UA    RU    EN   
Національна металургійна академія Украіни

Вийшов з друку підручник "Економіка та бізнес". News icon

 У видавництві "Університетська книга" Сумського державного університету вийшов з друку підручник "Економіка та бізнес", серед авторів якого д.е.н., проф. Тарасевич В.М. і к.е.н., доц. Рябцева Н.В.

Дистанційне навчання на кафедрі МЕПЕУ. News icon

 У 3-му і 4-му півсеместрах 2019-2020 н.р. на кафедрі МЕПЕУ організоване дистанційне навчання для студентів денної форми за наступними дисциплінами:
* Державне регулювання економіки (гр.ЕП,ЕК,ФК,ОА-17);
* Економічна теорія (гр.МН-19);
* Історія економіки та економічної думки (гр.ЕП,ЕК,ФК,ОА-19);
* Мікроекономіка (гр.ЕП,ЕК,ФК,ОА-19);
* Національна економіка (гр.ХТ,АП,АВ,КН,ІМ, МБ,МВ-15м);
* Соціальна економіка (гр.ЕП,ЕК,ФК,ОА-18);
* Управління змінами в міжнародному бізнесі (гр.ЕК02-15м);
* Управління міжнародною конкурентоспроможністю та зовнішньоекономічною діяльністю (гр.ЕК02-15м);
* Інноваційний розвиток підприємства (гр. ЕП,ЕК,ФК,ОА-15м) ;
* Глобальна економіка (гр. ЕП,ЕК,ФК,ОА-15м);
* Соціальна відповідальність (гр. ЕП,ЕК,ФК,ОА-15м);
* Міжнародний бізнес та конкуренція (гр.ЕК02-15м).

 В процесі дистанційного навчання на кафедрі МЕПЕУ використовуються наступнi платформи:
* Moodle (http://dl.nmetau.edu.ua);
* Google Classroom (https://classroom.google.com/).

Оновлено склад редакційної ради журналу «Проблеми економіки та політичної економії». News icon

 Відповідно до вимог включення журналу до переліку наукових фахових видань України відбулося оновлення складу редакційної ради.

Засідання студентського наукового гуртка "Національна економіка України в умовах європейської інтеграції". News icon

 24.02.2020 р. на кафедрі МЕПЕУ відбулося чергове засідання студентського наукового гуртка "Національна економіка України в умовах європейської інтеграції" під керівництвом к.е.н., доц. Ткаченко Н.І.

Навчальний посібник "Філософія та методологія економічної науки" - об'єкт інтелектуальної власності! News icon

 В лютому 2020 р. викладачі кафедри МЕПЕУ отримали авторське свідоцтво на навчальний посібник "Філософія та методологія економічної науки". - Дніпро: ПБП «Економіка», 2019, - 160 с.

Засідання наукових гуртків студентів. News icon

 17.02.2020 р. та 18.02.2020 р. відбулося засідання студентських наукових гуртків «Європейський ринок праці» та «Проблеми комерціалізації об’єктів інтелектуальної власності».

Проведення об’єднаного засідання ГЗЯОП «Міжнародна економіка». News icon

 На об’єднаному засіданні груп забезпечення якості освітніх програм «Міжнародна економіка» (ОКР – бакалавр, магістр) визначені напрями впровадження принципів студентоцентрованого навчання  у процес підготовки здобувачів за вимогами НАЗЯВО.

Стажування викладачів на НПП "Поліпром". News icon

Професори кафедри МЕПЕУ Тарасевич В.М. і Лебедєва В.К. стажуються на НПП "Поліпром" в лютому 2020 р.

Угода про співпрацю. News icon

 За ініціативою кафедри МЕПЕУ підписана "Угода про співпрацю" між Національною металургійною академією України і Установою освіти Брестський державний технічний університет (Республіка Білорусь).

