Національна металургійна академія України

Освітні програми зі спеціальності 051 «Економіка»

1. ОПП «Міжнародна економіка» (перший (бакалаврський) рівень).

2. ОПП «Міжнародна економіка» (другий (магістерський) рівень).

2.1. Анотація.

2.2. ОПП-2019.

2.2.1. ОПП.

2.2.2. Навчальний план.

2.2.3. Силабуси та програми.

2.2.3.1. Обов'язкові компоненти:

# “Інноваційний розвиток підприємства”: Робоча програма.
# “Соціальна відповідальність”: Робоча програма.
# “Глобальна економіка”: Робоча програма.
# “Сучасна міжнародна економіка”: Робоча програма.
# “Міжнародні стратегії економічного розвитку”: Робоча програма.
# “Управління міжнародною конкурентоспроможністю та зовнішньоекономічною діяльністю”: Робоча програма.
# “Моделювання в управлінні соціально-економічними системами”: Робоча програма.
# “Облік і аналіз зовнішньоекономічної діяльності”: Робоча програма.
# “Іноземна мова професійного спілкування”: Робоча програма.

2.2.3.2. Вибіркові компоненти:

# “Національні економічні системи”: Силабус.
# “Міжнародний бізнес та конкуренція”: Силабус.
# “Управління змінами в міжнародному бізнесі”: Силабус.
# “Страхові операції в міжнародній економіці”: Силабус.
# “Державне регулювання зовнішньоекономічної діяльності”: Силабус.
# “Стратегії управління людськими ресурсами в глобальній економіці”: Силабус.
# “Інституційний розвиток європейської інтеграції”: Силабус.
# “Методологія наукових досліджень в інформаційній економіці”: Силабус.
# “Сталий розвиток в промисловості”: Силабус.
# “Системи прийняття рішень”: Силабус.
# “Охорона праці в галузі і цивільний захист”: Силабус.
# “Договірне право”: Силабус.
# “Управління міжнародними інвестиційними проектами”: Силабус.
# “Міжнародні фінанси”: Силабус.
# “Митні процедури у підприємницькій діяльності”: Силабус.
# “Фінанси зарубіжних корпорацій”: Силабус.
# “Корпоративне управління в міжнародному бізнесі”: Силабус.
# “Інформаційні системи і технології в управлінні зовнішньоекономічною діяльністю”: Силабус.

2.3. ОПП-2020.

2.3.1. ОПП.

2.3.2. Навчальний план.

2.3.3. Силабуси.

2.3.3.1. Обов'язкові компоненти:

# “Інноваційний розвиток підприємства”: Силабус.
# “Теорія і методологія сучасної міжнародної економіки”: Силабус.
# “Міжнародні стратегії економічного розвитку”: Силабус.
# “Управління міжнародною конкурентоспроможністю та зовнішньоекономічною діяльністю”: Силабус.
# “Глобальна економіка та бізнес”: Силабус.
# “Професійна іноземна лексика”: Силабус.
# “Сталий розвиток в промисловості та безпека виробництва”: Силабус.
# “Моделювання в управлінні соціально-економічними системами”: Силабус.
# “Облік і аналіз зовнішньоекономічної діяльності”: Силабус.

2.3.3.2. Вибіркові компоненти:

# “Управління змінами в міжнародному бізнесі”: Силабус.
# “Соціальна відповідальність”: Силабус.
# “Національні економічні системи”: Силабус.
# “Міжнародний бізнес та конкуренція”: Силабус.
# “Державне регулювання зовнішньоекономічної діяльності”: Силабус.
# “Інституційний розвиток європейської інтеграції”: Силабус.
# "Методологія наукових досліджень в інформаційній економіці": Силабус.

# “Управління міжнародними інвестиційними проектами”: Силабус.
# “Міжнародні фінанси”: Силабус.
# “Системи прийняття рішень”: Силабус.
# “Оподаткування підприємств”: Силабус.
# "Фінанси зарубіжних корпорацій":Силабус.

2.4. База вибіркових дисциплін.

2.5. Рецензії та відзиви стейкхолдерів.

3. ОНП «Економіка» (третій (освітньо-науковий) рівень).

4. Проєкти освітніх програм.

Шановні стейкхолдери – абітурієнти, студенти, науково-педагогічні працівники, роботодавці, випускники, представники академічної спільноти,  органів державної та місцевої влади, інші особи, зацікавлені у наданні та отриманні  якісних освітніх послуг!
 Запрошуємо Вас  прийняти  участь  у громадському обговоренні  проєкту освітньо-професійної програми «Міжнародна економіка»  підготовки  здобувачів вищої освіти  за другим (магістерським)  рівнем  зі спеціальності  051 «Економіка».
 Будемо вдячні за надані зауваження та рекомендації з удосконалення проєкту освітньо-професійної програми, за ідеї щодо покращення якості освітнього процесу, перспектив, напрямів та форм майбутньої співпраці. НАМ ВАЖЛИВА ВАША ДУМКА!
 Контактна особа – гарант програми,  завідувач  кафедри  міжнародної економіки, політичної економії та управління, д-р екон. наук,  проф.  Тарасевич Віктор Миколайович (e-mail:   kaf.pe@metal.nmetau.edu.ua )