Інститут промислових та бізнес технологій
Українського державного університету науки і технологій

Міжнародна науково-практична конференція сучасна металургя: проблеми та рішення

9-11 грудня 2015 року в Національній металургійній академії України відбулася Міжнародна науково-практична конференціяСУЧАСНА МЕТАЛУРГІЯ: "ПРОБЛЕМИ ТА РІШЕННЯ", присвячена 90-річчю кафедри електрометалургії Національної металургійної академії України.

Мета конференції - обговорення сучасного стану металургійній промисловості, узагальнення перспективних напрямків її розвитку, інтеграція загальної області знань в електрометалургійне виробництво, поєднання наукового та практичного напряму металургійної галузі.

Матеріали конференції розміщені на веб-сторінці на кафедрі електрометалургії НМетАУ (https://nmetau.edu.ua/ru/mdiv/i2009/p221) та опубліковані в окремому збірнику.


Додатки

chast_1.pdf (chast_1.pdf 7034 kb)

chast_2.pdf (chast_2.pdf 19765 kb)

chast_3.pdf (chast_3.pdf 20827 kb)