UA    RU    EN   
Національна металургійна академія України

Кафедра забезпечує підготовку здобувачів вищої освіти за освітніми програмами спеціальності 051 «Економіка» галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки»:

1. Анотація ОПП «Міжнародна економіка» (перший (бакалаврський) рівень).

2. Анотація ОПП «Міжнародна економіка» (другий (магістерський) рівень).

3. Анотація ОНП «Економіка» (третій (освітньо-науковий) рівень).

Кафедра готує магістрів з наступних спеціалізацій:


facebook banner   twitter banner   youtube banner   instagramm banner
mon banner   banner osvita-dnepr   Урядова гаряча лінія
WEB of Science   ДНУ ім. Олеся Гончара Scopus  
(C) 2006-2020 nmetau.edu.ua

Візитка

Спеціальності

Співробітники

Новини

Освітні програми зі спеціальності 051 «Економіка»

Наукова діяльність

Абітурієнтам

Дистанційне навчання

Архів новин

Силабуси вибіркових навчальних дисциплін загальноакадемічної бази

Загальна інформація

Групи забезпечення спеціальності та освітніх програм

Практика

Дипломування

Інтернет-ресурси для економістів міжнародників

Академічна доброчесність

Інформація для студентів кафедри

Зовнішні стейкхолдери

Акредитація

Навчальна та методична діяльність