UA    RU    EN   
Національна металургійна академія України

Освітні програми зі спеціальності 051 «Економіка»

1. ОПП «Міжнародна економіка» (перший (бакалаврський) рівень).

2. ОПП «Міжнародна економіка» (другий (магістерський) рівень).

2.1. Анотація.

2.2. ОПП-2019.

2.2.1. ОПП.

2.2.2. Навчальний план.

2.2.3. Силабуси та програми.

2.2.3.1. Обов'язкові компоненти:

# “Інноваційний розвиток підприємства”: Робоча програма.
# “Соціальна відповідальність”: Робоча програма.
# “Глобальна економіка”: Робоча програма.
# “Сучасна міжнародна економіка”: Робоча програма.
# “Міжнародні стратегії економічного розвитку”: Робоча програма.
# “Управління міжнародною конкурентоспроможністю та зовнішньоекономічною діяльністю”: Робоча програма.
# “Моделювання в управлінні соціально-економічними системами”: Робоча програма.
# “Облік і аналіз зовнішньоекономічної діяльності”: Робоча програма.
# “Іноземна мова професійного спілкування”: Робоча програма.

2.2.3.2. Вибіркові компоненти:

# “Національні економічні системи”: Силабус.
# “Міжнародний бізнес та конкуренція”: Силабус.
# “Управління змінами в міжнародному бізнесі”: Силабус.
# “Страхові операції в міжнародній економіці”: Силабус.
# “Державне регулювання зовнішньоекономічної діяльності”: Силабус.
# “Стратегії управління людськими ресурсами в глобальній економіці”: Силабус.
# “Інституційний розвиток європейської інтеграції”: Силабус.
# “Методологія наукових досліджень в інформаційній економіці”: Силабус.
# “Сталий розвиток в промисловості”: Силабус.
# “Системи прийняття рішень”: Силабус.
# “Охорона праці в галузі і цивільний захист”: Силабус.
# “Договірне право”: Силабус.
# “Управління міжнародними інвестиційними проектами”: Силабус.
# “Міжнародні фінанси”: Силабус.
# “Митні процедури у підприємницькій діяльності”: Силабус.
# “Фінанси зарубіжних корпорацій”: Силабус.
# “Корпоративне управління в міжнародному бізнесі”: Силабус.
# “Інформаційні системи і технології в управлінні зовнішньоекономічною діяльністю”: Силабус.

2.3. ОПП-2020.

2.3.1. ОПП.

2.3.2. Навчальний план.

2.3.3. Силабуси.

2.3.3.1. Обов'язкові компоненти:

# “Інноваційний розвиток підприємства”: Силабус.
# “Теорія і методологія сучасної міжнародної економіки”: Силабус.
# “Міжнародні стратегії економічного розвитку”: Силабус.
# “Управління міжнародною конкурентоспроможністю та зовнішньоекономічною діяльністю”: Силабус.
# “Глобальна економіка та бізнес”: Силабус.
# “Професійна іноземна лексика”: Силабус.
# “Сталий розвиток в промисловості та безпека виробництва”: Силабус.
# “Моделювання в управлінні соціально-економічними системами”: Силабус.
# “Облік і аналіз зовнішньоекономічної діяльності”: Силабус.

2.3.3.2. Вибіркові компоненти:

# “Управління змінами в міжнародному бізнесі”: Силабус.
# “Соціальна відповідальність”: Силабус.
# “Національні економічні системи”: Силабус.
# “Міжнародний бізнес та конкуренція”: Силабус.
# “Державне регулювання зовнішньоекономічної діяльності”: Силабус.
# “Інституційний розвиток європейської інтеграції”: Силабус.
# "Методологія наукових досліджень в інформаційній економіці": Силабус.

# “Управління міжнародними інвестиційними проектами”: Силабус.
# “Міжнародні фінанси”: Силабус.
# “Системи прийняття рішень”: Силабус.
# “Оподаткування підприємств”: Силабус.
# "Фінанси зарубіжних корпорацій":Силабус.

2.4. База вибіркових дисциплін.

2.5. Рецензії та відзиви стейкхолдерів.

3. ОНП «Економіка» (третій (освітньо-науковий) рівень).

4. Проєкти освітніх програм.

Шановні стейкхолдери – абітурієнти, студенти, науково-педагогічні працівники, роботодавці, випускники, представники академічної спільноти,  органів державної та місцевої влади, інші особи, зацікавлені у наданні та отриманні  якісних освітніх послуг!
 Запрошуємо Вас  прийняти  участь  у громадському обговоренні  проєкту освітньо-професійної програми «Міжнародна економіка»  підготовки  здобувачів вищої освіти  за другим (магістерським)  рівнем  зі спеціальності  051 «Економіка».
 Будемо вдячні за надані зауваження та рекомендації з удосконалення проєкту освітньо-професійної програми, за ідеї щодо покращення якості освітнього процесу, перспектив, напрямів та форм майбутньої співпраці. НАМ ВАЖЛИВА ВАША ДУМКА!
 Контактна особа – гарант програми,  завідувач  кафедри  міжнародної економіки, політичної економії та управління, д-р екон. наук,  проф.  Тарасевич Віктор Миколайович (e-mail:   kaf.pe@metal.nmetau.edu.ua )facebook banner   twitter banner   youtube banner   instagramm banner
mon banner   banner osvita-dnepr   Урядова гаряча лінія
WEB of Science   ДНУ ім. Олеся Гончара Scopus  
(C) 2006-2020 nmetau.edu.ua

Візитка

Спеціальності

Співробітники

Новини

Освітні програми зі спеціальності 051 «Економіка»

Наукова діяльність

Абітурієнтам

Дистанційне навчання

Архів новин

Силабуси вибіркових навчальних дисциплін загальноакадемічної бази

Загальна інформація

Групи забезпечення спеціальності та освітніх програм

Практика

Дипломування

Інтернет-ресурси для економістів міжнародників

Академічна доброчесність

Інформація для студентів кафедри

Зовнішні стейкхолдери

Акредитація

Навчальна та методична діяльність