Інститут промислових та бізнес технологій
Українського державного університету науки і технологій

Архів новин


Додатки

20ver2021_ek902-16m.jpg (20ver2021_ek902-16m.jpg 399 kb)

20 вересня 2021 року відбулися перші організаційні збори магістрантів І-го курсу освітньо-професійної програми «Міжнародна економіка».

 


20 вересня 2021 року відбулися перші організаційні збори магістрантів І-го курсу освітньо-професійної програми «Міжнародна економіка».

  20 вересня 2021 року відбулися перші організаційні збори магістрантів І-го курсу освітньо-професійної програми «Міжнародна економіка». Із вітальним вступним словом до здобувачів звернувся завідувач кафедри В.М. Тарасевич. Особливу увагу він  приділив правилам внутрішнього розпорядку у НМетАУ, змісту та структурі Інтернет-сторінки випускової кафедри, засадам провадження та оn-line платформам дистанційного навчання, доцільності  залучення здобувачів  до роботи студентського наукового гуртка кафедри “Економічні системи:  національний та міжнародний вимір”, необхідності дотримання принципів академічної доброчесності. Виступ гаранта освітньої програми  - проф.  О.О. Завгородньої був присвячений основним моментам організації освітнього процесу та контролю набутих знань,  загальних засадам оцінювання навчальних здобутків студентів. Після цього магістранти мали можливість ознайомитися із базою вибіркових дисциплін освітньої програми «Міжнародна економіка» та визначатися із перевагами при формуванні  індивідуальних освітніх траєкторій.  

Освіта 04.10.2021.

lil_acv97227_amp_apos-mie.jpg (lil_acv97227_amp_apos-mie.jpg 25 kb)

Підручник «Сучасна міжнародна економіка» - об'єкт інтелектуальної власності!
У червні 2020 р. викладачі кафедри МЕПЕУ отримали авторське свідоцтво на підручник «Сучасна міжнародна економіка». - Дніпро: ПБП «Економіка», 2019. - 386 с.
Свідоцтво на реєстрацію авторського права на твір № 97227 від 15.04.2020 р. отримали наступні співавтори підручника «Сучасна міжнародна економіка»: Тарасевич В.М., Алсуф’єва О.О., Білоцерківець В.В., Завгородня О.О., Золотарьова О.В., Лебедєва В.К., Леонідов І.Л., Летуча О.В., Рябцева Н.В., Ткаченко Н.І., Фаїзова О.Л.
Освіта 30.06.2020.

23ver2021_iepeg.jpg (23ver2021_iepeg.jpg 197 kb)

23 вересня 2021 року відбулося чергове відкрите засідання груп забезпечення якості освітньо-професійних програм «Міжнародна економіка» (бакалаврський та магістерський рівні).

 23 вересня 2021 року відбулося чергове відкрите засідання груп забезпечення якості освітньо-професійних програм «Міжнародна економіка» (бакалаврський та магістерський рівні).

 

 

 

23 вересня 2021 року відбулося чергове відкрите засідання груп забезпечення якості освітньо-професійних програм «Міжнародна економіка» (бакалаврський та магістерський рівні). У межах порядку денного обговорювалися питання:  1) оновлення  складу груп забезпечення якості освітніх програм;   2)  обговорення підсумкових результатів визначення вибіркової складової освітнього контенту та опитування здобувачів щодо змісту й  якості викладання навчальних дисциплін  у минулому навчальному році; 3) напрями та форми посилення  практичної складової підготовки здобувачів; 4) аналіз навчально-методичного забезпечення програмних обов’язкових освітніх компонентів  та їх оновлення відповідно до рекомендацій стейкхолдерів.

Освіта 04.10.2021.

new_site_2023-04-09_image1.jpg (new_site_2023-04-09_image1.jpg 55 kb)

31 березня 2023 року відбулося чергове відкрите засідання груп забезпечення якості освітньо-професійних програм «Міжнародна економіка» (бакалаврський та магістерський рівні).

 

31 березня 2023 року відбулося чергове відкрите засідання груп забезпечення якості освітньо-професійних програм «Міжнародна економіка» (бакалаврський та магістерський рівні).

 31 березня 2023  року відбулося чергове відкрите засідання груп забезпечення якості освітньо-професійних  програм «Міжнародна економіка» (бакалаврський та магістерський рівні).  У межах порядку денного обговорювалися питання: 1)  про новації прийомної компанії 2023 року; 2) про організацію агітаційно-профорієнтаційної роботи серед потенційних абітурієнтів щодо вступу на освітні програми кафедри;  3) про узагальнені  результати анкетування стейкхолдерів-роботодавців та опитування науково-педагогічних працівників  у системі “Лідер”, похідні висновки та пропозиції щодо розвитку та удосконалення освітніх програм;  4)  про оновлення освітніх програм та  навчальних планів підготовки здобувачів.

 

Освіта 09.04.2023.

new_site_2023-04-09_image2.png (new_site_2023-04-09_image2.png 72 kb)

Новини наукового життя кафедри. У березні 2023 року викладачі, студенти та аспіранти кафедри прийняли участь у чисельних наукових заходах.

 

Новини наукового життя кафедри. У березні 2023 року викладачі, студенти та аспіранти кафедри прийняли участь у чисельних наукових заходах.

 У березні  2023 року  викладачі,  студенти та аспіранти  кафедри прийняли участь у чисельних наукових заходах, зокрема у  Всеукраїнській  інтернет-конференції «Економічна кібернетика: інструменти, моделі і методи інтелектуальної підтримки прийняття рішень» (м. Дніпро, 1-2 березня 2023 р.), V Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Управління проєктами, перспективи розвитку проєктного та нейроменеджменту,   інформаційних технологій управління, технологій створення та використання  об’єктів права інтелектуальної  власності, трансфер технологій» (Дніпро-Київ, 23 - 24 березня 2023 р.); Всеукраїнській науково-практичній Інтернет-конференції «Економічне відродження України: проблеми, виклики, перспективи» (30 березня 2023 року, м. Дніпро). На науковому семінарі кафедри були заслухані та обговорені доповіді  «Еволюційні механізми формування інноваційно-інформаційної економіки» ( доповідач – проф. О.О. Завгородня) та «Концепція навчання протягом життя в контексті переміни діяльності» (доповідач  -  проф. В.К. Лебедєва). На засіданні кафедри аспіранти  звітували  про власні навчальні та наукові здобутки за підсумками півріччя. У фокусі березневої зустрічі студентського наукового гуртка була проблематика валютних операцій у міжнародній економіці та підготовка до  конференції  «Молода академія  - 2023».

 

Наука 09.04.2023.

apokrytan_pl_.png (apokrytan_pl_.png 112 kb)

XVII Всеукраїнська науково-практична конференція "Покританівські читання" "Актуальні проблеми розвитку економічної теорії в умовах глобалізації".

 

XVII Всеукраїнська науково-практична конференція "Покританівські читання" "Актуальні проблеми розвитку економічної теорії в умовах глобалізації".

 2-3 грудня п.р. в Одеському національному економічному університеті відбулася XVII Всеукраїнська науково-практична конференція "Покританівські читання" "Актуальні проблеми розвитку економічної теорії в умовах глобалізації". В конференції прийняв участь і виступив з доповіддю "До проблем загальної теорії цінності" д.е.н., проф. В.М. Тарасевич.

Наука 05.12.2021.

k-rada_2.jpg (k-rada_2.jpg 30 kb)

Засідання Міжвідомчої координаційної ради з економічної теорії Національної академії наук України та Міністерства освіти і науки України.

 

Засідання Міжвідомчої координаційної ради з економічної теорії Національної академії наук України та Міністерства освіти і науки України.

 2 грудня п.р. в Київському національному економічному університеті імені Вадима Гетьмана відбулося засідання Міжвідомчої координаційної ради з економічної теорії Національної академії наук України та Міністерства освіти і науки України, присвячене обговоренню проблем місця і ролі економічної теорії у підготовці фахівців з економіки. У засіданні прийняли участь співголови Міжвідомчої ради - академік НАН України, директор Інституту економіки і прогнозування НАН України В.М. Геєць, доктор економічних наук, професор, ректор Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана Д.Г. Лук'яненко, провідні вчені-економісти України. На засіданні виступив д.е.н., проф. В.М. Тарасевич.

Освіта 05.12.2021

apseb_1.png (apseb_1.png 21 kb)

23 листопада 2020 р. підписано угоду про співпрацю Національної металургійної академії України та Громадської організації "Асоціація працівників сфери економічної безпеки".

 

23 листопада 2020 р. підписано угоду про співпрацю Національної металургійної академії України та Громадської організації "Асоціація працівників сфери економічної безпеки".

Угода ініційована кафедрою міжнародної економіки, політичної економії і управління (МЕПЕУ).

 Освіта 25.11.2020.


 "Асоціація працівників сфери економічної безпеки" зацікавлена у випускниках кафедри МЕПЕУ, сприятиме стажуванню викладачів, проходженню практики студентами та її інформаційному забезпеченню.

 

image_200905_pl__pl_.jpg (image_200905_pl__pl_.jpg 94 kb)

!5 вересня 2020 року за ініціативи Дніпровської торгово-промислової палати (ДТПП) відбувся вебінар "Як соціально відповідальна бізнес-практика сприяє конкурентоспроможності бізнесу".
Обговорювався український та європейський досвід впливу соціально відповідальної діяльності бізнесменів і підприємців на конкурентоспроможність бізнесу в контексті міжнародної торгівлі. Згідно угоди про співпрацю між НМетАУ та ДТПП в роботі вебінару прийняли участь Валентина Лебедєва - професор кафедри МЕПЕУ та Богдан Науменко - магістрант кафедри МЕПЕУ.

nimage2.png (nimage2.png 469 kb)

 Колектив кафедри міжнародної економіки, політичної економії та управління вітає колег, студентів, випускників та партнерів-стейкхолдерів з Новорічними та Різдвяними святами.

 


Колектив кафедри міжнародної економіки, політичної економії та управління вітає колег, студентів, випускників та партнерів-стейкхолдерів з Новорічними та Різдвяними святами.

 Бажаємо Вам,  Вашим рідним та близьким  миру,  щастя, здоров’я,  злагоди, добробуту, професійної та творчої самореалізації, життєрадісності, любові та поваги, оптимізму та енергії, щоб бути нездоланними та незалежно від обставин рухатися вперед.  Щиро дякуємо, що  були з нами протягом цього надскладного року та сподіваємося на плідну співпрацю в майбутньому. 

 

Інформаційні повідомлення 26.12.202

20210326-.jpg (20210326-.jpg 96 kb)

Викладачі кафедри МЕПЕУ прийняли участь у роботі педагогічного навчально-практичного семінару та отримали сертифікати.

 

Викладачі кафедри МЕПЕУ прийняли участь у роботі педагогічного навчально-практичного семінару та отримали сертифікати.

 Викладачі кафедри МЕПЕУ протягом 01.03.2021 - 26.03.2021 р. приймали участь у роботі педагогічного навчально-практичного семінару на тему "Організація підтримки студентів в умовах змішаного навчання" за напрямом 01 - "Освіта" з обсягом навчального часу 30 годин / 1 кредит ЄКТС.
 Протягом семінару опрацьовані питання:
1. Допомога студентам у роботі з навчальною платформою та інтегрованими до неї інструментами.
2. Навчання студентів ефективному читанню, правильному цитуванню використаних джерел та академічному письму.
3. Робота з мотивацією студентів на навчання у незвичних умовах.
4. Рекомендації студентам щодо організації робочого місця та уникнення перевтоми у процесі роботи за комп'ютером.
5. Навчання ефективному розподілу часу.
 Після успішного проведення цього семінару викладачі кафедри МЕПЕУ отримали відповідні сертифікати.

Освіта 21.04.2021.

lil_acv103966-tsviie-2021.png (lil_acv103966-tsviie-2021.png 433 kb)

Монографія «Цифровий вимір інноваційно-інформаційної економіки» - об'єкт інтелектуальної власності!

 

Монографія «Цифровий вимір інноваційно-інформаційної економіки» - об'єкт інтелектуальної власності!

У квітні 2021 р. викладачі кафедри МЕПЕУ отримали авторське свідоцтво на монографію «Цифровий вимір інноваційно-інформаційної економіки». - Дніпро: ПМП «Економіка», 2021, - 448 с.

 Наука 21.05.2021.

Свідоцтво на реєстрацію авторського права на твір № 103966 від 13.04.2021 р. отримали наступні співавтори монографії «Цифровий вимір інноваційно-інформаційної економіки»: Білоцерківець В.В., Завгородня О.О., Лебедєва В.К., Леонідов І.Л., Тарасевич В.М., Ясева М.О. 

image3-1.png (image3-1.png 170 kb)

19 червня 2023 року відбулося чергове засідання груп забезпечення якості освітньо-професійних програм «Міжнародна економіка».

 

19 червня 2023 року відбулося чергове засідання груп забезпечення якості освітньо-професійних програм «Міжнародна економіка».

 19 червня 2023 року відбулося чергове відкрите об’єднане засідання груп забезпечення якості освітньо-професійних програм «Міжнародна економіка» (бакалаврський та магістерський рівні).    У межах порядку денного обговорювалися питання: 1) ухвалення по завершенні громадського обговорення освітньо-професійної програми "Міжнародна економіка" зі спеціальності 051 – Економіка (рівні – бакалавр, магістр)  та  навчальні плани  підготовки здобувачів (денної та заочної форм навчання) на 2023-2024 навчальний рік зі змінами;  2) про результати анонімного  опитування здобувачів  щодо  навчальних дисциплін  та цьогорічних  випускників щодо якості освітньої програми;  3) моніторинг успішності та аналіз навчальних досягнень здобувачів вищої освіти за ОП МЕК у 2022-2023 н.р. (магістри);  4)  про стан та проблеми працевлаштування випускників ОП МЕК.  Про актуальні вимоги ринку праці до претендентів на посади економістів та їх врахування в освітній діяльності.

Освіта 10.07.2023.

Засідання студентського наукового гуртка. (stud_ne02.jpg 208 kb)

Засідання студентського наукового гуртка "Національна економіка України в умовах європейської інтеграції".

24.02.2020 р. на кафедрі МЕПЕУ відбулося чергове засідання студентського наукового гуртка "Національна економіка України в умовах європейської інтеграції" під керівництвом к.е.н., доц. Ткаченко Н.І.

