UA    RU    EN   
Національна металургійна академія України

Вийшла з друку стаття професорів кафедри МЕПЕУ в газеті "Кадри металургії". News icon

 Стаття професорів кафедри МЕПЕУ Завгородньої О.О. та Лебедєвої В.К. "Підготовка економістів міжнародників у НМетАУ: впевненими кроками у майбутнє" опублікована в 10 номері газети "Кадри металургії" за грудень 2020 р.

Вийшла з друку монографія за участю проф. В.М. Тарасевича "Стратегічний вибір Дніпропетровщини". News icon

 Завідувач кафедри МЕПЕУ проф. Тарасевич В.М. є автором "п.1.1. Тренди незалежної України: актуальні контексти та імперативи соціально-економічних реформ" монографії "Стратегічний вибір Дніпропетровщини: від сучасних реалій до бажаного майбутнього : монографія / за заг. та наук. ред. І.А. Чикаренко, Т.В. Маматової. -Дніпро: ДРІДУ НАДУ, 2021. - 162 с."

29 січня 2021 року відбувся захист дипломних робот магістрантів з освітньої - професійної програми "Міжнародна економіка". News icon

 29 січня 2021 року відбувся захист дипломних робот магістрантів, які навчалися за освітньої - професiйною програмою "Мiжнародна економiка", акредитованою НАЗЯВО. Щиро витаємо наших магiстрiв: Iгоря Бабуцького, Анастасiю Варшавську, Вадима Дядичко, Богдана Науменко, Анастасiю Пимоненко та Вiталiя Терентьева! Бажаємо подальших професійних успiхiв на їх життєвому шляху! Висока якiсть пiдготовлених дипломних робот - результат таланту та наполегливої працi магiстрантiв, а також турботи та компетентності їх наукових керiвникiв: проф. Тарасевича В.М., проф. Бiлоцеркiвця В.В., проф. Лебедєвої В.К., доц. Летучої О.В., доц. Леонiдова I.Л., яким висловлюємо щиру подяку!
 Колектив кафедри міжнародної економіки, політичною економію та управління.

Сертифікат про акредитацію освітньої програми. News icon

Керівництво академії вітає колектив кафедри міжнародної економіки, політичної економії та управління із  успішним завершенням акредитаційної експертизи магістерської освітньо-професійної програми «Міжнародна економіка» й отриманням сертифікату НАЗЯВО  із  строком дії  до 01 липня 2026 року, бажає подальших здобутків в освітній та науковій діяльності; висловлює щиру подяку усім здобувачам, науково-педагогічним працівникам НМетАУ та зовнішнім стейкхолдерам, які були задіяні в акредитаційному процесі.

Курси англійської мови для вступу до магістратури.

 

1.02.2021 р (понеділок) о 13.00
в Конференцзалі НМетАУ
відбудуться загальні збори і пробне тестування
на курси англійської мови для вступу до магістратури.

Новий формат співпраці зі стейкхолдерами в умовах локдауну. News icon

 13-15 січня 2021р. Дніпропетровська торгово-промислова палата проводила он-лайн міжнародний виставковий захід BAUONLINE (м.Мюнхен, Німеччина). Учасниками міжнародного виставкового заходу BAUONLINE стали провідні експерти в сфері інновацій в архітектурі, новітніх екологічних будівельних технологій  та матеріалів.  З боку НМетАУ в роботі міжнародного виставкового заходу взяли участь бакалаври кафедри МЕПЕУ: Белан Дарина, Корж Анастасія, Хмельницька Катерина, що сприяло набуттю ними якісних мовних і професійних компетенцій.

Вийшла з друку монографія "Цифровий вимір інноваційно-інформаційної економіки". News icon

 Монографія підготовлена в рамках Європейського проекту за програмою Erasmus + «Посилення ролі ЗВО в промисловій трансформації в контексті парадигми Industry 4.0 в Грузії та Україні» 609939-ЕРР-1-2019-1-ВЕ-ЕРРКА2-СВНE-J.

