Інститут промислових та бізнес технологій
Українського державного університету науки і технологій

Наукова діяльність

1. Науково-методична діяльність.

1.1. План роботи наукового семінару викладачів 2023-2024.

2. Науково-дослідна робота.

Коллектив кафедри виконує держбюджетні науково-дослідні роботи за темами: "Стратегiя авангардизацiї економiки та її iнновацiйний менеджмент в умовах глобальноi конкуренцiї"  (0119U000331), "Інноваційний механізм розвитку національної економіки в умовах європейської інтеграції"(0119U000332). Серед основних наукових досягнень:
- визначення змісту та напрямків євроінтеграційного виміру національної економіки України;
- розробка парадигмального підходу до еволюції фундаментальної економічної науки та концепції її предметних складових;
- концепція Серединного типу еволюції людства та ідея Великої Євразії;
- обґрунтовані оригінальні закономірності інституціональної еволюції людства та їх особливості у різних цивілізаційних утвореннях;
- створення сучасної концепції універсумізації економічних перетворень та триєдиного економічного регулювання;
- виявлення провідних типів економічного зростання та методів їх стимулювання в умовах кризи та депресії;
- дослідження цінності результатів олюднювальної діяльності у межах формування загальної теорії цінності;
- визначення відтворювальних основ державної інвестиційної експансії та її економічних механізмів;
- визначення глобальних тенденцій зміни діяльності людини та їх соціально-економічних наслідків;
- розробка концепції соціально-економічної, екологічної ефективності виробництва та адаптації особистості в умовах перехідної економіки України.
Наукові розробки кафедри активно використовуються в навчальному процесі, обговорюються в студентських наукових гуртках, на студентських та відкритих наукових конференціях.

3. Студентська наука.

3.1. План роботи студентського наукового гуртка "Економiчнi системи: нацiональний i мiжнародний вимiр" на 2023-2024.

4. Наукові здобутки та основні публікації.

4.1. Наукові публікації 2010-2011 н.р.

4.2. Наукові публікації 2011-2012 н.р.

4.3. Наукові публікації 2013-2014 н.р.

4.4. Наукові публікації 2014-2015 н.р.

4.5. Наукові публікації 2015-2016 н.р.

4.6. Наукові публікації 2016-2017 н.р.

4.7. Наукові публікації 2017-2018 н.р.

4.8. Наукові публікації 2018-2019 н.р.

4.9. Наукові публікації 2019-2020 н.р.

5. Положення про репозитацій.

6. “Всеукраїнська науково-практична конференція”: Програма, Інформаційний лист, Матеріали.

7. Аспірантура.

7.1. Аспіранти.

7.2. Правила прийому в аспірантуру.

7.3. Програма вступу в аспірантуру.

8. Докторантура.

8.1. Правила прийому в докторантуру.

9. Науковий журнал.