Інститут промислових та бізнес технологій
Українського державного університету науки і технологій

Практика

1.Академічні методичні вказівки до організації практики.

2.Бази практики.

3.Накази та розпорядження.

4.Форма договору на проведення практики.

5. ОПП «Міжнародна економіка» (перший (бакалаврський) рівень).

5.1.1. Програма виробничої практики 2022.

5.1.2. Програма виробничої практики 2023.

5.2. Програма переддипломної практики 2023.

5.3. Наскрізна програма практичної підготовки студентів 2023.

5.4. Бланки для звіту.

6. ОПП «Міжнародна економіка» (другий (магістерський) рівень).

6.1.Положення про практику УДУНТ.

6.2.1. Програма переддипломної практики 2019.

6.2.2. Програма переддипломної практики 2020.

6.2.3. Програма переддипломної практики 2022.

6.2.4. Програма переддипломної практики 2023.

6.3. Щоденник практики.

6.4. Бланки для звіту.

7. ОНП «Економіка» (третій (освітньо-науковий) рівень).

7.1. Педагогічна.