 Була заслухана доповідь студентки 1 курсу факультету економіки та менеджменту (гр. ЕК02-19) Катерини Хмельницької на тему: «Особливості ранжування потреб домогосподарств в Україні», яка підготовлена під керівництвом д.е.н., проф. Білоцерківця В.В. Рекомендовано оформити доповідь у вигляді тез для участі у традиційній Всеукраїнській конференції НМетАУ «Молода академія-2020».

Наука 04.03.2020.

market-19-05-2021.png (market-19-05-2021.png 51 kb)

Участь у вебінарі європейських стейкхолдерів.

 

Участь у вебінарі європейських стейкхолдерів.

 19-20 травня 2021 року за ініціативи Дніпровської торгово-промислової палати (ДТПП) відбувся он-лайн вебінар "Сила маркетингу для промислових підприємств" на платформі ZOOM, який є частиною проекту «EU4Business: конкурентоспроможність та інтернаціоналізація МСП», що спільно фінансується Європейським Союзом та Урядом Німеччини, і реалізується федеральною компанією Deutsche Gesellschaft fur Internationale Zusammenarbeit (GIZ)GmbH. 
 Згідно угоди про співпрацю між НМетАУ та ДТПП в роботі професійно орієнтованого  вебінару прийняли участь Ігор Леонідов - доцент кафедри МЕПЕУ, Забродська Анна, Каретников Ігор, Корсунська Ольга, Литвиненко Яна, Однорог Антон - студенти магістратури кафедри МЕПЕУ.

 Освіта 21.05.2021

new_site_2023-07_2-1.jpg (new_site_2023-07_2-1.jpg 158 kb)

Вітаємо бакалаврів освітньої програми “Міжнародна економіка” з успішним захистом випускних кваліфікаційних робіт!

 

Вітаємо бакалаврів освітньої програми “Міжнародна економіка” з успішним захистом випускних кваліфікаційних робіт!

 30 червня 2023 року відбувся перший захист випускних кваліфікаційних робіт бакалаврів, які навчалися за освітньо-професійною програмою «Міжнародна економіка». Тематика випускних робіт охоплювала проблематику розвитку міжнародного франчайзингу, аналіз діяльності траснаціональних корпорацій та перспективи інтеграції вітчизняної fashion індустрії у світові ринки моди. За результатами захисту екзаменаційна комісія під головуванням директора ПП «Дніпро-Інтерсталь» Самойленка Є.Г. відзначила, що усі представлені бакалаврські роботи виконані на належному фаховому рівні й високо оцінила отримані результати.
 Ми пишаємося нашими випускниками і бажаємо їм подальших успіхів на життєвому шляху та його професійних стежках. Сподіваємося на зустріч в магістратурі!!!

 

Освіта 10.07.2023.

scopus_2022.png (scopus_2022.png 261 kb)

Вітаємо викладачів кафедри МЕПЕУ з публікацією у наукометричній базі Scopus!

 

Вітаємо викладачів кафедри МЕПЕУ з публікацією у наукометричній базі Scopus!

 У 2022 р. була опублікована стаття у наукометричній базі Scopus:
- к.е.н., доц. Леонідова І.Л., к.е.н., проф Лебедєвої В.К., д.е.н., проф Тарасевича В.М. (2022). Economic aspects of appropriation of intellectual product at context of transfer of educational technologies. – Economic Studies Journal, Volume 31 (2), p. 157-172. (Scopus, Q2)

Наука 13.03.2022.

new_site_2023-07_2-2.jpg (new_site_2023-07_2-2.jpg 181 kb)

avt-svid-2022.jpg (avt-svid-2022.jpg 57 kb)

Кафедра МЕПЕУ реєструє нові об'єкти інтелектуальної власності.

 

Кафедра МЕПЕУ реєструє нові об'єкти інтелектуальної власності.

 В лютому 2022 р. викладачі кафедри МЕПЕУ отримали авторські свідоцтва на монографію та методичну розробку. 

Наука 13.03.2022.

 Авторські свідоцтва отримали такі викладачі кафедри МЕПЕУ:
- Тарасевич В.М. за монографію «Теоретичний вимір інформаційно-цифрових феноменів в економіці»;
- Леонідов І.Л. за методичну розробку «Робоча програма виробничої практики студентів, які навчаються за освітньо-професійною програмою «Міжнародна економіка» зі спеціальності 051 – економіка (бакалаврський рівень)».

new_site_2023-07_2-3.jpg (new_site_2023-07_2-3.jpg 152 kb)

new_site_2023-07_2-4.jpg (new_site_2023-07_2-4.jpg 139 kb)

new_site_2023-07_1-2.jpg (new_site_2023-07_1-2.jpg 127 kb)

new_site_2023-07_1-1.jpg (new_site_2023-07_1-1.jpg 678 kb)

Співпраця із стейкхолдерами виводиться на новий рівень. 30 червня 2023 року відбувалася зустріч студентів ОП «Міжнародна економіка» із віце-президентом Дніпровської торгово-промислової палати (ДТПП) Жмуренком В.Г.

 

Співпраця із стейкхолдерами виводиться на новий рівень. 30 червня 2023 року відбувалася зустріч студентів ОП «Міжнародна економіка» із віце-президентом Дніпровської торгово-промислової палати (ДТПП) Жмуренком В.Г.

 Під час зустрічі із студентами Жмуренко В.Г. докладно зупинився на проблемах розвитку зовнішньоекономічної діяльності та міжнародного партнерства в економічній сфері між Україною та ЄС в повоєнний та післявоєнний періоди; підкреслив роль регіональних торгово-промислових палат у формуванні нової системи економічної дипломатії; поділився досвідом налагодження стосунків із закордонними партнерами та розповів про міжнародні проєкти, що наразі реалізуються за ініціативи та участі ДТПП. Окрема увага була приділена важливості та актуальності підготовки фахівців з міжнародної економіки для розбудови зовнішньоекономічної діяльності України та її регіонів.
 По завершенні зустрічі із керівництвом кафедри та гарантами освітніх програм були обговорені перспективи та напрями подальшого співробітництва.

Освіта 10.07.2023.

2023_gziaop01.png (2023_gziaop01.png 30 kb)

2023_vkr-01-27.jpg (2023_vkr-01-27.jpg 126 kb)

new_site_2023-02_01.jpg (new_site_2023-02_01.jpg 84 kb)

new_site_2023-02_02.jpg (new_site_2023-02_02.jpg 110 kb)

new_site_2023-02_03.jpg (new_site_2023-02_03.jpg 69 kb)

kpoliteco_18973.jpg (kpoliteco_18973.jpg 217 kb)

ukrlivmash.png (ukrlivmash.png 20 kb)

 Нові результати співпраці кафедри МЕПЕУ із стейкхолдерами.
 Угода про співпрацю між Національною металургійною академією України та ТОВ "УКРЛИВМАШ", ініційоване кафедрою міжнародної економіки, політичної економії і управління, підписано в липні 2020.
 "Українська ливарна машина" - товариство з обмеженою відповідальністю. Види діяльності: 46.09 - оптова торгівля іншими машинами й устаткуванням(основний), 41.10, 43.33, 46.14, 46.74, 46, 75, 70.22, 71.12 (інші).
Освіта 22.07.2020.

20210129_1.jpg (20210129_1.jpg 156 kb)

20210129_2.jpg (20210129_2.jpg 100 kb)

29 січня 2021 року відбувся захист дипломних робот магістрантів з освітньої - професійної програми "Міжнародна економіка".

 

29 січня 2021 року відбувся захист дипломних робот магістрантів з освітньої - професійної програми "Міжнародна економіка".

 29 січня 2021 року відбувся захист дипломних робот магістрантів, які навчалися за освітньої - професiйною програмою "Мiжнародна економiка", акредитованою НАЗЯВО. Щиро витаємо наших магiстрiв: Iгоря Бабуцького, Анастасiю Варшавську, Вадима Дядичко, Богдана Науменко, Анастасiю Пимоненко та Вiталiя Терентьева! Бажаємо подальших професійних успiхiв на їх життєвому шляху! Висока якiсть пiдготовлених дипломних робот - результат таланту та наполегливої працi магiстрантiв, а також турботи та компетентності їх наукових керiвникiв: проф. Тарасевича В.М., проф. Бiлоцеркiвця В.В., проф. Лебедєвої В.К., доц. Летучої О.В., доц. Леонiдова I.Л., яким висловлюємо щиру подяку!
 Колектив кафедри міжнародної економіки, політичною економію та управління.

 Освіта 02.02.2021.

20210129_3.jpg (20210129_3.jpg 69 kb)

str-vib-dnipro.jpg (str-vib-dnipro.jpg 289 kb)

Вийшла з друку монографія за участю проф. В.М. Тарасевича "Стратегічний вибір Дніпропетровщини".

 

Вийшла з друку монографія за участю проф. В.М. Тарасевича "Стратегічний вибір Дніпропетровщини".

 Завідувач кафедри МЕПЕУ проф. Тарасевич В.М. є автором "п.1.1. Тренди незалежної України: актуальні контексти та імперативи соціально-економічних реформ" монографії "Стратегічний вибір Дніпропетровщини: від сучасних реалій до бажаного майбутнього : монографія / за заг. та наук. ред. І.А. Чикаренко, Т.В. Маматової. -Дніпро: ДРІДУ НАДУ, 2021. - 162 с."

Наука 04.02.2021.


 В монографії досліджено основні тренди та тенденції розвитку України за період її незалежності, зокрема в аспекті етнонаціонального, цивілізаційного і глобального контекстів. Зроблено акцент на їх життєво важливих імперативах, недооцінювання яких загрожує безповоротною периферізацією національної економіки і суспільства. Охарактеризовано загальну методологію й особливості сучасного процесу розробки стратеги регіонального розвитку та підхід до обгрунтування ключових проблем області на основі результатів децентралізації та експертного опитування. За результатами досліджень, проведених у 2019 р., зокрема, щодо аналізу соціально-економічної ситуації в Дніпропетровській області, запропоновано сценарії її розвитку, визначено основні характеристики моделі переходу до інноваційного (інвестиційного та інфраструктурного) розвитку територій та громад, на підставі чого реалізовано стратегічний вибір Дніпропетровщини - сформульовано місію стратегічне бачення, стратегічні цілі та smart-спеціалізацію області З використанням результатів SWOT-аналізу запропоновано цільовий блок стратегії. Представлено результатний блок стратегії та охарактеризовано систему управління (моніторингу та оцінювання) її реалізацією. 
 Розраховано на науковців, державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування, депутатів обласної та місцевих рад, а також всіх тих, хто займається питаннями стратегічного планування розвитку українських сіл, селищ, міст, районів, регіонів. Матеріал також буде корисним для вивчення слухачами системи підготовки та підвищення кваліфікації у ДРІДУ НАДУ.

new2024-05-17_02.jpg (new2024-05-17_02.jpg 431 kb)

Щиро вітаємо Тарасевича В. М. з отриманням Диплому члена-кореспондента НАН України !

Щиро вітаємо Тарасевича В. М. з отриманням Диплому члена-кореспондента НАН України !

Диплом вручив Президент НАН України академік НАН України ЗАГОРОДНІЙ Анатолій Глібович.

Наука


Кафедра міжнародної економіки і соціально-гуманітарних дисциплін

new2024-05-17_03.jpg (new2024-05-17_03.jpg 815 kb)

new2024-05-17_04.jpg (new2024-05-17_04.jpg 591 kb)

countri-kowboy.gif (countri-kowboy.gif 108 kb)

german_forum.png (german_forum.png 49 kb)

1) 14 грудня 2020 року за ініціативи Дніпровської торгово-промислової палати (ДТПП) відбулася презентація Програми «Fit for Partnership with Germany».
2) Обговорювалися можливості розвитку коопераційних зв'язків із Німеччиною та Європою в цілому у розділах: бізнес–майстерня "Співпраця Україна – Німеччина, факти і тренди"; експертна дискусія «Як налагодити і розвивати успішне партнерство з німецькими колегами»; огляд “Успішні проєкти з німецькими партнерами: в чому секрети успіху?".

 Згідно угоди про співпрацю між НМетАУ та ДТПП в роботі професійно орієнтованої презентації прийняли участь Ігор Леонідов - доцент кафедри МЕПЕУ, Забродська Анна, Каретников Ігор, Красноруцька Ольга, Литвиненко Яна - студенти-магістранти кафедри МЕПЕУ, Білоцерківець Дмитро, Нечипас Альона - студенти-бакалавранти кафедри МЕПЕУ.

apokrytan.png (apokrytan.png 112 kb)

1) 02 грудня 2020 р. відбулася он-лайн конференція «ПОКРИТАНІВСЬКІ ЧИТАННЯ».

2) ХVІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Актуальні проблеми розвитку економічної теорії в умовах глобалізації» була присвячена 100-річчю від дня народження професора А.К. Покритана і проведена на базі Одеського національного економічного університету.
В пленарному засіданні конференції прийняв участь д.е.н.,проф. В.Н.Тарасевич з доповіддю «Щодо розвитку методу сходження від абстрактного до конкретного».new_2024-05_image4.png (new_2024-05_image4.png 76 kb)

Участь у Міжнародній науково-практичній конференції «Економіка в умовах цифрової трансформації: перспективи розвитку у ХХІ столітті».

Участь у Міжнародній науково-практичній конференції «Економіка в умовах цифрової трансформації: перспективи розвитку у ХХІ столітті».

 Завідувач кафедри МЕСГД, д.е.н., проф., чл.-кор. НАН України, Тарасевич В.М. виступив на Міжнародній науково-практичній конференції «Економіка в умовах цифрової трансформації: перспективи розвитку у ХХІ столітті».

 Захід відбувся на базі Державного торговельно-економічного університету 16 травня 2024 року.

Наука

Кафедра міжнародної економіки і соціально-гуманітарних дисциплін

new_2024-05_image5.png (new_2024-05_image5.png 345 kb)

new_2024-05_image1.png (new_2024-05_image1.png 141 kb)

Наш колега у редакційній колегії журналу Економіка України.

Наш колега у редакційній колегії журналу Економіка України.

 Завідувач кафедри МЕСГД, д.е.н., проф., чл.-кор. НАН України Тарасевич В.М. увійшов до складу оновленої редколегії журналу Економіка України.

