Institute of Industrial and Business Technologies
Ukrainian State University of Science and Technology

Congratulations to the student of group ME06-16-M of the Department of Electrometallurgy PALASH Bohdan News icon

Congratulations to the student of group ME06-16-M of the Department of Electrometallurgy PALASH Bohdan

who took the third place in the second round of the All-Ukrainian competition of student research papers in the specialty 136 "Metallurgy"

with the work "PHYSICO-CHEMICAL RESEARCH OF PROCESSES OF OBTAINING ESPECIALLY PURE ZIRCONIUM", which was performed under the direction of Polyakov Georgyю

Важка втрата News icon

З великим сумом сповіщаємо, що 05.01.2021 на 92 році пішов з життя ГАСИК МИХАЙЛО ІВАНОВИЧ, видатний вчений-електрометалург, академік Національної академії наук України, доктор технічних наук, професор, тричі лауреат державної премії України в галузі науки і техніки, заслужений діяч науки і техніки України.

Світла пам'ять про Михайла Івановича назавжди залишиться в наших серцях, а його досягнення знайдуть достойне продовження в його учнях.

The schedule of distance consultations of teachers at the department of electrometallurgy during quarantine

Увага студентам.

На період дії карантину (12.03.20-03.04.20) заняття відбуваються у режимі дистанційних консультацій за розкладом, що наведений у розділі "Дистанційне навчання"

 

Сongratulations to the hero of the day News icon

30 червня 2019 року виповнилося 90 років Заслуженому діячеві науки і техніки України, академіку Національної Академії Наук України, академіку Академії наук Вищої школи України, тричі лауреату державної премії України, лауреату премії Ради Міністрів СРСР, лауреату премії АН ВШ України, лауреату трьох іменних премій НАН України, доктору технічних наук, професору Гасика Михайлу Івановичу. 

Михайло Іванович очолює кафедру з 1973 року. Є засновником електрометалургійного факультету, який очолював з 1978 по 1986 рік. Підготував 14 докторів і 56 кандидатів технічних наук. 

Колектив кафедри електрометалургії щиро вітає свого керівника з Днем народження!!! Бажає щастя, міцного здоров'я і подальших творчих успіхів.

Первинна акредитаційна експертиза освітньо-професійних програм «Електрометалургія сталі і феросплавів», «Спеціальна металургія», «Металургія кольорових металів» News icon

У відповідності з наказом Міністерства Освіти і Науки України №103-л від 22 січня 2019 року з 06 лютого на кафедрі електрометалургії розпочали працювати експертні комісії з акредитації освітньо-професійних професійних програм другого (магістерського) вищої освіти: "Електрометалургія сталі і феросплавів", "Спеціальна металургія", "Металургія кольорових металів".

Комісії працюють в наступному складі:

1. З акредитації освітньо-професійних програм "Електрометалургія сталі і феросплавів", "Спеціальна металургія": 

  • Голова комісії - Михаленков Костянтин Вікторович, виконуючий обов’язки завідувача кафедри фізико-хімічних основ технології металів Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», доктор технічних наук, професор.
  • Члени комісії: Цивірко Едуард Іванович, професор кафедри машин і технології ливарного виробництва Запорізького національного технічного університету, доктор технічних наук, професор; Руських Володимир Петрович, завідувач кафедри металургії чорних металів Державного вищого навчального закладу «Приазовський державний технічний університет», кандидат технічних наук, доцент. 

2. З акредитації освітньо-професійних програм "Металургія кольорових металів": 

  • Голова комісії - Овчинников Олександр Володимирович, завідувач кафедри обладнання та технології зварювального виробництва Запорізького національного технічного університету, доктор технічних наук, професор.
  • Член комісії: Aфтанділянц Євгеній Григорович, завідувач кафедри  технології конструкційних матеріалів і матеріалознавства Національного університету біоресурсів і природокористування, доктор технічних наук, професор

Термін роботи комісії 6-8 лютого 2019 року.

 

Monitoring of implementation of Erasmus + EDUQAS project «Implementation of Education Quality Assurance system via cooperation of University-Business-Government in HEIs» News icon

On October 11, 2018, at the Institute of Higher Education of the National Academy of Pedagogical Sciences of Ukraine, it was held the monitoring of implementation of the Erasmus+ project "Implementation of Education Quality Assurance system via cooperation of University-Business-Government in HEIs" (EDUQAS). Monitoring event was attended by representatives of all Ukrainian universities - partners, as well as a representative of the Ministry of Education and Science of Ukraine.

This event is usually carried out by the National Erasmus+ office in the second year of Erasmus+ project implementation in order to monitor the project implementation plan, identify achievements and gaps, and provide critical remarks and recommendations for achieving the objectives of the projects.

