета им. Ф. Скорины (Беларусь) и Брестского государственного технического университета (Беларусь) приняли участие в Форуме и Конференции в качестве участников.

Интернационализация в сфере высшего образования с проектом PICASA News icon

В период с 19 по 20 ноября 2015 в Ереванском государственном университете (г. Ереван, Армения) в рамках проекта PICASA, финансируемого при поддержке Европейской Комиссии, с большим успехом состоялась Международная конференция «Интернационализация в сфере высшего образования». Участниками конференции были представители университетов - партнеров проекта PICASA, которые делились опытом внедрения процесса интернационализации в своих вузах, построением стратегии международного сотрудничества в рамках работы международных офисов, направлениями мобильности студентов и ученых, и тому подобное.

Международный образовательный семинар «Интернационализация образовательных процессов в высших учебных заведениях» News icon

С 16 по 18 ноября в Ереванском государственном университете прошел семинар «Интернационализация образовательных процессов в высших учебных заведениях». Семинар был проведен в рамках проекта «Содействие интернационализации высших учебных заведений в странах восточного соседства путем культурной и структурной адаптации» (PICASA), который финансируется Европейской Комиссией в рамках программы TEMPUS IV. Участниками проекта являются высшие учебные заведения Европейского Союза, Армении, Грузии, Украины и Белоруссии.

Международная научно-практическая конференция СОВРЕМЕННАЯ МЕТАЛЛУРГИЯ: ПРОБЛЕМЫ И РЕШЕНИЯ News icon

9-11 декабря 2015 года состоится Международная научно-практическая конференция CОВРЕМЕННАЯ МЕТАЛЛУРГИЯ: "ПРОБЛЕМЫ И РЕШЕНИЯ", посвященная 90-летию  кафедры электрометаллургии Национальной металлургической академии Украины.

Цель конференции - обсуждение текущего состояния металлургической промышленности, обобщение перспективных направлений ее развития, интеграция общих знаний в электрометаллургическое производство, объединение научных и практических направлений металлургической промышленности.

Встреча будет происходить  9 декабря 2015 года, в конференц-зале Национальной металлургической академии Украины в 10.00.

Материалы конференции будут размещены на веб-странице на кафедре электрометаллургии НМетАУ (https://nmetau.edu.ua/ru/mdiv/i2009/p221) после конференции и опубликованы в отдельном сборнике.

ПЕРВЫЙ YOUNG EURASIAN SCIENTIST FORUM В МИНСКЕ News icon

C 1 ПО 4 ДЕКАБРЯ 2015 в Минске пройдет первый YOUNG EURASIAN SCIENTIST FORUM !

YES-Forum - крупное международное мероприятие, объединяющее молодых ученых, представителей реального сектора экономики, бизнеса, общественных организаций и органов государственного управления по Украине, Белоруссии, Казахстана и Армении.

В рамках проекта CERES «Центр передовых ЗНАНИЙ ДЛЯ МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ», который финансируется при поддержке Европейской Комиссии, партнеры из Украины могут принять участие в Форуме и конференции «МОЛОДЕЖЬ В НАУКЕ 2015".

 Основная цель мероприятий - объединение на одной площадке молодых ученых, работающих над большими междисциплинарными проектами, направленными на решение фундаментальных и прикладных задач. Фокус Forum сконцентрирован на крупных научных прорывах, экономических и социальных процессах, протекающих на фоне интеграционных процессов на евразийском пространстве.

Более подробно ознакомиться с работой Форума и Конференции можно на сайте:

http://www.vnauke.by/yes - Информация о Форуме

http://smu-nanb.com/conference/441 - Информация о Конференции

Четвертая координационная встреча и семинары участников и партнеров проекта CERES ?Центр передовых ЗНАНИЙ ДЛЯ МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ? News icon

С 12 по 14 октября 2015 в Национальном транспортном университете (г.. Киев) состоялась четвертая координационная встреча и семинар участников и партнеров проекта CERES, который финансируется при поддержке Европейской Комиссии.

Напомним, что этот проект охватывает ряд отечественных и белорусских вузов, а в качестве партнеров со стороны Европейского Союза выступают Жилинский университет (г.. Жилина, Словакия), Университет Падерборна (г. Падерборн, Германия) и Технологический университет Брно (г. Брно, Чешская республика). Со стороны нашего государства, при активном содействии Министерства образования и науки Украины, в проекте принимают активное участие Национальный транспортный университет (г. Киев), Национальная металлургическая академия Украины, Запорожский национальный технический университет, Опытно-производственная компания Радий (г. Кировоград). Белорусские партнеры представлены следующими вузов и исследовательских институтов: Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники (г. Минск), Гомельский государственный университет им. Ф. Скорины, Брестский государственный технический университет, Объединенный институт проблем информатики НАН Беларуси.
На встрече в Киеве Национальную металлургическую академию Украины представляли к.э.н., ассистент кафедры экономической кибернетики Анна Трофименко, к.т.н., доцент кафедры электрометаллургии Александр Жаданос и старший менеджер проектов отдела международного сотрудничества Ирина Сорокина.