Наука

Кафедра міжнародної економіки і соціально-гуманітарних дисциплін

захист дипломної роботи 2020.01.17 (img_20200117_140536.jpg 1303 kb)

 Відбувся перший захист магістерських дипломних робіт.
 Вітаємо Станислава Валерійовича Савчука з відмінним захистом магістерської дипломної роботи!

Освіта 28.01.2020.

kpoliteco_9794.png (kpoliteco_9794.png 261 kb)

Вітаємо викладачів кафедри МЕПЕУ з публікацією у журналі, номінованому в наукометричній базі Scopus!

 

Вітаємо викладачів кафедри МЕПЕУ з публікацією у журналі, номінованому в наукометричній базі Scopus!

Опублікована стаття в журналі "nternational Journalof Global Environmental Issues", індексованому в наукометричній базі Scopus:
- д.е.н., проф. Белоцерковець В.В., д.е.н., проф. Тарасевича В.М..
Develomentof economy digitalization: global and national dimensions in the pre-COVID and post-pandemic world. International Journalof Global Environmental Issues, 2022, 21 (2-4), pp. 276-302. (Scopus). Швейцарія.

 

Наука 16.11.2022.

risunok1_-_konferen_pokritam.jpg (risunok1_-_konferen_pokritam.jpg 302 kb)

imagi_01-09.png (imagi_01-09.png 53 kb)

Вітання кафедри МЕПЕУ з Днем знань та початком нового навчального року!

 

Вітання кафедри МЕПЕУ з Днем знань та початком нового навчального року!

 Шановні викладачі та дорогі студенти!
 Щиро вітаємо Вас з Днем знань та початком нового навчального року!
 Колектив кафедри міжнародної економіки, політичної економії та управління прикладає багато зусиль для підготовки господарської еліти України. Це означає, що випускники кафедри МЕПЕУ стають не лише висококваліфікованими економістами, але і умілими й ефективними господарями нашої незалежної держави та власного життя.
 Кафедра міжнародної економіки, політичної економії та управління Національної металургійної академії України є історично першою серед економічних кафедр вищих навчальних закладів Придніпровського регіону України. Під назвою «кафедра політичної економії та статистики» вона була заснована у 1912 р. у відповідності із «Тимчасовими правилами управління Єкатеринославським гірничим інститутом». У 1930 р. кафедра у повному складі була переведена до новоствореного вищого навчального закладу - Дніпропетровського металургійного інституту (з 1993 р. - Державна металургійна академія України, з 1999 р. – Національна металургійна академія України). Започаткування у 2018 р. навчання за магістерською освітньо-професійною програмою «Міжнародна економіка», відповідні істотні зміни та осучаснення переліку навчальних дисциплін кафедри обумовили доцільність її перейменування. У березні 2018 р. назву кафедри було змінено на кафедру міжнародної економіки, політичної економії та управління (далі - МЕПЕУ).
 Шановні майбутні студенти кафедри МЕПЕУ і Ваші Батьки, Ви безперечно праві, що обрали освітню програму «Міжнародна економіка». Колектив кафедри МЕПЕУ запевняє Вас, що ми прикладемо максимум зусиль для надання Вам найвищої якості університетської освіти, яка спирається на найновіше людиномірне знання. Викладачі кафедри МЕПЕУ готові разом з Вами напрацьовувати таке цілісне знання у рамках навчального процесу.
 Ще раз щиро дякуємо за Ваш правильний доленосний вибір!

З повагою,
колектив кафедри МЕПЕУ НМетАУ.

  Освіта 01.09.2021.

kpoliteco_11112.jpg (kpoliteco_11112.jpg 133 kb)

395253980_240016352411626_1121519240122731920_n__lbr_2_rbr_.jpg (395253980_240016352411626_1121519240122731920_n__lbr_2_rbr_.jpg 164 kb)

new_2024-05_8.png (new_2024-05_8.png 37 kb)

ВИСТУП НА МІЖНАРОДНОМУ ФОРУМІ

ВИСТУП НА МІЖНАРОДНОМУ ФОРУМІ

21-23 травня 2024 року на економічному факультеті Київського національного університету імені Тараса Шевченка відбувся Міжнародний форум EFBM 3.0 «Економіка. Фінанси. Бізнес. Управління. Від відновлення до зростання», на дослідницькій секції якого виступив В.М. Тарасевич. Тема доповіді: Знаннєво-інформаційно-цифрова революція та смарт-економіка". 

Наука

Кафедра міжнародної економіки і соціально-гуманітарних дисциплін

new_site_2023-04-20.jpg (new_site_2023-04-20.jpg 113 kb)

День кафедри.

 

День кафедри.

 Згідно плану заходів з організації профорієнтаційної роботи у 2022-2023 навчальному році по кафедрі МЕСГД в.о. завідувача кафедри В.М. Тарасевич, професор О.О.Завгородня та доцент О.Л. Фаізова провели "День кафедри" з випускниками та батьками СЗШ № 8, СШ № 134 гуманістичного навчання та виховання, ліцею № 142 ім. П’єра де Кубертена, СЗШ № 69, СЗШ № 50, НВК № 66. Заходи відбулися в режимі відеоконференцій наприкінці березня та на початку квітня. Майбутні абітурієнти та їх батьки отримали вичерпну інформацію щодо конкурентних переваг освітніх програм «Міжнародна економіка» (спеціальність 051 - Економіка), за якими кафедра здійснює підготовку бакалаврів та магістрів, перспектив працевлаштування, умов вступу до УДУНТ та навчання.

Освіта 17.04.2023.

image01.png (image01.png 665 kb)

19 жовтня 2022 року відбулися перші організаційні збори магістрантів І-го курсу освітньо-професійної програми «Міжнародна економіка» денної та заочної форм навчання.

 

19 жовтня 2022 року відбулися перші організаційні збори магістрантів І-го курсу освітньо-професійної програми «Міжнародна економіка» денної та заочної форм навчання.

 19 жовтня 2022 року відбулися перші організаційні збори магістрантів І-го курсу освітньо-професійної програми «Міжнародна економіка» (ОП). Із вітальним вступним словом до здобувачів звернувся завідувач кафедри В.М. Тарасевич. Особливу увагу він  приділив змісту та структурі Інтернет-сторінки випускової кафедри, засадам провадження та оn-line платформам дистанційного навчання, доцільності залучення здобувачів до наукової роботи. Виступ гаранта освітньої програми  - проф.  В.В. Білоцерківця був присвячений основним моментам організації освітнього процесу та контролю набутих знань, загальних засадам оцінювання навчальних здобутків студентів.  Приватний підприємець, випускник ОП 2020 року С.В.  Савчук ознайомив студентів із перспективами працевлаштування по завершенні навчання. Після цього магістранти мали можливість ознайомитися із базою вибіркових фахових дисциплін освітньої програми «Міжнародна економіка» та визначатися із  перевагами при формуванні  індивідуальних освітніх траєкторій. 

Освіта 21.11.2022.

novost1.jpg (novost1.jpg 112 kb)

image2.png (image2.png 158 kb)

Для викладачів та студентів кафедри міжнародної економіки, політичної економії та управління жовтень 2022 року виявився багатим на наукові події.

 

Для викладачів та студентів кафедри міжнародної економіки, політичної економії та управління жовтень 2022 року виявився багатим на наукові події.

 Для викладачів та студентів кафедри міжнародної економіки, політичної економії та управління жовтень 2022 року виявився багатим на наукові події. За їх участю відбулися IX Міжнародна науково-практична конференція «Стратегія розвитку України: Фінансово-економічний та гуманітарний аспекти» (17 жовтня 2022 року, м. Київ, учасники – проф. В.В. Білоцерківець,  проф. О.О. Завгородня)   та   Всеукраїнській науково-практичній конференції «Бухгалтерський облік, контроль та аналіз в умовах інституційних  змін»  (27 жовтня 2022 р., м. Полтава, учасники -   – проф. В.В. Білоцерківець,  проф. О.О. Завгородня, магістранти Н. Ісламов та Н. Зіберова).   Аспіранти  кафедри першого року навчання  остаточно визначилися із  напрямками наукових  досліджень  та темами дисертаційних робіт. На засіданні студентського наукового гуртка «Економічні системи: національний і міжнародний вимір»  була заслухана доповідь магістранта М. Бурковського «Оптимізація експортної діяльності металургійної промисловості України», що  викликала жвавий інтерес та тривалу online дискусію.

Наука 21.11.2022.


 

novost1-31.jpg (novost1-31.jpg 256 kb)

novost1_-_21.jpg (novost1_-_21.jpg 200 kb)

kpoliteco_17821.jpg (kpoliteco_17821.jpg 200 kb)

kpoliteco_12164.jpg (kpoliteco_12164.jpg 200 kb)

presentation_ie_2022.pdf (presentation_ie_2022.pdf 3000 kb)

2023_tsurkanova_diplom_peremozhets_konkursu.jpg (2023_tsurkanova_diplom_peremozhets_konkursu.jpg 2513 kb)

foto210910_2.png (foto210910_2.png 87 kb)

 21 вересня 2020 року  відбулися організаційні збори магістрантів першого курсу освітньої програми «Міжнародна економіка».

Із вітальним вступним словом до здобувачів звернувся гарант освітньої  програми -  проф. В.М. Тарасевич. Виступили: виконуюча обов’язки голови ради студентського самоврядування академії А. Матвійчук, куратор групи доц. І.Л. Леонідов,  доц. Н.І. Ткаченко із запрошенням студентів долучитися до активної роботи наукового гуртка «Економічні системи:  національний та міжнародний виміри», проф. О.О. Завгородня із презентацією бази вибіркових професійних дисциплін освітньої програми «Міжнародна економіка».

21 вересня 2020 року  відбулися організаційні збори магістрантів І-го курсу освітньої програми «Міжнародна економіка». Із вітальним вступним словом до здобувачів звернувся гарант освітньої програми, проф. В.М. Тарасевич. У його промові, насамперед, висвітлювалися основні моменти організації та регламент освітнього процесу за програмою,  наголошувалося на необхідності дотримання принципів академічної доброчесності. Виступ першого заступника голови ради студентського самоврядування академії А. Матвійчук був присвячений правам та обов’язкам студентів НМетАУ, можливостям організації студентського дозвілля.  Куратор групи -  доц. І.Л. Леонідов приділив увагу правилам внутрішнього  розпорядку у НМетАУ, змісту та структурі Інтернет-сторінки випускової кафедри, правилам поведінки студентів у період дії карантинного  режиму, засадам провадження та оn-line платформам дистанційної форми навчання. Доц. Н.І Ткаченко зупинилася на науковій  складовій  процесу підготовки майбутніх магістрів з економіки  та запросила студентів приєднатися до активної роботи  наукового  гуртка «Економічні системи:  національний та міжнародний виміри». Після цього магістранти мали можливість ознайомитися із базою  вибіркових дисциплін освітньої програми «Міжнародна економіка» та визначатися із власними перевагами щодо  формування індивідуальних освітніх траєкторій.

2023_vseukrayinskiy_konkurs_kiyiv_tsurkanova.jpg (2023_vseukrayinskiy_konkurs_kiyiv_tsurkanova.jpg 350 kb)

foto210912.jpg (foto210912.jpg 52 kb)

dnepro-ttp.png (dnepro-ttp.png 29 kb)

 Співпраця кафедри МЕПЕУ із стейкхолдерами.
 Угода про співпрацю між Національною металургійною академією України та Дніпропетровською торгово-промисловою палатою, ініційоване кафедрою міжнародної економіки, політичної економії і управління, підписано в грудні 2019.
 Дніпропетровська торгово-промислова палата є недержавною не прибутковою самокерованою організацією, що на добровільних засадах об'єднала юридичних осіб, громадян-підприємців, а також їх союзи. Дніпропетровська ТПП зацікавлена у випускниках кафедри МЕПЕУ, здатних працювати в підрозділах : зовнішньоекономічних зв'язків та інвестицій, сертифікації, експертизи товарів, а також товарів подвійного призначення, митних послуг та ін.
Інформаційні повідомлення 12.01.2020.

cv-ap-00.png (cv-ap-00.png 82 kb)

Кафедра МЕПЕУ реєструє нові об'єкти інтелектуальної власності.
В грудні 2019 р. викладачі кафедри МЕПЕУ отримали авторські свідоцтва на монографії:
"Фундаментальна економічна наука: універсумність змісту та розвитку", "Інноваційно - інформаційна економіка: зміст, динаміка, регулювання", "Євроінтеграційний вимір національної економіки України".
Авторські свідоцтва отримали такі викладачі кафедри МЕПЕУ:
- Тарасевич В.М. за монографію «Фундаментальна економічна наука: універсумність змісту та розвитку»;
- Тарсевич В.М., Білоцерківець В.В., Завгородня О.О., Лебедєва В.К., Леонідов І.Л., Ясева М.О. за монографію «Інноваційно-інформаційна економіка: зміст, динаміка, регулювання»;
- Тарасевич В.М., Білоцерківець В.В., Завгородня О.О., Лебедєва В.К., Золотарьова О.В., Леонідов І.Л., Летуча О.В., Ткаченко Н.І., Алсуф’єва О.О., Ткаченко І.Д. за монографію «Євроінтеграційний вимір національної економіки України».
Наука 12.01.2020.

img_20230304_202618_100.jpg (img_20230304_202618_100.jpg 122 kb)

День відкритих дверей УДУНТ - 4 березня.

 

День відкритих дверей УДУНТ - 4 березня.

 Колектив кафедри міжнародної економіки і соціально-гуманітирних дисциплін та студенти, що навчаються за освітньо-професійною програмою "Міжнародна економіка" (спеціальність 051-Економіка) поспілкувалися з абітурієнтами, їх батьками та друзями щодо змісту та цілей програми, перспектив та конкурентних переваг наших випускників, їх особливого місця та ролі у післявоєнній розбудові України та її Євроінтеграції. 

Освіта 07.03.2023.

img_20230304_202618_200.jpg (img_20230304_202618_200.jpg 256 kb)

uaem-logo.jpg (uaem-logo.jpg 27 kb)

1) Збори Української Асоціації економістів-міжнародників.
2) 23 грудня 2020 року відбулися он-лайн збори Української Асоціації економістів-міжнародників (УАЕМ) на яких розглядалися підсумки роботи асоціації за 3 останні роки і напрямки її майбутньої діяльності.