Study visit to the Royal Institute of Technology within the EDUQAS project News icon

On september 10-14, representatives of the National Metallurgical Academy of Ukraine: vice-rector for scientific and pedagogical work, professor Shatoka V.I, associate professor of department of electrometallurgy Zhadanos O.V. and the head of the international relations office Petrenko A.L participated in trainings on the basis of the Royal Institute of Technology (Stockholm, Sweden) within the framework of the Erasmus + project "Implementation of Education Quality Assurance system via cooperation of University-Business-Government in HEIs" (EDUQAS). At these events, NMetAU representatives, together with colleagues from the partner institutions of higher education in Ukraine and Kazakhstan, studied Swedish experience in providing and assessing the quality of education.

The main results and achievements of International PICASA project News icon

PICASA is a TEMPUS project funded by the European Union, active in Armenia, Georgia, Belarus and Ukraine. PICASA was created to promote recognition of Eastern Neighboring Area HE systems through development and integration of internationalization dimensions into structural and cultural components of HEIs management. 

International educational seminar «Internationalization of Higher Education: experience of EU Tempus PICASA and UNIVIA projects» News icon

On 21 of December 2016 Senior Project Manager of IRO (NMAU) Iryna Sorokina took part in the seminar “Internationalization of Higher Education: experience of EU Tempus PICASA and UNIVIA projects” organized by the Ministry of Education and Science of Ukraine.

 

Strengthening the partnerships of young scientists between National Metallurgical Academy of Ukraine and universities in the republic of Belarus within the international projects News icon

The young scientists of the National Metallurgical Academy of Ukraine actively participate in international projects, developing and strengthening cooperation with foreign institutions of higher education partners. So within the framework of the international project CERES «Centres of Excellence for young RESearchers», which co-founded by the Tempus program of the European Union, at the invitation of the Belarusian State University of Informatics and Radio Electronics (BSUIR), on December 2, 2015 in Minsk young scientists of the National Metallurgical Academy of Ukraine, the associate professor at the Department of electrometallurgy Zhadanos Oleksandr and assistant at the department of technological design Konstiantyn Bilan read a lecture to students of the university.

International Scientific Conference of Young Scientists "Youth in Science-2015" News icon

On December 03.12.2015 during the Young Eurasian Scientist Forum in Minsk was held the International Scientific Conference of Young Scientists "Youth in science-2015". The event gathered more than 400 participants from Belarus, Ukraine, Armenia, Kazakhstan, European Union and other contries. Ukrainian delegation included representatives of the Council of Young Scientists of the National Metallurgical Academy of Ukraine: Bilan Kostiantyn, Ganna Trofymenko, Zhadanos  Oleksandr and Iryna Sorokina that were involved in conference in a frame of international project CERES «Centres of Excellence for young  RESearchers», which co-founded by the Tempus program of the European Union, in the sections “Physics and Mathematics”, “Information Technology” and “Material Science”. During the Conference, delegates were able to meet with welcoming capital, colleagues and local major universities. 

The 90th anniversary of organization the department of electrometallurgy NMetAU News icon

The First Department of electrometallurgy in system of higher education was organized in 1925 as part of the Dnepropetrovsk Mining Institute.
The initiator and head of the department was the assistant professor of metallurgy in Dnepropetrovsk Mining Institute, a graduate of the Faculty of Metallurgy Ekaterinoslav Mining Institute Stepan Telny, who spent a lot of effort and energy to attach to the establishment and development of the department as an incubator for young electrometallurgical industry.
Since 1930, the Department of electrometallurgy in organized in the same year the Dnepropetrovsk Metallurgical Institute. In the period 1930 - 1941 years the head of department S.I. Telny and Associate professor S.I. Hitrik with the creative team of the department created a base for teaching and research. Combining the post of Director of Research and Head DMetI S.I.Telny created a scientific school and led the entire research work of the Institute.
Staff of the department in creative collaboration with experts of steel plant, research and design institutes has published 54 monographs, 16 textbooks, including those published in the United States, China, Russia. Author of the monograph were awarded prizes named after outstanding scientists, metallurgists, academics NAS: Paton, Z.I.Nekrasov, N.N.Dobrohotov.
Its anniversary - the 90th anniversary of foundation, the staff of the Department electrometallurgy meets new editions of monographs and books, scientific articles and obtaining patents.
There are two master specializations at the department - "Electrometallurgy steel and ferroalloys" and "Non-Ferrous Metallurgy"
Despite the complicated logistics of the training process and the implementation of research projects, staff of the department of electrometallurgy aimed at strengthening the entire multifaceted activities in the field of training of masters, graduate students, doctors and solving important problems of the country electrometallurgical industry.

