Інститут промислових та бізнес технологій
Українського державного університету науки і технологій

Освітні програми, навчальні плани силабуси дисциплін

 АБІТУРІЄНТОВІ

 

Кафедра міжнародної економіки і соціально-гуманітарних дисциплін поєднує в собі статус загальноосвітньої та випускової.

Кафедра є випускаючою і здійснює підготовку фахівців за спеціальністю: «051-Економіка» за освітньо-професійною програмою «Міжнародна економіка». Випускники кафедри отримують як теоретичні знання, так і практичні навички аналізу, прогнозування, організації тапровадження міжнародної економічної діяльності, розробки та реалізації управлінських рішень щодо підвищення її ефективності та результативності в умовах невизначеності та мінливості зовнішнього середовища. Кафедра здійснює загальну суспільнознавчу та соціально-гуманітарну підготовку студентів усіх рівнів та форм навчання ІПБТ УДУНТ.

Кафедра інтенсивно застосовує у навчальному процесі сучасні інформаційні технології, зокрема, систему адаптивного онлайнового навчання з використанням хмарного сховища даних, що надає студентам та їх батькам доступ до необхідної інформації. 

Очолює кафедру доктор економічних наук, професор Тарасевич Віктор Миколайович.

ОПП «Міжнародна економіка» (перший (бакалаврський) рівень).

1.1. Анотація.

1.2. ОПП-2019.

1.2.1. ОПП.

1.2.2. Навчальний план.

1.3. ОПП-2022.

1.3.1. ОПП.

1.3.2. Навчальний план.

1.3.2.1. Денна форма.
1.3.2.2. Заочна форма.

1.3.3. Силабуси.

1.3.3.1. Обов'язкові компоненти:

# “Сучасна політична економія”: Силабус.
# “Мікроекономіка”: Силабус.
# “Макроекономіка”: Силабус.
# “Національна економіка України”: Силабус.
# “Соціальна економіка”: Силабус.
# “Міжнародна торгівля та світові ринки”: Силабус.
# “Міжнародні організації”: Силабус.
# “Державне регулювання економіки”: Силабус.
# “Міжнародний бізнес”: Силабус.
# “Історія економіки та економічної думки”: Силабус.
# “Валютні операції та валютні розрахунки у міжнародній економіці”: Силабус.
# “Міжнародна економіка”: Силабус.
# “Економіка зарубіжних країн”: Силабус.
# “Міжнародна економічна діяльність України”: Силабус.

1.3.3.2. Вибіркові компоненти:

# "Економічна історія зарубіжних країн": Силабус.
# "Державне та регіональне управління": Силабус.
# "Міжнародна інвестиційна діяльність": Силабус.
# "Бюджетно-податкова система України": Силабус.
# "Мікроекономічний аналіз": Силабус.
# "Макроекономічний аналіз": Силабус.
# "Європейська економічна інтеграція": Силабус.

1.4. ОПП-2023.

1.4.1. ОПП.

1.4.2. Навчальний план.

1.4.2.1. Денна форма.

1.4.2.2. Заочна форма.

2. ОПП «Міжнародна економіка» (другий (магістерський) рівень).

2.1. Анотація.

2.2. ОПП-2019.

2.2.1. ОПП.

2.2.2. Навчальний план.

2.2.3. Силабуси та програми.

2.2.3.1. Обов'язкові компоненти:

# “Інноваційний розвиток підприємства”: Робоча програма.
# “Соціальна відповідальність”: Робоча програма.
# “Глобальна економіка”: Робоча програма.
# “Сучасна міжнародна економіка”: Робоча програма.
# “Міжнародні стратегії економічного розвитку”: Робоча програма.
# “Управління міжнародною конкурентоспроможністю та зовнішньоекономічною діяльністю”: Робоча програма.
# “Моделювання в управлінні соціально-економічними системами”: Робоча програма.
# “Облік і аналіз зовнішньоекономічної діяльності”: Робоча програма.
# “Іноземна мова професійного спілкування”: Робоча програма.