Членом Ради асоціації обрано В.М.Тарасевича, д.е.н., професора зав. кафедри МЕПЕУ.

img_20230304_202618_300.jpg (img_20230304_202618_300.jpg 70 kb)

acv93928_amp_apos-fmen.jpg (acv93928_amp_apos-fmen.jpg 387 kb)

Навчальний посібник "Філософія та методологія економічної науки" - об'єкт інтелектуальної власності!
В лютому 2020 р. викладачі кафедри МЕПЕУ отримали авторське свідоцтво на навчальний посібник "Філософія та методологія економічної науки". - Дніпро: ПБП «Економіка», 2019, - 160 с.
Свідоцтво на реєстрацію авторського права на твір № 93928 від 13.11.2019 р. отримали наступні співавтори навчального посібника "Філософія та методологія економічної науки": Тарасевич В.М., Білоцерківець В.В., Завгородня О.О., Лебедєва В.К., Леонідов І.Л., Летуча О.В., Ткаченко Н.І.
Освіта 27.02.2020.

conf-brest.png (conf-brest.png 120 kb)

VIII МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ.

 

VIII МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ.

 VIII міжнародна науково-практична конференція «Інновації: від теорії до практики» відбулася 21-22 жовтня 2021 року на базі ЗАТ «Брестський науково-технологічний парк» і НО Брестський державний технічний університет.

Освіта 09.11.2021.


 Співзасновниками науково-практичної конференції є:
Національна металургійна академія України (м. Дніпро)
Комітет економіки Брестського обласного виконавського комітету (м. Брест, Республіка Білорусь)
ЗАТ "Брестський науково-технічний парк" (м. Брест, Республіка Білорусь)
Економічний факультет НО "Брестський державний технічний університет" (м. Брест Республіка Білорусь)
ДЗО "Інститут бізнесу Білоруського державного університету" (м. Мінськ, Республіка Білорусь)
Академія Праці і Соціальних Стосунків (м. Москва, Російська Федерація)
Університет Марії Кюрі Склодовской, економічний факультет (м. Люблін, Республіка Польща)
Інститут будівництва і архітектури імені В. А. Шумілова Іжевського державного технічного університету імені М.Т. Калашникова (м. Іжевськ, Російська Федерація)
Варшавський політехнічний університет, факультет управління (м. Варшава, Республіка Польща)
Державна вища техніко-економічна школа (р. Ярослав, Республіка Польща)
Вища Державна Школа в р. Бяла-Подляска (р. Бяла-Подляска Республіка Польща) Громадська Академія Наук (м. Варшава, Республіка Польща)
Пермський національний дослідницький політехнічний університет (м. Перм, Російська Федерація)

img_20230305_092313_400.jpg (img_20230305_092313_400.jpg 550 kb)

img_20230304_202618_500.jpg (img_20230304_202618_500.jpg 338 kb)

gramota-image_3.png (gramota-image_3.png 113 kb)

Вітаємо із нагородою!

 

Вітаємо із нагородою!

 За високі показники науково-педагогічної діяльності у 2020-2021 навчальному році грамотою нагороджено професора кафедри міжнародної економіки, політичної економії та управління Олену Олександрівну Завгородню. Другий рік поспіль вона займає 2-ге місце у рейтингу за річними підсумками роботи серед професорів НМетАУ.

Інформаційні повідомлення 16.01.2022.

 

erasmus_plas.png (erasmus_plas.png 38 kb)

Участь в опитуванні міжнародного проекту Erasmus+.

 

Участь в опитуванні міжнародного проекту Erasmus+.

 Студент групи ЕК02-16м Фролов І.І. прийняв участь у Всеукраїнському онлайн-опитуванні "Ціннісні орієнтири українського студентства", що здійснюється APREI в рамках міжнародного проекту Erasmus+.
 Проект Erasmus+ - це напрям ім.Жана Моне: 620395-EPP-1-2020-1-UA-EPPJMO-SUPPA «ЄС-Східне партнерство:Майбутні шляхи активізації спільних ініціатив академічних та громадянських Спільнот в Україні».
 Головним результатом дослідження Української Асоціації Викладачів та Дослідників Європейської Інтеграції (APREI) буде розробка ефективної стратегії комунікації проєвропейських ціннісних орієнтацій українського студентства.

Освіта 20.04.2021.

image_n2-1.jpg (image_n2-1.jpg 174 kb)

10 жовтня 2022 року відбулося чергове засідання груп забезпечення якості освітньо-професійних програм «Міжнародна економіка».

 

10 жовтня 2022 року відбулося чергове засідання груп забезпечення якості освітньо-професійних програм «Міжнародна економіка».

10 жовтня 2022 року відбулося чергове відкрите засідання груп забезпечення якості освітньо-професійних програм «Міжнародна економіка» (бакалаврський та магістерський рівні). У межах порядку денного обговорювалися питання: 1) результати приймальної компанії 2022-2023 н.р. та динаміка контингенту здобувачів освітніх програм (OП) кафедри; 2)   оновлення та формування бази  вибіркових дисциплін циклу професійної підготовки  за ОП кафедри  на 2022-2023 н.р.; 3)  напрями та форми посилення  практичної складової підготовки здобувачів; 4) аналіз кадрового, методичного та матеріально-технічного забезпечення освітніх програм кафедри; 5) різне: новації  в організації  виконання, захисту та оцінювання випускних  кваліфікаційних робіт. 

Інформаційні повідомлення 11.10.2022.

https://nmetau.edu.ua/ua/mdiv/i2020/p-3/e4221

image_n1.gif (image_n1.gif 17 kb)

Успішне завершення та підсумки переддипломної практики.

 

Успішне завершення та підсумки переддипломної практики.

30 вересня 2022 р. відбувся захист звітів  з переддипломної  практики магістрантів кафедри,  підведено та проаналізовано її підсумки. Усі студенти вчасно впоралися із завданнями, зібрали достатні матеріали для виконання  кваліфікаційних робіт та отримали схвальні відзиви  від керівників за результатами практики. Окремим здобувачам було додатково надано рекомендації щодо доцільності коригування назв тем випускних робіт. Передостанній крок на шляху до отримання освітнього ступеня “Магістр з економіки” за освітньою  програмою “Міжнародна економіка”  успішно  пройдений. 

Інформаційні повідомлення 11.10.2022.

 

stud_ne01---.jpg (stud_ne01---.jpg 14 kb)

km2020-10.jpg (km2020-10.jpg 101 kb)

 1) Вийшла з друку стаття професорів кафедри МЕПЕУ в газеті "Кадри металургії".

2) Стаття професорів кафедри МЕПЕУ Завгородньої О.О. та Лебедєвої В.К. "Підготовка економістів міжнародників у НМетАУ: впевненими кроками у майбутнє" опублікована в 10 номері газети "Кадри металургії" за грудень 2020 р.

image_n2-2.png (image_n2-2.png 41 kb)

image_3-1.png (image_3-1.png 262 kb)

 

Запрошуємо до участі в конференції здобувачів вищої освіти та молодих учених.

Українська асоціація Економістів-Міжнародників за участі університетів-партнерів запрошує молодих вчених, аспірантів та студентів прийняти участь у ХХХІIІ Міжнародній науково-практичній конференції «Трансформація економічних систем та інститутів у нових геостратегічних реаліях», яка відбудеться 28-29 листопада 2022 р.
(http://www.ugouaem.com/news/33_konfrenecia_2022.html#!prettyPhoto[gallery1]/0/ )

Інформаційні повідомлення 11.10.2022.

praktika_1.png (praktika_1.png 40 kb)

Організаційні збори студентів груп ЕК902-15м, присвячені організації та проходженню переддипломної практики.

News icon

 Згідно з графіком учбового процесу студенти заочного факультету гр. ЕК902-15М, що навчаються за ОКР «Магістр» спеціальності 051 – Економіка ОП «Міжнародна економіка», були направлені для проходження переддипломної практики з 01 вересня по 27 вересня 2021 р. на НМетАУ, кафедру міжнародної економіки, політичної економії та управління, м. Дніпро. 
 01.09.2021 р. на кафедрі міжнародної економіки, політичної економії та управління відбулися зібрання студентів-магістрантів, яким затвердили теми випускних робіт і керівників практики.

new_site_2023-03-11_6487321.jpg (new_site_2023-03-11_6487321.jpg 272 kb)

11 березня кафедра МЕСГД прийняла участь у відеоконференції "День професії".

 

11 березня кафедра МЕСГД прийняла участь у відеоконференції "День професії".

 Зустріч з абітурієнтами та випускниками факультету економіки і менеджменту ІПБТ УДУНТ організувала в.о. декана Олена БОЖАНОВА.
В.о. завідувача випускової кафедри міжнародної економіки і соціально-гуманітарних дисциплін професор Віктор ТАРАСЕВИЧ презентував освітні програми "Міжнародна економіка" (спеціальність 051 Економіка), за якими кафедра здійснює підготовку бакалаврів та магістрів.
В організаційному заході прийняли участь завідувачі інших випускових кафедр факультету та гаранти освітніх програм, які розповіли про свої спеціальності та освітні програми, перспективи працевлаштування та конкурентні переваги випускників, відповіли на запитання гостей конференції.

Освіта 13.03.2023.

new_site_2023-03-11_6487322.jpg (new_site_2023-03-11_6487322.jpg 351 kb)

new_site_2023-03-11_6487323.jpg (new_site_2023-03-11_6487323.jpg 402 kb)

new_site_2023-03-11_6487324.jpg (new_site_2023-03-11_6487324.jpg 264 kb)

new_2023-11_01.jpg (new_2023-11_01.jpg 503 kb)

Обрання за конкурсом завідувача кафедри.

Обрання за конкурсом завідувача кафедри.

 22 листопада 2023 року відбулися збори трудового колективу кафедри. У межах порядку денного обговорювалося питання  «Розгляд та надання рекомендації для обрання претендента – д.е.н., проф. Віктора Миколайовича Тарасевича на заміщення вакантної  посади завідувача кафедри  міжнародної економіки і соціально-гуманітарних дисциплін факультету економіки і менеджменту ННІ ІПБТ УДУНТ».  Під час жвавих обговорень проф. В.В. Білоцерківець, проф. І.А. Побочий, проф. В.К. Лебедєва та доц.  О.Л. Фаізова  надали схвальну характеристику претенденту  та позитивно оцінили пропоновану їм стратегічну програму розвитку кафедри. За результатами таємного голосування було ухвалено рішення  рекомендувати  Вченій раді УДУНТ кандидатуру В.М. Тарасевича для обрання на посаду завідувача кафедри МЕСГД.
 Пізніше,  цього ж дня проф. В.М. Тарасевич отримав підтримку та відповідні рекомендації  від колег та студентів  -  делегатів конференції трудового колективу факультету економіки і менеджменту.

Інформаційні повідомлення 

new_2023-11_02.jpg (new_2023-11_02.jpg 290 kb)

new_2023-11_03.jpg (new_2023-11_03.jpg 411 kb)

mepeu-magi.jpg (mepeu-magi.jpg 45 kb)

28 грудня 2020 р. відбулося об’єднане засідання кафедри МЕПЕУ та груп забезпечення якості освітніх програм кафедри

28 грудня 2020 р. відбулося об’єднане засідання кафедри МЕПЕУ та груп забезпечення якості освітніх програм кафедри

 28 грудня 2020 р. відбулося об’єднане засідання кафедри МЕПЕУ та груп забезпечення якості освітніх програм кафедри, сфокусоване на підсумкових результатах акредитаційної експертизи магістерської освітньо-професійної  програми «Міжнародна економіка» та плані заходів з удосконалення освітнього процесу  за  рекомендаціями  НАЗЯВО.

Освіта 07.01.2021.

 На початку голова засідання, завідувач кафедри, гарант програми, проф. В.М. Тарасевич проінформував колектив кафедри, що освітньо-професійна програма «Міжнародна економіка» другого (магістерського) рівня вищої освіти зі спеціальності 051 «Економіка» відповідно до рішення Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти від 15.12.2020 р. (додаток до протоколу №24 (41)) була акредитована на п'ять років. За результатами обговорення було ухвалено план дій з удосконалення освітнього процесу за рекомендаціями НАЗЯВО. 
 У межах порядку денного також розглядалися питання щодо створення кафедрального репозиторію випускових робіт здобувачів, стану виконання магістрантами кваліфікаційних робіт, обговорювалася можливість проведення захисту цих робіт у відкритому режимі із дистанційним залученням стейкхолдерів – роботодавців та їх представників. Особлива увага приділялася перебігу вступної агітаційної компанії та її проміжним результатам.

pepe2017_amp_apos-01two01-00--.jpg (pepe2017_amp_apos-01two01-00--.jpg 12 kb)

Оновлено склад редакційної ради журналу «Проблеми економіки та політичної економії».
Відповідно до вимог включення журналу до переліку наукових фахових видань України відбулося оновлення складу редакційної ради.