28 грудня 2020 р. відбулося об’єднане засідання кафедри МЕПЕУ та груп забезпечення якості освітніх програм кафедри News icon

 28 грудня 2020 р. відбулося об’єднане засідання кафедри МЕПЕУ та груп забезпечення якості освітніх програм кафедри, сфокусоване на підсумкових результатах акредитаційної експертизи магістерської освітньо-професійної  програми «Міжнародна економіка» та плані заходів з удосконалення освітнього процесу  за  рекомендаціями  НАЗЯВО.

Збори Української Асоціації економістів-міжнародників. News icon

 23 грудня 2020 року відбулися он-лайн збори Української Асоціації економістів-міжнародників (УАЕМ), на яких розглядалися підсумки роботи асоціації за 3 останні роки і напрямки її майбутньої діяльності.
 Членом Ради асоціації обрано В.М.Тарасевича, д.е.н., професора зав. кафедри МЕПЕУ.

14 грудня 2020 року за ініціативи Дніпровської торгово-промислової палати (ДТПП) відбулася презентація Програми «Fit for Partnership with Germany». News icon

 Обговорювалися можливості розвитку коопераційних зв'язків із Німеччиною та Європою в цілому у розділах: бізнес–майстерня "Співпраця Україна – Німеччина, факти і тренди"; експертна дискусія «Як налагодити і розвивати успішне партнерство з німецькими колегами»; огляд “Успішні проєкти з німецькими партнерами: в чому секрети успіху?".
 Згідно угоди про співпрацю між НМетАУ та ДТПП в роботі професійно орієнтованої презентації прийняли участь Ігор Леонідов - доцент кафедри МЕПЕУ, Забродська Анна, Каретников Ігор, Красноруцька Ольга, Литвиненко Яна - студенти-магістранти кафедри МЕПЕУ, Білоцерківець Дмитро, Нечипас Альона - студенти-бакалавранти кафедри МЕПЕУ.

02 грудня 2020 р. відбулася он-лайн конференція «ПОКРИТАНІВСЬКІ ЧИТАННЯ». News icon

 ХVІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Актуальні проблеми розвитку економічної теорії в умовах глобалізації» була присвячена 100-річчю від дня народження професора А.К. Покритана і проведена на базі Одеського національного економічного університету.
 В пленарному засіданні конференції прийняв участь д.е.н.,проф. В.Н.Тарасевич з доповіддю «Щодо розвитку методу сходження від абстрактного до конкретного».

Нові форми взаємодії зі стейкхолдерами. News icon

 27 листопада 2020 року за ініціативи Дніпровської торгово-промислової палати (ДТПП) відбувся вебінар «Як експортувати до Канади: питання та відповіді». Обговорювалися можливості експорту на ринки Північної Америки (Канади), які доступні підприємствам регіону в рамках співпраці з Канадсько-українським проєктом підтримки торгівлі та інвестицій (CUTIS).  Згідно угоди про співпрацю між НМетАУ та ДТПП в роботі професійно орієнтованого вебінару прийняли участь Ігор Леонідов - доцент кафедри МЕПЕУ, Антон Однорог, Валерія Єфіменко, Ігор Бабуцький, Ігор Каретников  - магістранти кафедри МЕПЕУ.

ПРИЙОМ 2021

Запрошуємо на День відкритих дверей НМетАУ
ОНЛАЙН в форматі ZOOM-конференції
https://nmetau.edu.ua/ru/mabitur

Акредитаційна експертиза. News icon

 02 листопада 2020 р. відбулося позачергове засідання ГЗЯОП «Міжнародна економіка» підготовки магістрів за спеціальністю 051 «Економіка», на якому розглянуто актуальні питання акредитаційної експертизи у віддаленому (дистанційному) режимі ОПП «Міжнародна економіка».