2.2.3.2. Вибіркові компоненти:

# “Національні економічні системи”: Силабус.
# “Міжнародний бізнес та конкуренція”: Силабус.
# “Управління змінами в міжнародному бізнесі”: Силабус.
# “Страхові операції в міжнародній економіці”: Силабус.
# “Державне регулювання зовнішньоекономічної діяльності”: Силабус.
# “Стратегії управління людськими ресурсами в глобальній економіці”: Силабус.
# “Інституційний розвиток європейської інтеграції”: Силабус.
# “Методологія наукових досліджень в інформаційній економіці”: Силабус.
# “Сталий розвиток в промисловості”: Силабус.
# “Системи прийняття рішень”: Силабус.
# “Охорона праці в галузі і цивільний захист”: Силабус.
# “Договірне право”: Силабус.
# “Управління міжнародними інвестиційними проектами”: Силабус.
# “Міжнародні фінанси”: Силабус.
# “Митні процедури у підприємницькій діяльності”: Силабус.
# “Фінанси зарубіжних корпорацій”: Силабус.
# “Корпоративне управління в міжнародному бізнесі”: Силабус.
# “Інформаційні системи і технології в управлінні зовнішньоекономічною діяльністю”: Силабус.

2.3. ОПП-2020.

2.3.1. ОПП.

2.3.2. Навчальний план.

2.3.3. Силабуси.

2.3.3.1. Обов'язкові компоненти:

# “Інноваційний розвиток підприємства”: Силабус.
# “Теорія і методологія сучасної міжнародної економіки”: Силабус.
# “Міжнародні стратегії економічного розвитку”: Силабус.
# “Управління міжнародною конкурентоспроможністю та зовнішньоекономічною діяльністю”: Силабус.
# “Глобальна економіка та бізнес”: Силабус.
# “Професійна іноземна лексика”: Силабус.
# “Сталий розвиток в промисловості та безпека виробництва”: Силабус.
# “Моделювання в управлінні соціально-економічними системами”: Силабус.
# “Облік і аналіз зовнішньоекономічної діяльності”: Силабус.

2.3.3.2. Вибіркові компоненти:

# “Управління змінами в міжнародному бізнесі”: Силабус.
# “Соціальна відповідальність”: Силабус.
# “Національні економічні системи”: Силабус.
# “Міжнародний бізнес та конкуренція”: Силабус.
# “Державне регулювання зовнішньоекономічної діяльності”: Силабус.
# “Інституційний розвиток європейської інтеграції”: Силабус.
# "Методологія наукових досліджень в інформаційній економіці": Силабус.
# “Управління міжнародними інвестиційними проектами”: Силабус.
# “Міжнародні фінанси”: Силабус.
# “Системи прийняття рішень”: Силабус.
# “Оподаткування підприємств”: Силабус.
# "Фінанси зарубіжних корпорацій":Силабус.

2.4. ОПП-2022.

2.4.1. ОПП.

2.4.2. Навчальний план.

2.4.2.1. Денна форма.
2.4.2.2. Заочна форма.

2.5. ОПП-2023.

2.5.1. ОПП.

2.5.2. Навчальний план.

2.5.2.1. Денна форма.

2.5.2.2. Заочна форма.

2.6. База вибіркових дисциплін.

2.7. Рецензії та відзиви стейкхолдерів.

3. ОНП «Економіка» (третій (освітньо-науковий) рівень).

4. Проєкти освітніх програм.

5. ОПП інших спецальностей.

5.1. Силабуси.

5.1.1. Обов'язкові компоненти:

5.1.2. Вибіркові компоненти:

# "Міжнародна економіка": Силабус.
# "Міжнародна економічна діяльність": Силабус.
# "Національна економіка": Силабус.

Шановні стейкхолдери – абітурієнти, студенти, науково-педагогічні працівники, роботодавці, випускники, представники академічної спільноти,  органів державної та місцевої влади, інші особи, зацікавлені у наданні та отриманні  якісних освітніх послуг!
 Запрошуємо Вас  прийняти  участь  у громадському обговоренні  проєкту освітньо-професійної програми «Міжнародна економіка»  підготовки  здобувачів вищої освіти  за другим (магістерським)  рівнем  зі спеціальності  051 «Економіка».
 Будемо вдячні за надані зауваження та рекомендації з удосконалення проєкту освітньо-професійної програми, за ідеї щодо покращення якості освітнього процесу, перспектив, напрямів та форм майбутньої співпраці. НАМ ВАЖЛИВА ВАША ДУМКА!
 Контактна особа – гарант програми,  завідувач  кафедри  міжнародної економіки, політичної економії та управління, д-р екон. наук,  проф.  Тарасевич Віктор Миколайович (e-mail:   kaf.pe@metal.nmetau.edu.ua )


Зображення

image prezentatsmek_2023___lbr_1_rbr_-13.jpg