Членами редакційної ради стали:
Бажал Юрій Миколайович, д. е. н., проф.,
Національний університет «Києво-Могилянська академія»;
Базилевич Віктор Дмитрович, чл.-кор. НАН України, д. е. н., проф., Київський національний університет ім. Т. Шевченка;
Білоцерківець Володимир Вікторович, д. е. н., проф.,
Національна металургійна академія України
(заступник головного редактора);
Бодров Володимир Григорович, д. е. н., проф.,
Університет державної фіскальної служби України;
Вагонова Олександра Григорівна, д. е. н., проф.,
Національний ТУ «Дніпровська політехніка»;
Гриценко Андрій Андрійович, чл.-кор. НАН України, д. е. н., проф., ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН України»;
Довбня Світлана Борисівна, д. е. н., проф.,
Національна металургійна академія України;
Завгородня Олена Олександрівна, д. е. н., проф.,
Національна металургійна академія України;
Задорожний Григорій Васильович, д. е. н., проф.,
Харківський національний університет ім. В. Н. Каразіна;
Звєряков Михайло Іванович, чл.-кор. НАН України, д. е. н., проф., Одеський національний економічний університет;
Іздебскі Вальдемар, д. е. н., проф.,
Варшавський політехнічний університет, Республіка Польща;
Ковальчук Костянтин Федорович, д. е. н., проф.,
Національна металургійна академія України;
Король Григорета Олександрівна, к. е. н., проф.,
Національна металургійна академія України;
Козенков Дмитро Євгенович, к. е. н., проф.,
Національна металургійна академія України;
Лебедєва Валентина Костянтинівна, к. е. н., проф.,
Національна металургійна академія України;
Москаленко Олександра Миколаївна, д. е. н., проф.,
Київський національний економічний університет ім. В. Гетьмана;
Савчук Лариса Миколаївна, к. е. н., проф.,
Національна металургійна академія України;
Соловій Ігор Павлович, д. е. н., проф.,
Національний лісотехнічний університет України;
Тарасевич Віктор Миколайович, д. е. н., проф.,
Національна металургійна академія України (головний редактор);
Шинкарук Лідія Василівна, чл.-кор. НАН України, д. е. н., проф.,
Національний університет біоресурсів і природокористування України;
Яковенко Лариса Іванівна, д. е. н., проф.,
Полтавський національний педагогічний університет ім. В. Г. Короленка (заступник головного редактора);
Членами міжнародної Редакційної ради стали:
Алієв Урак Жолмурзайович, д. е. н., проф.,
освітня корпорація «Туран», університет «Туран-Астана», м. Астана, Республіка Казахстан;
Білорус Олег Григорович, академік НАН України, д. е. н., проф., ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН України»;
Габбер Юзеф Антоній, д. е. н., проф.,
Вища школа банківництва, м. Познань, Республіка Польща;
Геєць Валерій Михайлович, академік НАН України, д. е. н., проф., ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН України»;
Лемещенко Петро Сергійович, д. е. н., проф., Білоруський державний університет, м. Мінськ, Республіка Білорусь;
Савчук Володимир Сафронович, чл.-кор. НАН України, д. е. н., проф., Київський національний економічний університет ім. В. Гетьмана;
Шлюсарчик Богуслав, д. е. н., проф., Жешувський університет, Республіка Польща.
Наука 01.04.2020.

mono-ddiie.jpg (mono-ddiie.jpg 171 kb)

Вийшла з друку монографія "Цифровий вимір інноваційно-інформаційної економіки".

 

Вийшла з друку монографія "Цифровий вимір інноваційно-інформаційної економіки".

 

Монографія підготовлена в рамках Європейського проекту за програмою Erasmus + «Посилення ролі ЗВО в промисловій трансформації в контексті парадигми Industry 4.0 в Грузії та Україні» 609939-ЕРР-1-2019-1-ВЕ-ЕРРКА2-СВНE-J.

 Авторами окремих підрозділів видання є: д.е.н., проф. Тарасевич В.М. (редактор) - передмова, розділи І, II, ІІІ, IV, V, висновки; д.е.н., проф. Білоцерківець В.В. - розділи І, ІІІ; д.е.н. проф. Завгородня О.О. - розділи І, IV, V; к.е.н., проф. Лебедєва В.К. - розділ III; к.е.н., доц. Леонідов І.Л. - розділ III; к.е.н. Ясева М.О. - розділ III.

Монографія присвячена проблематиці цифрового виміру інноваційно-інформаційної економіки постіндустріального типу в контексті європейського вибору України в умовах сучасної кореволюції та глобальних трансформацій. На основі інтеграції еволюційного, синергетичного, діяльнісного, холістичного, автопоетичного і ризомного методів досліджено витоки, підвалини, форми, результати і перспективи цифровізації економіки та суспільства; змістовні характеристики цифрової інноваційно-інформаційної економіки як нової та авангардної; діалектика належності та набуття, поліформізм і мережевий характер привласнення інноваційно-інформаційного інтелектуального продукту; особливості субстанції та формування вартості й ціни інноваційно-інформаційного інтелектуального товару, в тому числі на різних стадіях його життєвого циклу та ринках. Увагу акцентовано на еволюційному змісті інноваційно-інформаційної динаміки, її економіко-генетичних засадах, носіях, рушійних силах і креативиому потенціалі відкритості, а також особливостях національної інноваційно-інформаційної системи, її параметрах порядку, факторах і оцінках ефективності, регуляторних можливостях щодо забезпечення випереджаючого розвитку цифрової інноваційно-інформаційної економіки в Україні.
Для науковців, викладачів, аспірантів, студентів, державних службовців, підприємців, всіх, хто цікавиться проблематикою постнекласичної економічної науки.

Наука 12.01.2021.

new_2023-06_1.png (new_2023-06_1.png 49 kb)

У фокусі уваги - підвищення професійної майстерності викладачів кафедри.

 

У фокусі уваги - підвищення професійної майстерності викладачів кафедри.

 В.о. завідувача кафедри, професор Віктор Тарасевич  пройшов підвищення кваліфікації за програмою Всеукраїнського семінару «Соціальна і здоров’язбережувальна освітня галузь: особливості провадження», який відбувся в онлайн-режімі 12.04.2023 року на базі Державної наукової установи «Інститут модернізації змісту освіти». Теоретико-методичні знання та практичні навички, набуті за результатами участі у програмі, стануться у добрій нагоді для провадження освітньої діяльності та підготовки здобувачів за спеціальністю 051 - Економіка з галузі знань 05 – Соціальні та поведінкові науки.

Освіта 05.06.2023.

official_promo.jpg (official_promo.jpg 752 kb)

1) 02 березня 2021 року за ініціативи Дніпровської торгово-промислової палати (ДТПП) відбулися віртуальні B2B зустрічі в рамках заходу «The 2nd Edition of Virtual Qatar Matchmaking Event 2021».
2) В заході «Нова можливість від мережі Enterprise Europe Network!» об'єдналися виробники та організації за різними напрямками: будівництво, будівельні матеріали, хімікати та електрообладнання; пластик та упаковка; харчові продукти та напої; паперова галузь; товари народного споживання; фармація, охорона здоров'я, медичне обладнання; стартапи.

Згідно угоди про співпрацю між НМетАУ та ДТПП в роботі професійно орієнтованої зустрічі прийняли участь Ігор Леонідов - доцент кафедри МЕПЕУ, Забродська Анна, Каретников Ігор, Литвиненко Яна - студенти-магістранти кафедри МЕПЕУ.

new_2023-06_2.png (new_2023-06_2.png 757 kb)

Підтримка та розвиток співпраці й дружніх стосунків з колегами з Університету митної справи та фінансів.

 

Підтримка та розвиток співпраці й дружніх стосунків з колегами з Університету митної справи та фінансів.

 25 квітня 2023 року завідувач кафедри, професор  Віктор Тарасевич прийняв участь у відкритті персональної експозиції та презентації наукових досягнень заслуженого діяча науки і техніки України, розробника законодавчих актів з питань акціонерного управління та інвестиційної діяльності, завідувача кафедри менеджменту зовнішньоекономічної діяльності, доктора економічних наук, професора Юрія Петруні. У своїй промові проф. В. Тарасевич, розповів про спільні успішно реалізовані проєкти з підготовки підручників та навчальних посібників, висвітлив основні наукові здобутки свого колеги, приділивши значну увагу філософії й принципам, з якими іменник урочистого зібрання реалізує свій блискучий талант науковця.

Освіта 05.06.2023

ukr-tur.png (ukr-tur.png 118 kb)

new_2023-06_3.png (new_2023-06_3.png 1201 kb)

olimpia-031.jpg (olimpia-031.jpg 4 kb)

І тур Всеукраїнської олімпіади з дисципліни "Економічна теорія" та "Міжнародна економіка" проведено 22 вересня 2020 року о 09-45 в ауд. 302.
З метою підвищення якості підготовки кваліфікованих фахівців, пошуку обдарованої студентської молоді, стимулювання їх творчої праці та врахування особистої траєкторії розвитку студенти факультету економіки та менеджменту НМетАУ прийняли участь у І турі Всеукраїнської олімпіади з економічної теорії та міжнародної економіки.
Серед 51 учасників обрано трьох переможців:
перше місце здобули студенти ІІ курсу: Блошко Микита Дмитрович (гр. ФК01-19), Дідус Олександр Михайлович (гр. ЕК01-19);
друге місце посів студент ІІ курсу: Моісеєв Максим Віталійович (гр. ОА01-19).
Вітаємо Блошко М.Д. та Дідуса О.М. з перемогою та бажаємо гідно представити НМетАУ під час проведення ІІ туру Всеукраїнської олімпіади з економічної теорії, який відбудеться на базі Одеського національного університету імені І.І. Мечникова в квітні 2021 р.
Освіта 15.10.2020.

scopus2.jpg (scopus2.jpg 7 kb)

1) Вітаємо викладачів кафедри МЕПЕУ з публікаціями у наукометричній базі Scopus!

2) У 2020 р. були опубліковані статті у наукометричній базі Scopus:

- д.е.н., проф Завгородньої О.О. "Use of balanced scorecard for enterprise competitiveness assessment" //Journal of Advanced Research in Law and Economics. – 2020. – Vol. 11. - №2 (48). - P.349 - 361. (Scopus)
- к.е.н., доц. Леонідова І.Л. "Motivating the administrative staff of agricultural enterprises during remote work during the pandemic Covid-19" // E3S Web of Conferences. - 2020. - Volume 222. - № 06017. - C. 1-6. (Scopus)

remotel_01.jpg (remotel_01.jpg 6 kb)

Дистанційне навчання на кафедрі МЕПЕУ у 2020-2021 н.р.News icon

 Відповідно до наказу № 79аг від 13.10.20р. з 15 жовтня до 15 листопада 2020р. на кафедрі МЕПЕУ організоване дистанційне навчання для студентів денної форми за наступними дисциплінами:
* Теорія і методологія сучасної міжнародної економіки (гр. ЕК02-16м);
* Економічна теорія (гр. МН01-20);
* Державне та регіональне управління (гр. МН01-19);
* Макроекономіка (гр.ЕП,ЕК,ФК,ОА-19);
* Сучасна політична економія (гр. ДІ,ЕП,ЕК,ФК,ОА-20);
* Сучасні економічні теорії (гр.ЕП,ЕК,ФК,ОА-18);
* Міжнародні стратегії економічного розвитку (гр.ЕК02-16м);
* Управління міжнародною конкурентоспроможністю та зовнішньоекономічною діяльністю (гр.ЕК02-16м).

 В процесі дистанційного навчання на кафедрі МЕПЕУ використовується платформа
Google Classroom (https://classroom.google.com/).

Освіта 16.10.2020.

new_site_2023-05_3.png (new_site_2023-05_3.png 29 kb)

І ще на крок ближче до мети. Підведення підсумків переддипломної практики студентів-бакалаврів.

 

І ще на крок ближче до мети. Підведення підсумків переддипломної практики студентів-бакалаврів.

 1 травня 2023 р. відбувся захист звітів з переддипломної практики бакалаврів кафедри, підведено та проаналізовано її підсумки. Усі студенти вчасно впоралися із завданнями, зібрали достатні матеріали для виконання  кваліфікаційних робіт та отримали схвальні відзиви від керівників за результатами практики.  Передостанній крок на шляху до отримання освітнього ступеня “Бакалавр з економіки” за освітньою програмою “Міжнародна економіка” успішно пройдений. 

Освіта 09.06.2023

naziavo_1.png (naziavo_1.png 13 kb)

Шановні учасники освітнього процесу за ОП «Міжнародна економіка» зі спеціальності 051 «Економіка» галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки» на другому (магістерському) рівні вищої освіти!News icon

 Запрошуємо вас на відкриту зустріч з членами експертної групи з проведення акредитаційної експертизи. Зустріч відбудеться в режимі відеоконференції 29 жовтня 2020 р. з 16:30 до 17:00.
 Підключитись до конференції Zoom:
https://zoom.us/j/96862134388?pwd=MFBCb2lRaU0zbVduK3BpWjM2ZGg5UT09
Ідентифікатор конференції: 968 6213 4388
Пароль: 2020

Освіта 26.10.2020.

new_site_2023-05_4.png (new_site_2023-05_4.png 139 kb)

10 травня 2023 року відбулося чергове засідання груп забезпечення якості освітньо-професійних програм «Міжнародна економіка».

 

10 травня 2023 року відбулося чергове засідання груп забезпечення якості освітньо-професійних програм «Міжнародна економіка».

 10 травня 2023 року відбулося чергове відкрите засідання груп забезпечення якості освітньо-професійних програм «Міжнародна економіка» (бакалаврський та магістерський рівні). У межах порядку денного обговорювалися питання: 1) удосконалення та  внесення змін до ОП МЕК і навчальних планів  підготовки бакалаврів і магістрів за  підсумками опитування та рекомендаціями  здобувачів освіти, випускників програми та стейкхолдерів. Проєкти освітніх програм зі змінами  винесено на громадське обговорення;  2) про набуття та розвиток соціальних навичок (soft skills) здобувачами вищої освіти за ОП «Міжнародна економіка»; 3)  про науковий супровід освітньої  діяльності за ОП МЕК (магістри). 

 

Освіта 09.06.2023.

naziavo1.png (naziavo1.png 37 kb)

Акредитаційна експертиза.News icon

 02 листопада 2020 р. відбулося позачергове засідання ГЗЯОП «Міжнародна економіка» підготовки магістрів за спеціальністю 051 «Економіка», на якому розглянуто актуальні питання акредитаційної експертизи у віддаленому (дистанційному) режимі ОПП «Міжнародна економіка».

Освіта 03.11.2020.

new_site_2023-05_51.jpg (new_site_2023-05_51.jpg 91 kb)

Нагорода до дня НАУКИ.

 

Нагорода до дня НАУКИ.

 Вітаємо професора кафедри Олену Завгородню із нагородженням грамотою Міністерства науки і освіти України за багаторічну сумлінну працю, вагомий особистий внесок у підготовку висококваліфікованих спеціалістів та плідну науково-педагогічну діяльність.  Бажаємо їй  мирного неба, здоров’я, злагоди, наснаги для втілення нових творчих задумів у науковій та навчально-методичній діяльності. 

 

Наука 09.06.2023

new_site_2023-05_6.jpg (new_site_2023-05_6.jpg 58 kb)

У фокусі уваги - підвищення професійної майстерності викладачів кафедри.

 

У фокусі уваги - підвищення професійної майстерності викладачів кафедри.

