UA    RU    EN   
Національна металургійна академія України

Наукова діяльність

1. Науково-методична діяльність.

1.1. План роботи наукового семінару викладачів 2020-2021.

2. Науково-дослідна робота.

Коллектив кафедри виконує держбюджетні науково-дослідні роботи за темами: "Стратегiя авангардизацiї економiки та її iнновацiйний менеджмент в умовах глобальноi конкуренцiї"  (0119U000331), "Інноваційний механізм розвитку національної економіки в умовах європейської інтеграції"(0119U000332). Серед основних наукових досягнень:
- визначення змісту та напрямків євроінтеграційного виміру національної економіки України;
- розробка парадигмального підходу до еволюції фундаментальної економічної науки та концепції її предметних складових;
- концепція Серединного типу еволюції людства та ідея Великої Євразії;
- обґрунтовані оригінальні закономірності інституціональної еволюції людства та їх особливості у різних цивілізаційних утвореннях;
- створення сучасної концепції універсумізації економічних перетворень та триєдиного економічного регулювання;
- виявлення провідних типів економічного зростання та методів їх стимулювання в умовах кризи та депресії;
- дослідження цінності результатів олюднювальної діяльності у межах формування загальної теорії цінності;
- визначення відтворювальних основ державної інвестиційної експансії та її економічних механізмів;
- визначення глобальних тенденцій зміни діяльності людини та їх соціально-економічних наслідків;
- розробка концепції соціально-економічної, екологічної ефективності виробництва та адаптації особистості в умовах перехідної економіки України.
Наукові розробки кафедри активно використовуються в навчальному процесі, обговорюються в студентських наукових гуртках, на студентських та відкритих наукових конференціях.

3. Студентська наука.

3.1. План роботи студентського наукового гуртка "Економiчнi системи: нацiональний i мiжнародний вимiр" на 2020-2021.

4. Наукові здобутки та основні публікації.

4.1. Наукові публікації 2010-2011 н.р.

4.2. Наукові публікації 2011-2012 н.р.

4.3. Наукові публікації 2013-2014 н.р.

4.4. Наукові публікації 2014-2015 н.р.

4.5. Наукові публікації 2015-2016 н.р.

4.6. Наукові публікації 2016-2017 н.р.

4.7. Наукові публікації 2017-2018 н.р.

4.8. Наукові публікації 2018-2019 н.р.

4.9. Наукові публікації 2019-2020 н.р.

5. Положення про репозитацій.

6. “Всеукраїнська науково-практична конференція”: Програма, Інформаційний лист, Матеріали.

7. Аспірантура.

7.1. Аспіранти.

7.2. Правила прийому в аспірантуру.

7.3. Програма вступу в аспірантуру.

8. Докторантура.

8.1. Правила прийому в докторантуру.

9. Науковий журнал.facebook banner   twitter banner   youtube banner   instagramm banner
mon banner   banner osvita-dnepr   Урядова гаряча лінія
WEB of Science   ДНУ ім. Олеся Гончара Scopus  
(C) 2006-2020 nmetau.edu.ua

Візитка

Спеціальності

Співробітники

Новини

Освітні програми зі спеціальності 051 «Економіка»

Наукова діяльність

Абітурієнтам

Дистанційне навчання

Архів новин

Силабуси вибіркових навчальних дисциплін загальноакадемічної бази

Загальна інформація

Групи забезпечення спеціальності та освітніх програм

Практика

Дипломування

Інтернет-ресурси для економістів міжнародників

Академічна доброчесність

Інформація для студентів кафедри

Зовнішні стейкхолдери

Акредитація

Навчальна та методична діяльність