Нові результати співробітництво кафедри МЕПЕУ із стейкхолдерами. News icon

 За ініціативою кафедри міжнародної економіки, політичної економії та управління у січні 2020 р. підписано угоду про співробітництво між Національною металургійною академією України та «Зональним навчально-методичним центром Підприємство Дніпропетровського обласного об'єднання профспілок». 

Навчальний посібник "Соціальна відповідальність" - об'єкт інтелектуальної власності! News icon

В грудні 2019 р. викладачі кафедри МЕПЕУ отримали авторське свідоцтво на навчальний посібник "Соціальна відповідальність". - Дніпро: ПБП «Економіка», 2018, - 204 с.

Відбувся перший захист магістерських дипломних робіт. News icon

 Вітаємо Станислава Валерійовича Савчука з відмінним захистом магістерської дипломної роботи!

15.01.2020 відбулася екскурсія студентів-магістрантів на НВП "Укртрубоізол". News icon

 Студенти ознайомилися з особливостями технологічних і економічних процесів НВП "Укртрубоізол", яке є одним з лідерів ринку антикорозійних покриттів.

І тур Всеукраїнської олімпіади з дисципліни "Економічна теорія" та "Міжнародна економіка" проведено 2 січня 2020 року о 11-30 в ауд. 201. News icon

 З метою підвищення якості підготовки кваліфікованих фахівців, пошуку обдарованої студентської молоді, стимулювання їх творчої праці та врахування особистої траєкторії розвитку студенти факультету економіки та менеджменту НМетАУ прийняли участь у І турі Всеукраїнськї олімпіади з економічної теорії.

Кафедра МЕПЕУ реєструє нові об'єкти інтелектуальної власності. News icon

 В грудні 2019 р. викладачі кафедри МЕПЕУ отримали авторські свідоцтва на монографії:
"Фундаментальна економічна наука: універсумність змісту та розвитку", "Інноваційно - інформаційна економіка: зміст, динаміка, регулювання", "Євроінтеграційний вимір національної економіки України".

Співпраця кафедри МЕПЕУ із стейкхолдерами. News icon

 Угода про співпрацю між Національною металургійною академією України та Дніпропетровською торгово-промисловою палатою, ініційоване кафедрою міжнародної економіки, політичної економії і управління,  підписано в грудні 2019.

УВАГА!!! УВАГА!!! УВАГА!!! News icon

Чекаємо зацікавлених студентів для участі у І турі Всеукраїнської студентської олімпіади з дисциплін "Економічна теорія" та "Міжнародна економіка" 02 січня 2020 р. об 11-30 в ауд. 201.
доц. Ткаченко Н.І.

Новий здобуток в співпраці кафедри МЕПЕУ зі стейкхолдерами. News icon

 За ініціативою кафедри міжнародної економіки, політичної економії та управління у грудні 2019 р. підписано угоду про співробітництво між Національною металургійною академією України та Державним підприємством «Виробниче об’єднання Південний машинобудівний завод імені О.М. Макарова».

Розширюється співробітництво кафедри МЕПЕУ зі стейкхолдерами. News icon

 За ініціативи кафедри міжнародної економіки, політичної економії та управління у листопаді 2019 р. підписано угоду про співробітництво між Національною металургійною академією України та науково-виробничим підприємством «Поліпром».

Триває активна співпраця зі стейкхолдерами. News icon

19 листопада 2019 р. проведено відкриту лекцію з дисципліни «Міжнародна економіка», в якій прийняла участь та виступила начальник відділу управління персоналом ТОВ фірми «Метал-Кур’єр» Мєшкова І.В.


facebook banner   twitter banner   youtube banner   instagramm banner
mon banner   banner osvita-dnepr   Урядова гаряча лінія
WEB of Science   ДНУ ім. Олеся Гончара Scopus  
(C) 2006-2020 nmetau.edu.ua

Візитка

Спеціальності

Співробітники

Новини

Освітнi програми

Наукова діяльність

Інформація для абітурієнтів

Дистанційне навчання

Всеукраїнська науково-практична конференція

Фотоальбом

Акредитація

Історія кафедри

Науковий журнал

Навчально-методична діяльність