 Професор  кафедри Олена Завгородня прийняла дистанційну участь у міжнародній програмі підвищення кваліфікації  викладачів та науковців  (вебінар) на тему: «ТРАНСФЕР ОСВІТНІХ ТЕХНОЛОГІЙ В КРАЇНАХ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ ТА УКРАЇНІ» (1,5 кредити ЄКТС), що проводився 22.05.2023 – 29.05.2023 за ініціативою   IESF Міжнародної  фундації науковців та освітян на базі Науково-дослідного інституту Люблінського науково-технологічного парку (м. Люблін, Республіка Польща).  Проблемне  поле вебінару охоплювало питання:  значення, потенціал та форми трансферу технологій  у вищій освіті;  управління трансфером освітніх технологій в країнах ЄС та  Україні;   впровадження трансферу освітніх технологій в навчальний процес.  Учасники вебінару також були ознайомлені із  досвідом використання  сучасних онлайн-методів навчання  та прийомів розвитку креативного, критичного та логічного мислення в університетах Польщі.

 

Освіта 09.06.2023.

 

20230603_1.jpg (20230603_1.jpg 315 kb)

Кафедра МЕСГД представлена в "Dnipro Education Cite 2023".

 

Кафедра МЕСГД представлена в "Dnipro Education Cite 2023".

 03 червня 2023 р. у парку ім. Тараса Шевченко відбулася участь кафедри МЕСГД в "Dnipro Education Cite 2023".
Це масштабний освітній івент, де майбутні абітурієнти ознайомилися з презентаціями кафедри МЕСГД ІПБТ УДУНТ, а також понад 40 закладів передвищої, вищої та професійної освіти міста Дніпра.
 На цьому заході майбутні абітурієнти отримали повну інформацію про ОП «Міжнародна економіка» із спеціальності 051 – Економіка та умов вступу для вірного вибору свого майбутнього.

 

 

Освіта 09.06.2023.

20230603_2.jpg (20230603_2.jpg 1030 kb)

vystuplenie_korzha.jpg (vystuplenie_korzha.jpg 2680 kb)

1) Магістрант кафедри МЕПЕУ успішно проходить практику в Дніпропетровській обласній державній адміністрації.
2) Отримано схвальний відгук про роботу магістранта групи ЕК902-14м Савчука С.В. під час проходження переддипломної практики в Управлінні з питань інвестиційної діяльності та дерегуляції бізнесу Департаменту економічного розвитку Дніпропетровської обласної державної адміністрації.
3) Магістрант групи ЕК902-14м Савчук С.В. проходив переддипломну практику в Управлінні з питань інвестиційної діяльності та дерегуляції бізнесу Департаменту економічного розвитку Дніпропетровської обласної державної адміністрації з 3 вересня 2019 р. по 29 вересня 2019 року. Савчук С.В. був задіяний у поточній діяльності Управління з питань інвестиційної діяльності та дерегуляції бізнесу, продемонстрував добрий рівень теоретичної підготовки, виконував усі доручення керівника практики в повному обсязі, своєчасно й сумлінно, був відповідальним і допитливим, виявив здібності та прагнення працювати за фахом. Його програма переддипломної практики виконана у повному обсязі, зібрані всі необхідні матеріали для написання випускної кваліфікаційної роботи.

Освіта, 28.08.2019.

zo_stas1-.jpg (zo_stas1-.jpg 22 kb)

vystuplenie_b.naumenko_na_zasedanii_nauchnogo_kruzhka.jpg (vystuplenie_b.naumenko_na_zasedanii_nauchnogo_kruzhka.jpg 2238 kb)

Засідання наукових гуртків студентів.

 Доповідь ст. гр. ЕК-02-19 Корж А. «Пріоритетні напрями міжнародної комерціалізації об’єктів інтелектуальної власності» була рекомендована для опублікування після доопрацювання зауважень.

 17.02.2020 р. та 18.02.2020 р. відбулося засідання студентських наукових гуртків «Європейський ринок праці» та «Проблеми комерціалізації об’єктів інтелектуальної власності».

vitannya_profesoru_kafedri_mepeu.jpg (vitannya_profesoru_kafedri_mepeu.jpg 311 kb)

1) Вітання професору кафедри МЕПЕУ В.К. Лебедєвій.
2) Вiтаємо професора кафедри мiжнародної економiки, полiтекономiї та управлiння Валентину Костянтинiвну Лебедеву з врученням аттестата профессора! Бажаемо подальших успiхiв!

Освіта 29.08.2019.

zasedanie_studencheskogo_nauchnogo_kruzhka.jpg (zasedanie_studencheskogo_nauchnogo_kruzhka.jpg 3159 kb)

rozvivaetsya__sp_vrob_tnitstvo__kafedri__mepeu__z__potents_ynimi_.gif (rozvivaetsya__sp_vrob_tnitstvo__kafedri__mepeu__z__potents_ynimi_.gif 12 kb)

1) Розвивається співробітництво кафедри МЕПЕУ з потенційними роботодавцями.
2) За ініціативи кафедри міжнародної економіки, політичної економії та управління у вересні 2019 р. підписано угоду про співробітництво між Національною металургійною академією України та науково-виробничою фірмою «Кош».
3) Раніше, протягом 2018-2019 рр. такі угоди були укладені між Національною металургійною академією України та ТОВ «Науково-дослідний інститут металургії і матеріалознавства», ПП «Дніпро-Інтерсталь», ТОВ аудиторською фірмою «КАУПЕРВУД», ТОВ «Дніпровський завод спеціальних труб», Приватним багатопрофільним підприємством «Економіка».

Освіта 02.09.2019.

vrucheno_podyaku_ker_vniku_praktiki_mag_strant_v_kafedri_mepeu.png (vrucheno_podyaku_ker_vniku_praktiki_mag_strant_v_kafedri_mepeu.png 15 kb)

1) Вручено Подяку керівнику практики магістрантів кафедри МЕПЕУ.
2) Національна металургійна академія України відзначила Подякою Лагутенко Світлану Борисівну, начальника Управління з питань інвестиційної діяльності та дерегуляції бізнесу Департаменту економічного розвитку Дніпропетровської обласної державної адміністрації за професійне керівництво переддипломною практикою, уважне ставлення до магістрантів економістів-міжнародників групи ЕК-902-14м та активне співробітництво з академією і кафедрою міжнародної економіки, політичної економії та управління.

Освіта 09.09.2019.

lec_eco-biz.jpg (lec_eco-biz.jpg 649 kb)

Вийшов з друку підручник "Економіка і бізнес".

Вийшов з друку підручник "Економіка і бізнес".

 У видавництві "Університетська книга" Сумського державного університету вийшов з друку підручник "Економіка і бізнес" (укр.мова), серед авторів якого д.е.н., проф. Тарасевич В.М. і к.е.н., доц. Рябцева Н.В.

Освіта 18.03.2021.


 Зміст підручника відображає сучасні проблеми та вплив економічних законів на підприємницьку діяльність бізнес-структур. Розглядаються питання функціонування економічних систем на ринку, а також наводяться розділи, що висвітлюють специфіку управління трансформаційними процесами. Зокрема, в них розглядаються питання розвитку підприємництва, впровадження інновацій, ініціювання бізнес-процесів, а також інші актуальні в сьогоднішніх умовах матеріали.
 Підручник призначений для викладачів і студентів, а також може бути використаний керівниками підприємств, фахівцями та бізнесменам як науково-освітній матеріал.

ieshd-01.jpg (ieshd-01.jpg 1426 kb)

zolot_1_pl_.jpg (zolot_1_pl_.jpg 573 kb)


17 вересня 2019 р. на кафедрі міжнародної економіки, політичної економії та управління Національної металургійної академії України проведено майстер-клас начальником комерційного відділу ТОВ «Дніпровський завод спеціальних труб» Куриленком П.В. для студентів економістів-міжнародників групи ЕК-902-14м.
Студенти дізнались про практичний досвід організації міжнародної економічної діяльності вітчизняного підприємства, можливості підвищення рівня найважливіших фахових компетенцій, перспективи працевлаштування. На зустрічі колективу кафедри з П.В. Куриленком визначено подальші напрями співробітництва підприємства з академією та кафедрою.

 

ieshd-02.jpg (ieshd-02.jpg 1053 kb)

Утворення кафедри “Міжнародна економіка і соціально-гуманітарні дисципліни”.

 

Утворення кафедри “Міжнародна економіка і соціально-гуманітарні дисципліни”.

 1 лютого 2023 року набув чинності наказ №77  від 14.11.22 р. “Про оптимізацію  кафедр і факультетів університету” в частині утворення на  факультеті економіки і менеджменту кафедри “Міжнародна економіка і соціально-гуманітарні дисципліни”  шляхом реорганізації кафедр «Міжнародна економіка, політична економії та управління» та «Філософія і політологія».

Інформаційні повідомлення 15.02.2023.

saytmetalkurer11.jpg (saytmetalkurer11.jpg 438 kb)

1) Триває активна співпраця зі стейкхолдерами.
2) 19 листопада 2019 р. проведено відкриту лекцію з дисципліни «Міжнародна економіка», в якій прийняла участь та виступила начальник відділу управління персоналом ТОВ фірми «Метал-Кур’єр» Мєшкова І.В.
3)Студенти отримали цікаву інформацію про практичний досвід організації міжнародної економічної діяльності вітчизняних підприємств металургійної галузі, що сприятиме підвищенню рівня їх найважливіших фахових компетенцій.
26.11.2019.

circ-table_01.jpg (circ-table_01.jpg 133 kb)

Круглий стіл «ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ: ТРАНСФОРМАЦІЯ ПАРАДИГМИ В УМОВАХ СУЧАСНИХ ГЛОБАЛЬНИХ ВИКЛИКІВ»

News icon

 25 січня 2022 року завідувач кафедри МЕПЕУ професор Тарасевич В.М. прийняв участь у  роботі Круглого столу «ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ: ТРАНСФОРМАЦІЯ ПАРАДИГМИ В УМОВАХ СУЧАСНИХ ГЛОБАЛЬНИХ ВИКЛИКІВ», присвяченого 60-річчю доктора економічних наук, професора, Лауреата Державної премії України в галузі науки і техніки, Лауреата премії імені М.І. Туган-Барановського НАН України Гражевської Надії Іванівни. Засідання Круглого столу відбулося на базі економічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

25.01.2022 p.

rektorat__nmetau__v_dm_tiv__dosyagnennya__kafedri__mepeu__za__2018-2019_.gif (rektorat__nmetau__v_dm_tiv__dosyagnennya__kafedri__mepeu__za__2018-2019_.gif 51 kb)

1) Ректорат НМетАУ відмітив досягнення кафедри МЕПЕУ за 2018-2019 навчальний рік.
2) Результати діяльності кафедри "міжнародної економіки, політекономії та управління" отримали високу рейтингову оцінку на рівні ректорату НМетАУ.
3) Серед основних заслуг відмічені високі показники науково-педагогічної діяльності при підготовці висококваліфікованих фахівців серед загальнонаукових і гуманітарних кафедр. Грамота вручена колективу кафедри ректором НМетАУ чл.кор. НАН України О.Г.Величко.
Освіта 16.09.2019.

diplom_magi_20220128.jpg (diplom_magi_20220128.jpg 181 kb)

Вітаємо магістрів ОП “Міжнародна економіка” з успішним захистом випускних кваліфікаційних робіт!

 

Вітаємо магістрів ОП “Міжнародна економіка” з успішним захистом випускних кваліфікаційних робіт!

 28 січня 2022 року відбувся вже третій захист випускних кваліфікаційних робіт магістрів, які навчалися за освітньо-професійною програмою «Міжнародна економіка». За результатами захисту екзаменаційна комісія під головуванням директора ПП «Дніпро-Інтерсталь» Самойленка Є.Г. відзначила, що представлені магістерські роботи виконані на належному фаховому рівні із застосуванням сучасних інформаційних технологій, методів економічних досліджень, проєктного аналізу та методів прийняття управлінських рішень. Тематика випускних робіт є різноманітною та актуальною, враховує сучасні проблеми, тенденції перебігу та розвитку міжнародної економічної діяльності. Наявна у роботах новизна достатньо повно була оприлюднена на науково-практичних конференціях.
 Кращими та практично значимими визнано випускні роботи Каретникова І.М. (керівник – проф. В.К. Лебедєва), Корсунської О.С. (керівник – проф. ВМ. Тарасевич) та Литвиненко Я.Я. (керівник – проф. О.О. Завгородня).

 Колектив кафедри міжнародної економіки, політичною економію та управління.

Освіта 03.02.2022.

kpoliteco_18411.gif (kpoliteco_18411.gif 51 kb)

rada_fondu_01.jpg (rada_fondu_01.jpg 143 kb)

 

Рада "Фонду соціального захисту вчених та їх сімей".

 

Рада "Фонду соціального захисту вчених та їх сімей".

 03 лютого 2022 року завідувач кафедри МЕПЕУ професор Тарасевич В.М. прийняв участь у засіданні "Фонду соціального захисту вчених та їх сімей".

Інформаційні повідомлення 03.02.2022.

nagrazhdena_gramotoy_dotsent_kafedry_mepeu_zolotareva.jpg (nagrazhdena_gramotoy_dotsent_kafedry_mepeu_zolotareva.jpg 185 kb)

1) Нагороджено грамотою доцента кафедри МЕПЕУ Золотарьову О.В.
2) Нагороджено грамотою доцента кафедри МЕПЕУ Золотарьову Ольгу Володимирівну за високі показники діяльності у 2018-2019 навчальному році.
Освіта 09.10.2019.

pervye_shagi_na_nauchnom_puti.jpg (pervye_shagi_na_nauchnom_puti.jpg 172 kb)

1) Перші кроки на науковому шляху.
2) 8 жовтня 2019 р. за участю студентів першого курсу факультету економіки і менеджменту відбулося об’єднане засідання студентських наукових гуртків кафедри.
3) На засіданні студенти ознайомилися із провідними напрямами сучасних наукових досліджень в сфері міжнародної економіки, тематикою та результатами наукових розробок кафедри МЕПЕУ, отримали вичерпну інформацію про переваги, можливі напрями та форми їхньої участі у науково-дослідницькій роботі. Особлива увага під час виступу завідувача кафедри д.е.н., проф. Тарасевича В.М. була приділена питанням етики наукових досліджень, засадам політики дотримання академічної доброчесності, зокрема процедурам запобігання та протидії плагіату.
Освіта 11.10.2019.

forum_tpp1.png (forum_tpp1.png 122 kb)

Участь у ІІІ Дніпровському економічному форумі DEF'21.