 

M.I Gasik, Doctor. of tehn. Sciences, prof., academician of the National Academy of Sciences of Ukraine, Head of the Department electrometallurgy NMetAU

The International research and practice conference MODERN METALLURGY: PROBLEMS AND SOLUTIONS News icon

From 9 to 11 of December 2015 was held the International Scientific and Practical Conference MODERN METALLURGY: PROBLEMS AND SOLUTIONS. The conference dedicated to the 90-th anniversary of the department of electrometallurgy in National Metallurgical Academy of Ukraine.

The purpose of the conference - to discuss the current state of the steel industry, to generalize of perspective directions and their development, the integration of common knowledges into the electrometallurgical production, combining scientific and practical directions of metallurgical industry.

The conference procedings posted on the web-page at the Department of electrometallurgy NMetAU (https://nmetau.edu.ua/ru/mdiv/i2009/p221 ) and published in separate book.

YES-І Eurasian Forum of Young Scientists News icon

YES - with this slogan in Belarus in National academy of Sciences was hosted the First European Forum of Young Scientists. From 1 to 4 December, 2015 the young scientists from Belarus, Ukraine, Kazakhstan and Armenia defended their scientific work, claimed in the form of projects. Presented to the participation projects have a practical orientation and aimed at solving urgent problems for the member countries of the Forum.

In the frame of CERES project, which funded with support from the European Commission, young scientists from countries of the project partners were given the opportunity to become members of the Forum and the XII International scientific and practical conference "Youth in Science - 2015". Representatives of the National Metallurgical Academy of Ukraine, the National Transport University (Ukraine), experimental production of "Radium" (Ukraine), the University of Zilina (Slovakia), Belarusian State University of Informatics and Radio Electronics, Gomel State University. Skaryna (Belarus) and Brest State Technical University (Belarus) took part in the Forum and the Conference as participants.

The internationalization of higher education with the PICASA project News icon

In the period from 19 to 20 November 2015 at the Yerevan State University (Yerevan, Armenia) in the frame of PICASA project, which funded with support from the European Commission,  the International Conference "The internationalization of higher education" was held with great success. Participants included representatives of universities - partners of the project PICASA, who shared their experience into implementing the process of internationalization at their institutions, building a strategy for international cooperation within the framework of international offices, areas of mobility of students and scholars, and etc.

International educational seminar "Internationalization of educational processes in higher education" News icon

From 16 to 18 November at Yerevan State University hosted a seminar "Internationalization of educational processes in higher education." The seminar was held within the project "Support to the internationalization of higher education institutions in the Eastern neighborhood through cultural and structural adjustment» (PICASA), which is funded by the European Commission in the framework of the TEMPUS IV. Participants of the project are higher educational institutions of the European Union, Armenia, Georgia, Ukraine and Belarus.

The International research and practice conference MODERN METALLURGY: PROBLEMS AND SOLUTIONS News icon

The 9-11 of December 2015 will be held the International Scientific and Practical Conference MODERN METALLURGY: PROBLEMS AND SOLUTIONS. The conference dedicated to the 90-th anniversary of the department of electrometallurgy in National Metallurgical Academy of Ukraine.

The purpose of the conference - to discuss the current state of the steel industry, to generalize of perspective directions and their development, the integration of common knowledges into the electrometallurgical production, combining scientific and practical directions of metallurgical industry.

The meeting will occur on Dec. 9, 2015 in the conference hall of the National Metallurgical Academy of Ukraine at 10.00.

 The conference materials will be posted on the web-page at the Department of electrometallurgy NMetAU (https://nmetau.edu.ua/ru/mdiv/i2009/p221 ) after the conference and published in separate book.

 

 

 

THE FIRST YOUNG EURASIAN SCIENTIST FORUM IN MINSK News icon

Since 1 for 4 December 2015 in Minsk will be occur the first YOUNG EURASIAN SCIENTIST FORUM!

YES-Forum is a major international event that brings together young scientists, representatives of the real economy, businesses, community organizations and government agencies in Ukraine, Belarus, Kazakhstan and Armenia.

In the frames of CERES project «centers of excellence for young scientists", which is funded with support of the European Commission, the partners of Ukraine may take part in the Forum and the conference "Youth in Science 2015".

 The main purpose of events - the union on the one platform for young scientists working on large multi-disciplinary projects aimed at solving fundamental and applied problems. Focus Forum focused on major scientific breakthroughs, economic and social processes taking place against the backdrop of the integration processes in the Eurasian space.

More information about the work of the Forum and the Conference, please visit:

http://www.vnauke.by/yes - Information about the Forum

http://smu-nanb.com/conference/441 - Conference information

Fourth coordination meeting and seminar participants and project partners   CERES ?centers of excellence knowlwdge for young scientists" News icon

From 12 to 14 October 2015 in the National Transport University (m. Kyiv) hosted the fourth coordination meeting and workshop participants and project partners CERES, which is funded by the European Commission.