Шановні учасники освітнього процесу за ОП «Міжнародна економіка» зі спеціальності 051 «Економіка» галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки» на другому (магістерському) рівні вищої освіти! News icon

 Запрошуємо вас на відкриту зустріч з членами експертної групи з проведення акредитаційної експертизи. Зустріч відбудеться в режимі відеоконференції 29 жовтня 2020 р. з 16:30 до 17:00.
 Підключитись до конференції Zoom:
https://zoom.us/j/96862134388?pwd=MFBCb2lRaU0zbVduK3BpWjM2ZGg5UT09
Ідентифікатор конференції: 968 6213 4388
Пароль: 2020

Дистанційне навчання на кафедрі МЕПЕУ у 2020-2021 н.р. News icon

 Відповідно до наказу № 79аг від 13.10.20р. з 15 жовтня до 15 листопада 2020р. на кафедрі МЕПЕУ організоване дистанційне навчання для студентів денної форми за наступними дисциплінами:
* Теорія і методологія сучасної міжнародної економіки (гр. ЕК02-16м);
* Економічна теорія (гр. МН01-20);
* Державне та регіональне управління
(гр. МН01-19);
* М
акроекономіка (гр.ЕП,ЕК,ФК,ОА-19);
* Сучасна політична економія (гр. ДІ
,ЕП,ЕК,ФК,ОА-20);
* Сучасні економічні теорії
(гр.ЕП,ЕК,ФК,ОА-18);
* Міжнародні стратегії економічного розвитку (гр.ЕК02-1
6м);
* Управління міжнародною конкурентоспроможністю та зовнішньоекономічною діяльністю (гр.ЕК02-1
6м).

 В процесі дистанційного навчання на кафедрі МЕПЕУ використовується платформа
Google Classroom (https://classroom.google.com/).

І тур Всеукраїнської олімпіади з дисципліни "Економічна теорія" та "Міжнародна економіка" проведено 22 вересня 2020 року о 09-45 в ауд. 302. News icon

 З метою підвищення якості підготовки кваліфікованих фахівців, пошуку обдарованої студентської молоді, стимулювання їх творчої праці та врахування особистої траєкторії розвитку студенти факультету економіки та менеджменту НМетАУ прийняли участь у І турі Всеукраїнської олімпіади з економічної теорії та міжнародної економіки.

21 вересня 2020 року відбулися організаційні збори магістрантів першого курсу освітньої програми «Міжнародна економіка». News icon

 Із вітальним вступним словом до здобувачів звернувся гарант освітньої  програми -  проф. В.М. Тарасевич. Виступили: виконуюча обов’язки голови ради студентського самоврядування академії А. Матвійчук, куратор групи доц. І.Л. Леонідов,  доц. Н.І. Ткаченко із запрошенням студентів долучитися до активної роботи наукового гуртка «Економічні системи:  національний та міжнародний виміри», проф. О.О. Завгородня із презентацією бази вибіркових професійних дисциплін освітньої програми «Міжнародна економіка».

15 вересня 2020 року за ініціативи Дніпровської торгово-промислової палати (ДТПП) відбувся вебінар "Як соціально відповідальна бізнес-практика сприяє конкурентоспроможності бізнесу". News icon

 Обговорювався український та європейський досвід впливу соціально відповідальної діяльності бізнесменів і підприємців на конкурентоспроможність бізнесу в контексті міжнародної торгівлі. Згідно угоди про співпрацю між НМетАУ та ДТПП в роботі вебінару прийняли участь Валентина Лебедєва - професор кафедри МЕПЕУ та Богдан Науменко - магістрант кафедри МЕПЕУ.


facebook banner   twitter banner   youtube banner   instagramm banner
mon banner   banner osvita-dnepr   Урядова гаряча лінія
WEB of Science   ДНУ ім. Олеся Гончара Scopus  
(C) 2006-2020 nmetau.edu.ua

Візитка

Спеціальності

Співробітники

Новини

Освітні програми зі спеціальності 051 «Економіка»

Наукова діяльність

Абітурієнтам

Дистанційне навчання

Архів новин

Силабуси вибіркових навчальних дисциплін загальноакадемічної бази

Загальна інформація

Групи забезпечення спеціальності та освітніх програм

Практика

Дипломування

Інтернет-ресурси для економістів міжнародників

Академічна доброчесність

Інформація для студентів кафедри

Зовнішні стейкхолдери

Акредитація

Навчальна та методична діяльність