 

Участь у ІІІ Дніпровському економічному форумі DEF'21.

 18-19 листопада 2021 р. відбувся регіональний міжнародний економічний форум DEF (DniproEconomicForum), організований Дніпропетровською обласною державною адміністрацією за участі Дніпропетровської торгово-промислової палати.
 На форумі обговорювалися проблеми економічного розвитку України та світу, стратегії бізнесу у часи невизначеності, державної економічної політики та рецепти успіху інновацій в Україні. 
 У форумі прийняли участь понад 100 спікерів з України, ЄС, Туреччини, США, Канади. 
 Від кафедри МЕПЕУ прийняли участь у ІІІ Дніпровському економічному форумі DEF'21 професори В.М.Тарасевич, В.К.Лебедєва, доцент І.Л.Леонідов та студенти денної і заочної форм навчання.

magistranty_kafedry_mepeu_priglashayutsya_k_uchastiyu_v_forume.gif (magistranty_kafedry_mepeu_priglashayutsya_k_uchastiyu_v_forume.gif 13 kb)

1) Магістранти кафедри МЕПЕУ запрошуються до участі у форумі «Технологічний прорив: роль малих і середніх інноваційних, високотехнологічних компаній в українській економіці».
2) 22 жовтня 2019 р. з 9.30 до 18.00 при підтримці Дніпропетровської торгово-промислової палати буде проводитись форум «Технологічний прорив: роль малих і середніх інноваційних, високотехнологічних компаній в українській економіці». Запрошуються магістранти кафедри МЕПЕУ та усі бажаючі. Ознайомитись з програмою форуму та зареєструватись можна за посиланням: http://dniprobisc.tilda.ws/dnipro-technological-breakthrough
Освіта 19.10.2019.

ma2021-05-20.png (ma2021-05-20.png 35 kb)

Всеукраїнська науково-технічна конференція студентів і молодих учених «Молода академія - 2021» (21-22 травня 2021 р., Національна металургійна академія України, м. Дніпро).

 

Всеукраїнська науково-технічна конференція студентів і молодих учених «Молода академія - 2021» (21-22 травня 2021 р., Національна металургійна академія України, м. Дніпро).

 За результатами роботи секції «Економічна теорія та міжнародна економіка» на Всеукраїнській науково-технічній конференції студентів і молодих учених «Молода академія - 2021» (21-22 травня 2021 р., Національна металургійна академія України, м. Дніпро) було нагороджено Диломами І та ІІ ступеня за кращу доповідь,а саме:
 Белан Д.С. (ЕК02-19) «Проблеми реформування облікової політики національних підприємств, що здійснюють міжнародну економічну діяльність» (кер. доц. Летуча О.В.) – Диплом І ступеня;
 Левенець Д.О. (ЕП01-19) «Актуальні проблеми національної економіки та стратегічні напрями їх розв’язання» (кер. проф. Білоцерківець В.В.) – Диплом ІІ ступеня.

 Наука 20.07.2021.

azhurnal_problemy_ekonomiki_i_politicheskoy_ekonomii_annotirovan_v_baze_dannyh_index_copernicus.gif (azhurnal_problemy_ekonomiki_i_politicheskoy_ekonomii_annotirovan_v_baze_dannyh_index_copernicus.gif 4 kb)

1) Журнал "Проблеми економіки та політичної економії" анотовано в базі даних Index Copernicus.
2) Журнал «Проблеми економіки та політичної економії» позитивно пройшов процес оцінювання та проіндексований у базі даних ICI Journals Master List за 2018 рік.
3) На підставі інформації, поданої в оцінці та аналізу номерів журналу за 2018 рік, експерти Copernicus Experts розраховували для журналу Index Copernicus Value (ICV) за 2018 рік. ICV 2018 = 74,94.
Освіта 20.10.2019.

tpp-2021-05-25.png (tpp-2021-05-25.png 73 kb)

Співпраця з іноземними стейкхолдерами.

 

Співпраця з іноземними стейкхолдерами.

 25 травня 2021 року за ініціативи Дніпровської торгово-промислової палати (ДТПП) та департаменту економічного розвитку ОДА відбувся он-лайн тренінг "Онлайн інструменти зовнішньої торгівлі. Торговельна інформація та національні особливості співпраці з іноземними партнерами" на платформі ZOOM. Згідно угоди про співпрацю між НМетАУ та ДТПП в роботі професійно орієнтованого тренінгу прийняли участь Ігор Леонідов - доцент кафедри МЕПЕУ, Забродська Анна, Каретников Ігор, Однорог Антон - студенти магістратури кафедри МЕПЕУ.

Освіта 20.07.2021.

ilovepdf_merged__lbr_4_rbr_.pdf (ilovepdf_merged__lbr_4_rbr_.pdf 226 kb)

засідання ГЗЯОП (___zasidanya_gzyaop-01.jpg 217 kb)

navchalniy_pos_bnik.gif (navchalniy_pos_bnik.gif 5 kb)

1) Навчальний посібник "Державне регулювання економіки" - об'єкт інтелектуальної власності!
2) Управління державних реєстрацій Департаменту інтелектуальної власності Міністерства економічного розвитку і торгівлі України розглянуло заяви викладачів кафедри МЕПЕУ професорів Завгородньої О.О., Лебедєвої В.К., доцента Летучої О.В. про внесення відомостей до Державного реєстру свідоцтв про реєстрацію авторського права на твір.
3) Номер свідоцтв на реєстрацію авторського права на твір 78926, 78927 від 10.05.2018 р. Авторські майнові права належать Національній металургійній академії України. Внесення відомостей до Державного реєстру свідоцтв про реєстрацію авторського права на твір від 10.05.2018 р. підтверджено у збірці "Авторське право і суміжні права. - К., 2018, Офіційний бюлетень № 49. - С. 390-391.
Освіта 22.10.2019.

diplom_levenec.jpg (diplom_levenec.jpg 385 kb)

засідання ГЗЯОП (___zasidanya_gzyaop-02.jpg 255 kb)

 Проведення об’єднаного засідання ГЗЯОП «Міжнародна економіка».
 На об’єднаному засіданні груп забезпечення якості освітніх програм «Міжнародна економіка» (ОКР – бакалавр, магістр) визначені напрями впровадження принципів студентоцентрованого навчання у процес підготовки здобувачів за вимогами НАЗЯВО.
 5 лютого 2020 р. відбулося відкрите об'єднане засідання груп забезпечення якості освітніх програм «Міжнародна економіка» (ОКР – бакалавр, магістр). У своїх виступах гаранти освітніх програм «Міжнародна економіка» (ОКР – бакалавр, магістр) доцент Летуча О.В. та завідувач кафедри МЕПЕУ, професор Тарасевич В.М. надали вичерпну інформацію про узагальнені результати анкетування студентів щодо оцінки якості підготовки за навчальними дисциплінами освітніх програм (ОП) та оцінки якості викладацького складу. Професор Лебедєва В.К. доповіла про навчальні досягнення студентів кафедри за підсумками І-го півріччя 2019-2020 н.р. Присутні студенти прийняли активну участь у обговоренні цих актуальних питань та висловили пропозиції щодо удосконалення змісту освітніх компонентів ОП, підвищення якості навчального процесу та поліпшення результатів успішності.
 На цьому ж засіданні було затверджено програму вступного фахового випробування на освітню програму «Міжнародна економіка» (ОКР – магістр) та навчальний план освітньої програми «Міжнародна економіка» (ОКР – бакалавр) зі змінами та доповненнями. У межах порядку денного також розглядалося питання про процедури дотримання і популяризації академічної доброчесності, про заходи щодо запобігання та виявлення академічного плагіату в наукових працях працівників і здобувачів вищої освіти.
 Освіта 25.02.2020.

___zasidanya_gzyaop-03-.jpg (___zasidanya_gzyaop-03-.jpg 105 kb)

1) На засіданні навчально-методичного семінару визначені вектори реформування діяльності кафедри МЕПЕУ за ОПП «Міжнародна економіка» за вимогами НАЗЯВО.
2) 20 листопада 2019 року за участю студентів груп ЕК02-19, ЕК902-14-М, ЕК02-15-М відбулося засідання навчально-методичного семінару кафедри МЕПЕУ «Методичні проблеми підготовки до самооцінювання ОПП «Міжнародна економіка».
3) У своїх виступах доценти Летуча О.В., Золотарьова О.В., Леонідов І.Л., Ткаченко Н.І. надали вичерпну інформацію про студентоцентрований підхід та траєкторію індивідуального навчання на ОПП «Міжнародна економіка», про соціальні навички softskills, академічну доброчесність та процедури запобігання плагіату. Особливу увагу під час виступу завідувач кафедри МЕПЕУ, д.е.н., проф. Тарасевич В.М. приділив питанням безпеки освітнього середовища у НМетАУ. Студенти Кохан А.Ю., Терентьєв В.Г.та Белан Д.С. прийняли активну участь у обговоренні цих актуальних питань.
Освіта 25.11.2019.

diplom_bilan.jpg (diplom_bilan.jpg 374 kb)

засідання ГЗЯОП (___zasidanya_gzyaop-03.jpg 220 kb)

uti01.jpg (uti01.jpg 338 kb)

5.01.2020 відбулася екскурсія студентів-магістрантів на НВП "Укртрубоізол".
Студенти ознайомилися з особливостями технологічних і економічних процесів НВП "Укртрубоізол", яке є одним з лідерів ринку антикорозійних покриттів.

Освіта 16.01.2020.

poly-prom.png (poly-prom.png 35 kb)

1) Розширюється співробітництво кафедри МЕПЕУ зі стейкхолдерами.
2) За ініціативи кафедри міжнародної економіки, політичної економії та управління у листопаді 2019 р. підписано угоду про співробітництво між Національною металургійною академією України та науково-виробничим підприємством «Поліпром».
Освіта 26.11.2019.

dnepro-umz.png (dnepro-umz.png 14 kb)

1) Новий здобуток в співпраці кафедри МЕПЕУ зі стейкхолдерами.
2) За ініціативою кафедри міжнародної економіки, політичної економії та управління у грудні 2019 р. підписано угоду про співробітництво між Національною металургійною академією України та Державним підприємством «Виробниче об’єднання Південний машинобудівний завод імені О.М. Макарова».
Освіта 08.12.2019.

mepeu_remotel_news.png (mepeu_remotel_news.png 8 kb)

 Дистанційне навчання на кафедрі МЕПЕУ.
У 3-му і 4-му півсеместрах 2019-2020 н.р. на кафедрі МЕПЕУ організоване дистанційне навчання для студентів денної форми за наступними дисциплінами:
* Державне регулювання економіки (гр.ЕП,ЕК,ФК,ОА-17);
* Економічна теорія (гр.МН-19);
* Історія економіки та економічної думки (гр.ЕП,ЕК,ФК,ОА-19);
* Мікроекономіка (гр.ЕП,ЕК,ФК,ОА-19);
* Національна економіка (гр.ХТ,АП,АВ,КН,ІМ, МБ,МВ-15м);
* Соціальна економіка (гр.ЕП,ЕК,ФК,ОА-18);
* Управління змінами в міжнародному бізнесі (гр.ЕК02-15м);
* Управління міжнародною конкурентоспроможністю та зовнішньоекономічною діяльністю (гр.ЕК02-15м);
* Інноваційний розвиток підприємства (гр. ЕП,ЕК,ФК,ОА-15м) ;
* Глобальна економіка (гр. ЕП,ЕК,ФК,ОА-15м);
* Соціальна відповідальність (гр. ЕП,ЕК,ФК,ОА-15м);
* Міжнародний бізнес та конкуренція (гр.ЕК02-15м).
В процесі дистанційного навчання на кафедрі МЕПЕУ використовуються наступнi платформи:
* Moodle (http://dl.nmetau.edu.ua);
* Google Classroom (https://classroom.google.com/).
Інформаційні повідомлення 14.04.2020.

dcti-2021-1.jpg (dcti-2021-1.jpg 257 kb)

Новий формат співпраці зі стейкхолдерами в умовах локдауну.

 

Новий формат співпраці зі стейкхолдерами в умовах локдауну.

 13-15 січня 2021р. Дніпропетровська торгово-промислова палата проводила он-лайн міжнародний виставковий захід BAUONLINE (м.Мюнхен, Німеччина). Учасниками міжнародного виставкового заходу BAUONLINE стали провідні експерти в сфері інновацій в архітектурі, новітніх екологічних будівельних технологій  та матеріалів.  З боку НМетАУ в роботі міжнародного виставкового заходу взяли участь бакалаври кафедри МЕПЕУ: Белан Дарина, Корж Анастасія, Хмельницька Катерина, що сприяло набуттю ними якісних мовних і професійних компетенцій.

Освіта 18.01.2021.

new_site_2023-03-23_01.png (new_site_2023-03-23_01.png 94 kb)

У фокусі уваги - підвищення професійної майстерності викладачів кафедри.

 

У фокусі уваги - підвищення професійної майстерності викладачів кафедри.

 Доцент О.Л.  Фаізова  успішно завершила програму підвищення кваліфікації,  яку проходила на кафедрі економічної  теорії та міжнародних економічних відносин НДТУ «Дніпровська політехніка» під керівництвом д.е.н., проф. Ю.І. Пилипенка,  і звітувала про  це  на засіданні кафедри.  Мету стажування  - опанування новітніх досягнень економічної науки та методик викладання економічних дисциплін, набуття та удосконалення  відповідних навичок та компетентностей в педагогічній та науковій діяльності -  досягнуто.  Серед підсумків та найбільш вагомих  результатів:    удосконалення та осучаснення програм  навчальних дисциплін «Міжнародна економіка», «Міжнародний бізнес», «Міжнародна торгівля та світові ринки»,  розробка рекомендації щодо удосконалення  освітньої  програми «Міжнародна економіка» (бакалаврський рівень), підготовка до видання наукової  статті з  проблематики оцінювання та розвитку стратегічного потенціалу підприємства.

Освіта 23.03.2023.

new_site_2023-03-23_02.jpeg (new_site_2023-03-23_02.jpeg 7 kb)

Чергова публікація у періодичному виданні, індексованому у наукометричній базі SCOPUS - гідний здобуток міжнародної наукової співпраці викладачів кафедри.

