Інститут промислових та бізнес технологій
Українського державного університету науки і технологій

Наукова школа "Електрометалургія"

Українська наукова школа теоретичних і експериментальних досліджень процесів електрометалургійного виробництва спеціальних сталей, феросплавів, кольорових металів та електротермії вуглецево-графітової продукції, абразивних матеріалів широкого функціонального призначення, яку очолює академік НАН України Гасик М.І., веде свою історію з 1925 року і є одною з найстаріших металургійних наукових шкіл України. 

За науковими та технологічними розробками кафедрою електрометалургії НМетАУ спроектовані та побудовані феросплавні дільниці та заводи в Україні, Росії, Казахстані, Грузії, Китаї, Індії, Єгипті, Словаччині, Румунії та інших країнах. 

Головні напрямки наукової та науково-педагогічної діяльності кафедри електрометалургії:

1.     Термодинаміка, кінетика та розробка нових ресурсозаощаджувальних процесів первинного вилучення металів із руд при виробництві феросплавів вуглецево-, силіко- та алюмінотермічними методами;

2.      Розробка теоретичних основ та створення нових технологічних процесів рафінування феросплавів та відновлення оксидів у вакуумі;

3.    Розвиток теоретичної бази природи хімічного зв’язку провідних елементів в марганецьвмісних природних та штучних матеріалах;

4.     Розвинення теорії будови та дослідження діаграм стану оксидних та металевих систем на базі марганцю, хрому та кремнію;

5.     Створення теорії будови сталеплавильних шлаків та математичного апарату оцінки впливу його складу на процеси плавки електросталей спеціального призначення;

6.    Розробка теоретичних основ та нових технологій отримання тугоплавких та надтвердих матеріалів на базі оксидних, карбідних та нітридних систем для абразивної промисловості та спеціальних галузей;

7.    Розробка теорії та технології отримання вуглецевографітних матеріалів;

8.      Розробка теорії, технологічних схем і процесів отримання кольорових сплавів на базі алюмінію з використанням нетрадиційних матеріалів;

9.      Розробка теоретичних основ та технологічних параметрів експлуатації основних електротехнічних та конструкційних вузлів електроферосплавних та електросталеплавильних агрегатів;

10.  Дослідження теплофізичних і термодинамічних процесів позапічної обробки сталі;

11.  Розробка автоматизованих систем управління електрометалургійними агрегатами. 

За результатами досліджень вихованцями та співробітниками кафедри отримано 3 Державні премії України в галузі науки та техніки, 2 премії Національної Академії Наук України, 3 премії Академії наук Вищої школи України, понад 400 патентів, з яких 21 міжнародний, опубліковано понад 1500 наукових робіт, з них 46 підручників та монографій.Протягом 53 років щонеділі на кафедрі працює науковий семінар.


Додатки

naukova_shkola_elektrometalurgiya.pdf (naukova_shkola_elektrometalurgiya.pdf 466 kb)

Результати роботи Української наукової школи теоретичних і експериментальних досліджень процесів електрометалургійного виробництва спеціальних сталей, феросплавів, кольорових металів та електротермії вуглецево-графітової продукції, абразивних матеріалів широкого функціонального призначення.

.