В рамках выполнения проекта, для распространения знаний в университетах, укрепление сотрудничества между молодыми учеными вузов и промышленными предприятиями, запланировано создание Центров ведущего опыта для молодых ученых в вузах Украины и Белоруссии.
На организованных в рамках встречи семинарах участники делились опытом создания подобных центров, направлениям их деятельности и стратегии развития. Представители нашей академии доложили о собственном опыте организации Центра молодых ученых, который непосредственно уже функционирует в НМетАУ и направляет свои усилия на координацию взаимодействия между молодыми учеными академии и учеными ведущих металлургических предприятий. Доклад Анны Трофименко, которая, собственно, руководит работу Центра в нашей академии, вызвала большой интерес среди коллег, повлекшее много вопросов и полезных советов, по развитию Центра.

В течение 3-х насыщенных рабочих дней встречи участники ознакомились не только с результатами реализации проекта CERES в вузах-партнерах, а также имели возможность прослушать интересные доклады представителей проекта FKTBUM - «Содействие треугольнику знаний в Беларуси, Украине и Молдове», цель которого - формирование системы знаний у руководителей вузов о современных подходах к организации и менеджмента треугольника знаний.

По результатам дискуссий по проекту CERES были обозначены план дальнейших действий реализации проекта, а именно: согласовано создание в каждом вузе виртуального интернет-портала для распространения результатов научной работы молодых ученых и предложено проведение научных конференций, семинаров в интерактивном режиме, что будет способствовать основной цели проекта - более тесном сотрудничестве молодых ученых в международном пространстве и развития сотрудничества с молодыми специалистами промышленных предприятий.

Считаем, что подобные встречи в рамках проектов, которые поддерживаются Европейским Союзом, является эффективной площадкой для налаживания контактов и партнерских отношений между учеными разных стран.
Благодарим наших партнеров из Национального транспортного университета за отличную организацию семинаров и координационной встречи, теплый прием и культурную программу.

К.т.н., доц каф. электрометаллургии Жаданос Александр
К.т.н., асс. каф. экономической кибернетики Трофименко Анна
Менеджер проектов отдела м ...

Внимание молодым ученым! Новая возможность для публикаций в международном научном журнале Central European Researchers Journal ?CERES?, который входит в наукометрические базы IEEEXplore, Scopus і Web of Science News icon

 

До уваги молодих вчених!

Нова можливість для публікацій у міжнародному науковому журналі

Central European Researchers Journal «CERES»,

що входить до наукометричних баз IEEEXplore, Scopus і Web of Science

 

Як відомо, однією з основних вимог для захисту кандидатських та докторських дисертацій, отримання вчених звань професора та доцента є наявність публікацій в журналах, які входять до наукометричних баз даних. На превеликий жаль, в даний час кількість Вітчизняних журналів, які входять до цього переліку дуже обмежена.

Одним з шляхів для виходу з цієї ситуації, а також для популяризації результатів наукових досліджень вітчизняних науковців, є налагодження тісних партнерських зв’язків із закордонними вищими навчальними закладами та науковими журналами.

В цих рамках показовим є співробітництво Національної металургійної академії України, низки українських та білоруських вищих навчальних закладів із Жилінським університетом (м. Жиліна, Словацька республіка) в рамках проекту Tempus “Центр передових знань для молодих вчених” (CERES), який активно підтримується Європейським союзом. Важливим результатом цього проекту є створення нашими словацькими партнерами наукового журналу CERES, який найближчим часом буде індексуватися у таких наукометричних базах, як IEEEXplore, Scopus и Web of Science. В цьому журналі молоді науковці мають можливість безкоштовно опублікувати та популяризувати серед міжнародної наукової спільноти свої наукові результати.

Тематика публікацій охоплює широкий спектр наукових питань у галузях автоматизації технологічних процесів, інформаційних і цифрових технологій у промисловості, медицині, економіці. Всі статті підлягають якісному науковому рецензуванню. Позитивним фактором для наших науковців є наявність у редакційній колегії вітчизняних фахівців, які допомагають адаптувати матеріали під закордонні вимоги до публікацій, котрі не завжди звичні для наших науковців.

Таким чином, співробітництво Національної металургійної академії України із Жилінським університетом в рамках Європейського проекту Tempus (CERES) надає молодим науковцям додатковий шанс заявити про себе, продемонструвати світові свої наукові здобутки.

 

З приводу питань публікацій у міжнародному журналі «CERES»

просимо звертатись до доц. кафедри електрометалургії

Жаданоса Олександра Володимирович

ауд.227, тел. +38066 25 44 697, Alexjad@mail.ru

 

Електрона адреса журналу «CERES» http://ceres-journal.eu