 

Чергова публікація у періодичному виданні, індексованому у наукометричній базі SCOPUS - гідний здобуток міжнародної наукової співпраці викладачів кафедри.

 У періодичному фаховому виданні «International Journal of Global Environmental Issues», індексованому у наукометричній базі  SCOPUS,   опублікована  стаття «Розвиток цифровізації економіки: глобальний та національний виміри у доковідному та пост-пандемічному світі»,  підготовлена міжнародним авторським колективом за участю науковців України, Польщі та Казахстану.  Кафедру Міжнародної економіки і соціально-гуманітарних дисциплін УДУНТ  у складі співавторів гідно представили проф. В.В. Білоцерківець та проф. В.М. Тарасевич.   Щиро вітаємо авторів та бажаємо їм подальших наукових здобутків і успіхів.

Наука 23.03.2023

olimpi__2020_2021.jpg (olimpi__2020_2021.jpg 256 kb)


1) УВАГА!!! УВАГА!!! УВАГА!!!

2) Чекаємо зацікавлених студентів для участі у І турі Всеукраїнської студентської олімпіади з дисциплін "Економічна теорія" та "Міжнародна економіка" 22 вересня 2020 р. об 09-45 в ауд. 302.

доц. Ткаченко Н.І.

3485_news.jpg (3485_news.jpg 3 kb)

1) УВАГА!!! УВАГА!!! УВАГА!!!

2) Чекаємо зацікавлених студентів для участі у І турі Всеукраїнської студентської олімпіади з дисциплін "Економічна теорія" та "Міжнародна економіка" 02 січня 2020 р. об 11-30 в ауд. 201.

new_site_2023-04-4.png (new_site_2023-04-4.png 94 kb)

У фокусі уваги - підвищення професійної майстерності та розвиток комунікаційних soft-skills викладачів кафедри.

 

У фокусі уваги - підвищення професійної майстерності та розвиток комунікаційних soft-skills викладачів кафедри.

 Викладачі кафедри проф. В.В. Білоцерківець, проф. О.О. Завгородня,  доц. І.Л. Леонідов та асист. І.О. Цурканова  прийняли  участь  у педагогічному навчально-практичному семінарі на тему «Комунікативна компетентність викладача» (1 кредит ЄКТС),  що  проводився  протягом 27.03.23-07.04.23  навчально-науковим центром розвитку професійної освіти  УДУНТ.  Проблемне  поле семінару охоплювало питання  практичних технологій та  психологічних механізмів формування діалогічного спілкування в освітньому процесі вищої школи, варіанти та  шляхи  подолання бар’єрів непорозуміння у педагогічних конфліктах.

Освіта 04.05.2023.

new_site_2023-04-3-.gif (new_site_2023-04-3-.gif 7 kb)

Наукові здобутки та результати викладачів кафедри увійшли до міжнародної колективної монографії «Міжнародні безпекові студії: управлінські, економічні, технічні, правові, екологічні, інформаційні та психологічні аспекти» (Тбілісі, 2023 р.).

 

Наукові здобутки та результати викладачів кафедри увійшли до міжнародної колективної монографії «Міжнародні безпекові студії: управлінські, економічні, технічні, правові, екологічні, інформаційні та психологічні аспекти» (Тбілісі, 2023 р.).

 Викладачі кафедри -  проф. В.В. Білоцерківець та  проф. О.О. Завгородня  прийняли участь в інтернаціональному проєкті з підготовки  та видання  міжнародної колективної монографії «International security studios: managerial, economic, technical, legal, environmental, informative and psychological aspects» / «Міжнародні безпекові студії: управлінські, економічні, технічні, правові, екологічні, інформаційні та психологічні аспекти».  Проєкт реалізовувався за ініціативою та під очільництвом ГО «Міжнародна фундація науковців та освітян» / «International Educators and  Scholars Foundation».

 

Наука 04.05.2023.

370270325_231884269780234_8568532499179486740_n.jpg (370270325_231884269780234_8568532499179486740_n.jpg 190 kb)

dipek902-15m_1.jpg (dipek902-15m_1.jpg 212 kb)

new_site_2023-04-1.jpg (new_site_2023-04-1.jpg 12 kb)

Знаковою подією у науковому житті кафедри стала видання монографії д-ра екон. наук, проф. В.М. Тарасевича «Знаннєво-інформаційні ноумени і феномени в економіці: теоретичний вимір».

 

Знаковою подією у науковому житті кафедри стала видання монографії д-ра екон. наук, проф. В.М. Тарасевича «Знаннєво-інформаційні ноумени і феномени в економіці: теоретичний вимір».

 У монографії викладено результати застосування інтеграційного підходу до дослідження знаннєво-інформаційних ноуменів та інформаційно-цифрових феноменів в економіці. На основі аналізу видів пізнавальної й інформаційної діяльності та їх взаємозв'язків представлено знаннєво-інформаційний «ланцюг», що виражає етапи сходження від знаннєвого продукту (ноумену) до інформаційно-цифрового матеріалізованого продукту (феномену). Сучасна економічна кореволюція розглядається як діалектична єдність знаннєво-інформаційної революції та адекватних її етапам локальних промислових революцій. Подано ретроспективу загальної та спеціальних теорій цінності.
 Призначена для науковців, викладачів, аспірантів, студентів, державних службовців, підприємців, всіх, хто цікавиться проблематикою фундаментальної економічної науки.

 Рецензенти:
В. Д. Базилевич, член-кореспондент НАН України, професор економічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка;
А. А. Гриценко, академік НАН України, заступник директора ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН України»;
М. І. Звєряков, член-кореспондент НАН України, завідувач кафедри Одеського національного економічного університету.

 

 

Наука 04.05.2023.

398400708_1331179694186101_7637881143893141472_n.jpg (398400708_1331179694186101_7637881143893141472_n.jpg 201 kb)

dipek902-15m_2.jpg (dipek902-15m_2.jpg 185 kb)

400758385_902897631462909_5722604093058822647_n.jpg (400758385_902897631462909_5722604093058822647_n.jpg 156 kb)

dipek902-15m_3.jpg (dipek902-15m_3.jpg 224 kb)

405305855_886884479365080_6468226611843973019_n.jpg (405305855_886884479365080_6468226611843973019_n.jpg 201 kb)

dipek902-15m_4.jpg (dipek902-15m_4.jpg 235 kb)

19_listopada_sertifikat.jpg (19_listopada_sertifikat.jpg 791 kb)

olimpia-03.jpg (olimpia-03.jpg 4 kb)

 І тур Всеукраїнської олімпіади з дисципліни "Економічна теорія" та "Міжнародна економіка" проведено 2 січня 2020 року о 11-30 в ауд. 201.
 З метою підвищення якості підготовки кваліфікованих фахівців, пошуку обдарованої студентської молоді, стимулювання їх творчої праці та врахування особистої траєкторії розвитку студенти факультету економіки та менеджменту НМетАУ прийняли участь у І турі Всеукраїнськї олімпіади з економічної теорії.
 Серед 48 учасників обрано чотирьох переможців:
перше місце здобули студенти ІІІ курсу: Мізецький Іван Олегович (гр. МН01-17-2) та Омельченко Дмитро Олегович (гр. МН01-17-2);
друге місце посіли студенти ІІІ курсу: Воробець Ярослав Анатолійович (гр. МН01-17-1) та Безжовча Світлана Сергіївна (гр. МН01-17-2).
Вітаємо Омельченко Д.О. та Мізецького І.О. з перемогою та бажаємо гідно представити НМетАУ під час проведення ІІ туру Всеукраїнської олімпіади з економічної теорії, який відбудеться на базі Одеського національного університету імені І.І. Мечникова 22-24 квітня 2020 р.
Освіта 16.01.2020.

new_240425204436828-2480_jpg.jpg (new_240425204436828-2480_jpg.jpg 57 kb)

Вітаємо Тарасевича В.М. з обранням членом-кореспондентом Національної академії наук України.

Вітаємо Тарасевича В.М. з обранням членом-кореспондентом Національної академії наук України.

 25.04.2024 року на Загальних зборах Національної академії наук України Тарасевича В.М. обрано членом-кореспондентом НАН України по Відділенню економіки за спеціальністю "Смарт-економіка".

 Президент НАН України академік Анатолій Загородній зазначив, що саме прагнення забезпечити пріоритетний розвиток фундаментальних наук, передусім на тих напрямах, де українські вчені мають результати світового рівня, було покладено в основу визначення спеціальностей при обранні нових членів Національної академії наук України.

Наука

Кафедра міжнародної економіки і соціально-гуманітарних дисциплін

kpoliteco_8207.jpg (kpoliteco_8207.jpg 102 kb)

Сертифікат про акредитацію освітньої програми.

 

Сертифікат про акредитацію освітньої програми.

Керівництво академії вітає колектив кафедри міжнародної економіки, політичної економії та управління із  успішним завершенням акредитаційної експертизи магістерської освітньо-професійної програми «Міжнародна економіка» й отриманням сертифікату НАЗЯВО  із  строком дії  до 01 липня 2026 року, бажає подальших здобутків в освітній та науковій діяльності; висловлює щиру подяку усім здобувачам, науково-педагогічним працівникам НМетАУ та зовнішнім стейкхолдерам, які були задіяні в акредитаційному процесі.

 Освіта 28.01.2021


image1.jpeg (image1.jpeg 55 kb)

7 листопада 2022 року відбулося чергове відкрите засідання груп забезпечення якості освітньо-професійних програм «Міжнародна економіка» (бакалаврський та магістерський рівні).

 

7 листопада 2022 року відбулося чергове відкрите засідання груп забезпечення якості освітньо-професійних програм «Міжнародна економіка» (бакалаврський та магістерський рівні).

 7 листопада 2022 року відбулося чергове відкрите засідання груп забезпечення якості освітньо-професійних програм «Міжнародна економіка» (бакалаврський та магістерський рівні). У межах порядку денного обговорювалися питання:  1) формування складу Екзаменаційних комісій по захисту випускних кваліфікаційних робіт здобувачами магістерського та бакалаврського  рівнів вищої освіти; 2) про результати вибору варіативної складової освітнього процесу та формування індивідуальних освітніх траєкторій студентів; 3) про узагальнені  результати опитування здобувачів у системі “Лідер” щодо оцінювання якості провадження освітньої діяльності, похідні висновки та пропозиції щодо розвитку та удосконалення освітніх програм; 4) стан виконання випускних кваліфікаційних робіт магістрантами кафедри. 

 

Освіта 20.12.2022.

 

image2.jpeg (image2.jpeg 3 kb)

Новини навчально-методичної діяльності.

Новини навчально-методичної діяльності.

 16 листопада 2022 року відбулося чергове засідання навчально-методичного семінару кафедри, сфокусоване на методичних проблемах викладання  дисципліни «Інноваційний розвиток підприємства» (магістерський рівень),  оцінювання  навчальних здобутків студентів та  організації їх  самостійної роботи в умовах змішаного навчання.  Доповідач – проф. О.О. Завгородня.

 

 

Освіта 20.12.2022.

image3.jpeg (image3.jpeg 6 kb)

Розвиток навчально-методичного забезпечення дисциплін кафедри.

 

Розвиток навчально-методичного забезпечення дисциплін кафедри.

 Удосконалення та оновлення навчального-забезпечення навчальних дисциплін традиційно є  один із пріоритетних  напрямків діяльності кафедри.   Наприкінці листопада вийшов з друку конспект лекцій з дисципліни «Макроекономіка», призначений для здобувачів бакалаврського рівня вищої освіти зі  спеціальності 051 – Економіка (частина І),   авторами якого  викладачі кафедри – проф. В.В. Білоцерківець, проф. О.О. Завгородня та доц. О.В. Летуча. 

 

 Освіта 20.12.2022.

sgu_1.jpg (sgu_1.jpg 154 kb)

Вийшов з друку підручник "Економіка і бізнес".

 


Вийшов з друку підручник "Економіка і бізнес".

 У видавництві "Університетська книга" Сумського державного університету вийшов з друку підручник "Економіка і бізнес" (укр.мова), серед авторів якого д.е.н., проф. Тарасевич В.М. і к.е.н., доц. Рябцева Н.В.

Освіта 18.03.2021.


 Зміст підручника відображає сучасні проблеми та вплив економічних законів на підприємницьку діяльність бізнес-структур. Розглядаються питання функціонування економічних систем на ринку, а також наводяться розділи, що висвітлюють специфіку управління трансформаційними процесами. Зокрема, в них розглядаються питання розвитку підприємництва, впровадження інновацій, ініціювання бізнес-процесів, а також інші актуальні в сьогоднішніх умовах матеріали.
 Підручник призначений для викладачів і студентів, а також може бути використаний керівниками підприємств, фахівцями та бізнесменам як науково-освітній матеріал.

 

image__4.png (image__4.png 61 kb)

Наукові події: звітуємо за результатами листопада 2022 року.

 

Наукові події: звітуємо за результатами листопада 2022 року.

 Найважливішою подією, що визначатиме напрямок наукового життя кафедри на найближчі роки,  стала відкриття та реєстрація науково-дослідної роботи за темою "Теорiя i практика iнтелектуального та iнновацiйно-iнформацiйного розвитку нацiональноi економiки Украiни в умовах глобальних та євроiнтеграцiйних викликiв" (2023-2025 рр.). Також у листопаді 2022 року  викладачі,  студенти та аспіранти  кафедри прийняли участь у IIІ Всеукраїнській науково–практичній конференції здобувачів вищої освіти та молодих учених «Фінансово-економічні механізми розвитку підприємництва: теоретичний та практичний аспекти» (24-25 листопада 2022 р., м. Дніпро) та V Міжнародній конференції «Інноваційні технології в науці та освіті. Європейський досвід» (29 листопада 2022 р., м. Дніпро). Докторант І.Л. Леонідов виступив на науковому семінарі кафедри із доповіддю «Моделювання привласнення інноваційно-інформаційного інтелектуального продукту», що містила проміжні результати та новизну дисертаційного дослідження.  На засіданні студентського наукового гуртка «Економічні системи: національний і міжнародний вимір»  була заслухана доповідь магістрантки Н. Зіберової «Розвиток імпортозаміщення в ресторанному бізнесі України». 

 

Наука 20.12.2022.