UA    RU    EN   
Національна металургійна академія Украіни

Білоцерківець Володимир Вікторович photo

Білоцерківець Володимир Вікторович

доктор економічних наук, професор

Контакти:

E-mail: kaf.pe@metal.nmetau.edu.ua

Телефон : 097-078-00-83, 099-360-17-45

Кімната : 201

 З відзнакою закінчив у 1996 році Державну металургійну академію України за спеціальністю «Інформаційні системи в менеджменті». У 1996-1999 роках навчався в аспірантурі. У 2001 році захистив кандидатську дисертацію на тему: «Фіскальна політика та її роль в розвитку національного товарного виробництва» в спеціалізованій вченій раді К 08.080.01 при Національній гірничій академії України за спеціальністю 08.01.01 – економічна теорія та отримав науковий ступінь кандидата економічних наук.
  Після закінчення аспірантури перейшов на роботу на кафедру політичної економії, де працював на посаді асистента, а з 2001 року – на посаді до-цента. У 2003 році отримав вчене звання доцента.  
   У 2014 році захистив докторську дисертацію на тему: «Нова економіка: зміст, ґенеза та авангардний характер» в спеціалізованій вченій раді Д 08.080.01 при Державному вищому навчальному закладі «Національний гірничий університет» за спеціальністю 08.00.01 – економічна теорія та історія економічної думки та отримав науковий ступінь доктора економічних наук.
  З 2014 року працює на посаді професора кафедри. У 2015 році отри-мав вчене звання професора. Виконував обов’язки заступника завідувача кафедри з навчального навантаження, здійснював керівництво науково-дослідною роботою студентів. Неодноразово керував студентами, які займа-ли призові місця на I етапі Всеукраїнських студентських олімпіад. 
  З 2015 року заступник головного редактора журналу «Проблеми економіки та політичної економії» - фахового видання МОН з економічних спеціальностей, яке з 2017 року включено до міжнародної наукометричної бази «Index Copernicus». Виконує функції наукового керівника держбюджетної наукової теми «Стратегія авангардизації національної економіки та її інноваційний менеджмент в умовах глобальної конкуренції». 
  Є членом Вченої ради факультету економіки та менеджменту НМетАУ, членом навчально-методичних комісій НМетАУ зі спеціальностей 035 «Філологія», 071 «Облік і оподаткування», 073 «Менеджмент». 
  Опублікував понад 200 наукових і науково-методичних праць. Неодноразово нагороджувався почесними грамотами на обласних конкурсах як автор кращих монографій та навчальних посібників, є автором кількох одноособових монографій («Фискальная политика: взгляд холиста» (Дніпропетровськ, 1998. – 288 с.), «Нова економіка: зміст та еволюція» (Дніпропетровськ, 2013. – 366 с.)) та співавтором декількох колективних монографій, багатьох підручників та навчальних посібників, які отримали гриф МОН України та Вченої ради НМетАУ. Викладає дисципліни: «Політична економія», «Мікроекономіка», «Макроекономіка», «Економіка», «Державне регулювання економіки», «Національна економіка», «Міжнародні стратегії економічно-го розвитку», «Управління міжнародною конкурентоспроможністю», «Управління міжнародною конкурентоспроможністю та зовнішньоекономічною діяльністю». 
 Неодноразово нагороджувався грамотами та відзнаками обласного керівництва та ректора академії.

 Google Scholar Citation:

Наукометричні ресурси: Google Scholar

 


facebook banner   twitter banner   youtube banner   instagramm banner
mon banner   banner osvita-dnepr   ДНУ ім. Олеся Гончара   Урядова гаряча лінія
(C) 2006-2019 nmetau.edu.ua

Візитка

Спеціальності

Співробітники

Новини

Освітнi програми

Наукова діяльність

Інформація для абітурієнтів

Всеукраїнська науково-практична конференція

Акредитація

Історія кафедри

Науковий журнал

Навчально-методична діяльність