Інститут промислових та бізнес технологій
Українського державного університету науки і технологій

Дипломування

1. Положення про організацію кваліфікаційних робіт.

2. ОПП «Міжнародна економіка» (перший (бакалаврський) рівень).

2.1. Тематика.

2.2.1. Методичні вказівки до виконання кваліфікаційних робіт бакалаврів ОПП «Міжнародна економіка» 2022.

2.2.2 Методичні вказівки до виконання кваліфікаційних робіт бакалаврів ОПП «Міжнародна економіка» 2023.

3. ОПП «Міжнародна економіка» (другий (магістерський) рівень).

3.1. Тематика.

3.2.1. Методичні вказівки до виконання кваліфікаційних робіт магістрантів ОПП «Міжнародна економіка» 2022.

3.2.2. Методичні вказівки до виконання кваліфікаційних робіт магістрантів ОПП «Міжнародна економіка» 2023.

3.3. Форма акту перевірки на наявність академічного плагіату.

3.4. Накази та розпорядження.

3.5. Графік захисту випускних робіт.