Recall that this project covers a number of domestic and Belarusian universities as well as partners from the European Union act Zilina University (. Zilina, Slovakia), University of Paderborn (m. Paderborn, Germany) and University of Technology Brno (m. Brno, Czech Republic). On the part of our country, with the active assistance of the Ministry of Education and Science of Ukraine, the project actively involved the university has (m. Kyiv), National Metallurgical Academy of Ukraine, Zaporizhzhya National Technical University, Research and Production Company Hail (m. Kirovograd). Belarusian partners represented by the following universities and research institutes, Belarusian State University of Informatics and Radio Electronics (. Minsk), Gomel State University. Skaryna, Brest State Technical University, the Joint Institute of Informatics Problems of NAS of Belarus.


At a meeting in Kiev National Metallurgical Academy of Ukraine represented Ph.D., Assistant of the Department of Economic Cybernetics Anna Trofimenko, PhD, Associate Professor of the department of electrometallurgy Oleksandr Zhadanos and Senior Manager of the International Cooperation Irina Sorokina.
As part of the project for the dissemination of knowledge in universities, strengthening cooperation between young scientists from universities and industry, planned creation of Centers of leading experience for young scientists in universities Ukraine and Belarus.

At the meeting organized in the workshops, participants shared their experience in establishing such centers, areas of activity and development strategy. Representatives of the Academy reported on our own experience of the Center for Young Scientists, which already operates in direct NMetAU and directs its efforts to coordinate cooperation between young scientists and researchers academy of leading metallurgical enterprises. Report by Anna Trofimenko, which actually manages the work of the Centre in our Academy, aroused great interest among colleagues, which caused a lot of questions and useful tips on the development of the Centre.


During the 3-rich days of the meeting, participants learned not only from the results of the project CERES in university partner and had the opportunity to listen to interesting reports of project representatives FKTBUM - «Promoting the knowledge triangle in Belarus, Ukraine and Moldova", which - formation Knowledge System at Universities leaders of modern approaches to organization and management knowledge triangle.


As a result of discussions on the draft CERES outlined a plan of further actions of the project, namely the agreed establishment in each university virtual Internet portal to disseminate the results of scientific work of young scientists and suggested scientific conferences, seminars in interactive mode, which will contribute to the core objective of the project - closer cooperation between young scientists in international space cooperation and development of young professionals enterprises.


We believe that such meetings through projects supported by the European Union, is an effective platform for networking and partnerships between scientists from different countries.


Thank you to our partners with the National Transport University for the excellent organization of seminars and coordination meetings, the warm reception and cultural program.

Ph.D., Associate Professor of the department of electrometallurgy Zhadanos Oleksandr
Ph.D.,  assistant of the department of Economic Cybernetics Anna Trofimenko
Project Manager of the International Cooperation Irina Sorokina

To atention for young scientists! The new opportunaty for publication in international scientist journal Central European Researchers Journal ?CERES?, which included in sientometric bases IEEEXplore, Scopus і Web of Science News icon

To atention for young scientists! The new opportunaty for publication in international scientist journal Central European Researchers Journal «CERES», which included in sientometric bases IEEEXplore, Scopus і Web of Science

 

As you know, one of the basic requirements for the protection of master's and doctoral theses, obtaining academic titles of associate professor and professor is the availability of publications in journals included in scientometric databases. Unfortunately, at present the number of Russian journals included in this list is very limited.

One way to overcome this situation, as well as to popularize the results of research by Russian scientists, is to develop strong partnerships with foreign universities and scientific journals.

Within this framework, significant is the cooperation of the National Metallurgical Academy of Ukraine, a number of Ukrainian and Belarusian institutions of higher education with the University of ?ilina (Zilina, Slovakia) in the project Tempus "centers of excellence for young scientists" (CERES), actively supported by European Union . An important result of this project is to provide our Slovak partners magazine CERES, which soon will be indexed in scientometric databases such as IEEEXplore, Scopus and Web of Science. In this magazine young scientists have the opportunity to publish and popularize among the international scientific community of its scientific results.

Subject publications cover a wide range of scientific questions in the field of process automation, information and digital technologies in industry, medicine and economics. All articles are subject to peer review quality. A positive factor for our scientists is the presence on the editorial board of Russian specialists, who help to adapt the material requirements for foreign publications are not always familiar to our scientists.

Thus, the cooperation of the National Metallurgical Academy of Ukraine with ?ilina University in the framework of the European Project Tempus (CERES) offers young scientists an additional chance to express themselves, to show the world its scientific achievements.

 

For questions publications in international journals «CERES»

please contact Assoc. Department of electrometallurgy

Zhadanos Aleksandr

aud.227, tel. 38 066 25 44 697, Alexjad@mail.ru

 

E-mail the «CERES» magazine  http://ceres-journal.eu